Promjena sustava grijanja- prijelaz sa struje na plin

Updated on
min reading

Prirodni plin se smatra jednim od najčišćih i najekonomičnijih energenata za uporabu u kućanstvima. Plin ima višestruke namjene, no najviše je u uporabi za grijanje. Obzirom na sve navedeno, nije rijetka pojava da kućanstva mijenjaju sustav grijanja, odnosno prelaze s električne energije na plin.

Promjena sa struje na plin?

Potrošač može promijeniti sustav grijanja na električnu energiju u onaj na plin, no valja naglasiti kako će inicijalni trošak biti visok. Međutim, promjena sustava grijanja na prirodni plin je vrlo rentabilna, jer je cijena plina dvostruko niža od cijene električne energije (osim u satima niže tarife, kada je cijena struje povoljnija).

Zahtjevi za instaliranje prirodnog plina

Ukoliko se korisnik odlučio na uporabu prirodnog plina, prvo mora provjeriti da u njegovoj zoni postoji distribucijska mreža, te da je dostupna opskrba plinom.

Prije započinjanja procesa promjene sa struje na plin, korisnik mora provjeriti postoji li u njegovoj zoni plinska distribucijska mreža.

Potom je potrebno imati plinski priključak, te raspolagati plinskom instalacijom. Kupljena nekretnina može već imati ugrađenu plinsku instalaciju, no ukoliko to nije slučaj, potrebno je angažirati instalatera koji će vam izraditi proračun na temelju potrebnih instalacija, te izvršiti sve potrebne radove.

Ugovaranje opskrbe plinom

Opskrba plinom ne započinje nužno nakon instalacije opreme. Prije početka opskrbe, potrebno je kontaktirati lokalnog opskrbljivača plinom kako biste započeli proces ugovaranja opskrbe.

Obzirom da u RH posluje mnoštvo lokalnih opskrbljivača plinom, najbolje je direktno kontaktirati lokalnog opksrbljivača koji će Vas uputiti o potrebnoj dokumentaciji za sklapanje ugovora o opskrbi plinom.

Živite li na području Zagreba, a Vaš opskrbljivač je Gradska plinara Zagreb, potrebno je ispuniti zahtjev za sklapanje ugovora o opskrbi plinom uz prilaganje dokumentacije:

 • Dokumentacija za ugovaranje opskrbe plinom
 • Dokaz vlasništva, kupoprodajni ugovor, vlasnički list, rješenje o nasljeđivanju, (pravne i fizičke osobe)
 • Energetska suglasnost – prethodno odobrena od HEP ODS-a
 • Ugovor o najmu i Izjava o solidarnom podmirenju novčanih obveza
 • Preslika osobne iskaznice (fizičke osobe)
 • Izvadak iz sudskog registra - ne stariji od 6 mjeseci (pravne osobe)
 • Bjanko zadužnica - ovjerena kod javnog bilježnika i anketa samo za kupce čija godišnja potrošnja prirodnog plina prelazi 5.000 m3 (46.303,5 kWh ) po obračunskom mjernom mjestu. (pravne i fizičke osobe) godišnja potrošnja definirana je Energetskom suglasnosti ODS-a

Načini ugovaranja opskrbe plinom

Ugovaranje opskrbe plinom se vrši telefonski, putem e-maila i faksa, te osobno. Zahtjev za sklapanje ugovora o opskrbi se nalazi na web stranicama GPZ-a, a nakon što ste ispunili obrazac možete ga poslati uz svu dokumentaciju putem faksa na:

 • Kućanstvo- (01) 6302 683
 • Poduzeća- (01) 6302 414

Opskrba plinom može se ugovoriti i telefonskim putem na:

 • Kućanstvo- +385 1 6437-446
 • Poduzetništvo- +385 1 6437-487

GPZ Opskrbu možete kontaktirati i putem elektoničke pošte: