Kojeg opskrbljivača strujom odabrati?

Updated on
min reading

Ono što svi korisnici električne energije imaju zajedničko jest želja za plaćanjem nižih računa za struju. Pri odabiru opskrbljivača strujom, cijena jest svakako jedan od bitnijih faktora pri donošenju odluke. No, obzirom da je tržište električne energije danas liberalizirano, a kompanije se bore za prevlast na tržištu, kupcima nije lako odabrati. Osim tržišnih opskrbljivača, kupci i dalje imaju opciju ostanka pri reguliranim cijenama koje nudi HEP. Valja naglasiti kako su te cijene najviše na tržištu, a činjenica da je većina potrošača i dalje sklona korištenju najskuplje struje, govori samo o neodlučnosti, te dilemama kupaca kada je riječ o prelasku na novog opskrbljivača.

Elektroenergetske kompanije  

HEP- vodeća kompanija u području opskrbe električnom energijom je ona kojoj potrošači pridaju najviše povjerenja. Obzirom da HEP djeluje godinama kao monopolist na tržištu, ne začuđuje što su kupci pomalo skeptični pri ulijevanju povjerenja u novopridošlice. Međutim, ostale kompanije su većinom inozemne kompanije s izgrađenom reputacijom i uspješnim rezultatima u području opskrbe strujom. I doista, na hrvatskom tržištu „alternativci“ već sada pokazuju rezultate, a i nude ponude struje na kojima bi HEP mogao zavidjeti.

Radi boljeg prikaza, izradili smo komparativnu tablicu u kojoj navodimo sve prednosti i nedostatke najvećih elektroenergetskih kompanija u RH.

Opskrbljivač Profil Prednosti Ponude Kontakt
Lider u području opskrbe
električnom energijom na području RH
Dugi niz godina
prisutni na tržištu, iskustvo
HEPI Besplatni potrošački
broj: 0800 300 401
Najveći dobavljač struje u Sloveniji,
uspješno poslovanje u inozemstvu
Nude niže cijene od HEP-a, nema
ugovorne obveze, nema promjene cijena do 2015.
Brend Jeftina
struja
Besplatni
broj: 0800 25 58
Jedna od pet vodećih
kompanija na europskom tržištu struje i plina
Niža cijena od HEP-a,
obavijest o promjeni cijena 30 dana prije
KLASIK, IDEAL,
BONUS
Besplatni broj: 0800 
87 77
Vodeći pružatelj telekomunikacijskih
usluga na području RH
Najniža cijena na tržištu,
bez ugovorne obveze, ne naplaćuju mjesečnu fiksnu naknadu
Cjenik HT Besplatni broj: 0800 9000

Prelazak na novog opskrbljivača

Prelazak na novog opskrbljivača jest posljedica nezadovoljstva trenutnim opksrbljivačem. To može biti uslijed:

Sve kompanije imaju dostupan cjenik usluga na svojim web stranicama. Prije no što se odlučite na promjenu, svakako dobro proučite cjenike, te izračunajte kolike su Vam uštede pri odabiru određenog isporučitelja.

Kroz izračun, ali i pregled ponuda, više ćete znati koji tip ponude više odgovara Vašim osobnim potrebama. Uz to, postupak promjene opskrbljivača je besplatan za sve korisnike.

Bitne činjenice pri odabiru opskrbljivača

Cijena električne energije nije jedini bitan faktor pri odabiru opskrbljivača strujom. Postoji mnoštvo čimbenika koje bi potrošači trebali uvažiti prije konačne odluke. Evo na što valja obratiti pozornost:

A kako tarifni uvjeti mogu biti posloženi, te kako mogu oštetiti kupca, prikazano je u tablici.

Tarife Uvjeti tarifa Mogući nedostaci za kupca
Tarifa 1
 • Ugovorna obveza
 • Posebne pogodnosti (npr. bez plaćanja fiksne naknade, besplatna struja za prvi mjesec itd.)
 • Fiksne cijene
 • Plaćanje naknade u slučaju prijevremenog raskida ugovora
Tarifa 2
 • Bez ugovorne obveze
 • Nema posebnih pogodnosti (npr. bez plaćanja fiksne naknade, besplatna struja za prvi mjesec itd.)
 • Fiksne cijene
 • Kupac može biti oštećen u smislu da plaća veći iznos (iznos naknade itd.)
Tarifa 3
 • Nema ugovorne obveze
 • Posebne pogodnosti (npr. bez plaćanja fiksne naknade, besplatna struja za prvi mjesec itd.)
 • Cijene fiksne neko vrijeme, a zatim mogućnost promjene
 • Kupac ne zna kakve ga cijene očekuju nakon razdoblja definiranih cijena
Tarifa 4
 • Nema ugovorne obveze
 • Posebne pogodnosti (npr. bez plaćanja fiksne naknade, besplatna struja za prvi mjesec itd.)
 • Fiksne cijene
 • Kupac je zadovoljan