Kako „povratiti“ struju nakon nestanka

Updated on
min reading

Nestanak struje u stanu je nešto što se događa s vremena na vrijeme. Nestanak je obično kratkotrajna posljedica poteškoća na mreži. Međutim, nestanak struje se može pojaviti i u nekim drugim situacijama:

Promjena vlasništva i raskid ugovora o opskrbi

Ako ste se uselili u dom u kojem je prekinuta isporuka struje zbog promjene vlasništva, potrebno je ugovoriti opskrbu strujom na svoje ime kako bi Vaš dom ponovno ugledao svjetlo. Naime, bivši vlasnik je logično, raskinuo ugovor o opskrbi, kako bi se riješio svih budućih obveza plaćanja računa i svega što dolazi uz to. Uostalom, osoba navedena na računu za struju je ujedno i ona koja odgovara za sve nepravilnosti koje se dogode za vrijeme trajanja ugovora o opsrkbi električnom energijom.

Promjena vlasništva nad nekretninom donosi za oba vlasnika određene obveze. Sve obveze navedene u nastavku imaju vremenski ograničen period u kojem se moraju obaviti, a on iznosi 30 dana.

 • Obveze starog vlasnika
 • podnijeti zahtjev za raskid ugovora,
 • uz zahtjev podnijeti isprave temeljem kojih je došlo do promjene vlasništva,
 • omogućiti očitanja brojila
 • podmiriti sve novčane obveze.
 • Obveze novog vlasnika
 • podnijeti zahtjev za sklapanje ugovora,
 • priložiti isprave temeljem kojih je došlo do promjene vlasništva (ne smiju biti starije od šest mjeseci),
 • omogućiti stanje brojila,
 • potpisati ugovor.

Poteškoće na mreži

Nestanak struje zbog poteškoća na mreži u većini slučajeva ne predstavlja ozbiljnu štetu, te je samo kratkotrajne prirode.  Do nestanka dolazi zbog kvarova u elektroenergetskom sustavu, radova na elektroenergetskoj mreži ili zbog pomanjkanja električne energije.

Taj kratkotrajni šok na mreži ipak može donijeti neugodnu posljedicu: kvar uređaja. Evo nekoliko preporuka kako izbjeći kvar uređaja uslijed nestanka struje.

 • Preporuke za izbjegavanje kvarova na uređajima uslijed nestanka struje
 • Isključite sva trošila,
 • Ostavite uključeno jedno rasvjetno tijelo za provjeru stanja sustava,
 • Postupno uključujte trošila kada primjetite normaliziranje sustava,
 • Napuštate li stan na duže vrijeme, provjerite jesu li sva trošila isključena (posebno trošila koja bi mogla izazvati požar nakon normaliziranja sustava).

U slučaju težih kvarova, kontaktirajte HEP, odnosno lokalnu Elektru. Na našoj naslovnoj stranici poslužite se pretraživačem koji sadrži kontakt podatke Elektri na području svih županija.

Obzirom da HEP ima dostupan i besplatni broj za potrošače, kontakt možete ostvariti i na taj način, i to na broj: 0800 300 401.

Neplaćanje računa za struju

Plaćanje računa za struju na vrijeme je svakako jedan vrlo dobar savjet svim korisnicima električne energije. Naime, neuredni platiše računa su oni koji zapravo imaju i najviše troškove električne energije.

Neplaćanje računa za struju posljedično dovodi do postupka obustave isporuke električne energije. Prekid isporuke slijedi nakon dvije neplaćene rate i primljene opomene (opomena pristiže osam dana nakon dospijeća plaćanja rate). Dođe li do tog scenarija, osim podmirivanja dugovanja, platit ćete i cijenu ponovnog priključenja na mrežu.

Iznos ponovnog priključenja ovisi o brzini podmirivanja dugova. Podmirite li dug u roku od 24 sata, priključenje će Vas koštati između 165 i 490 kuna. Točan iznos naknade ovisi o mjestu isključenja struje (obračunsko mjerno mjesto, ormarić, stup ili krov).

Ukupni račun moglo bi podebljati i vrijeme ponovnog uključenja, jer, naime, HEP naplaćuje priključenje na struju više ako se to čini izvan radnog vremena. Raspon cijena je tada između 181 i 521 kune.

HEP uz to ima pravo i naplatiti zakonske zatezne kamate sve do dana kada je podmiren račun. Trenutna važeća kamatna stopa za kategoriju kućanstva iznosi 12 posto.

Dođe li do obustave struje, u konačnici ćete morati platiti troškove dugovanja, ponovnog priključenja na mrežu, te zatezne kamate.

Čitavi slučaj će završiti na sudu ne podmirite li dugovanje u roku od mjeseca dana nakon isključenja. A želite li promijeniti opskrbljivača električnom energijom, takva opcija neće biti moguća sve do konačnog podmirenja svih dugova.