Broj električnog brojila

Updated on
min reading

Broj električnog brojila se sastoji od najviše dvadeset znamenki, a predstavlja identifikacijski broj Vašeg vlastitog brojača. Svako brojilo mora sadržavati ovaj broj uz pripadajuće obračunsko mjesto. Obračunsko mjesto se odnosi na geografsku lokaciju na kojoj se nalazi Vaša nekretnina ili prebivalište. Obračunsko mjesto se nikad ne veže uz osobu, već upravo uz navedenu lokaciju. Ono zapravo predstavlja mjesto u mreži na kojem se obavlja mjerenje parametara struje radi obračuna. Mjerenje se vrši pomoću mjerne opreme i mjerila.

Pri useljenju i priključivanju na mrežu kontaktirajući distributera električne energije (HEP ODS), dobit ćete podatke o obračunskom mjernom mjestu sa pripadajućom šifrom kupca koji će biti Vaš identifikacijski broj pri korištenju određenih usluga. Ovo je broj koji se sastoji od osam znamenki, a označen je na svakom računu ili uplatnici.  

Broj električnog brojila možete potražiti na poleđini računa.

Napomena: broj električnog brojila nije jednak broju kojeg očitavate s brojila. Navedeni broj predstavlja potrošnju struje.

 

Želite prekontrolirati ispravnost brojila?

Ispravnost brojila često nam se čini kao nešto što bi trebao biti posao stručnjaka. Međutim, sumnjate li u ispravnost električnog brojila, vrlo lako sami možete prekontrolirati je li sve u redu. Potrebno je isključiti sva trošila u stanu, te vidjeti pokazuje li brojilo ikakvu promjenu. Ako je sve u stanu isključeno s mreže, brojilo ne bi trebalo pokazivati nikakvu promjenu. Pokušajte postupno uključivati trošila, a time bi brojilo trebalo reagirati na jednaki način. Drugi način provjere jest da pratite potrošnju, te provjeravate stanje brojila na dnevnoj bazi.

Niste zadovoljni rezultatima, te sumnjate u ispravnost mjerne opreme? Za kupce postoji mogućnost vršenja kontrolnog pregleda. Valja naglasiti kako ćete u slučaju ispravnosti čitave opreme sami snositi trošak pregleda. Cijena kontrole se trenutno kreće od 91,19 kuna (pregled ispravnosti obračunskog mjernog mjesta) do 611,68 kuna (provjera ispravnosti obračunskog mjernog mjesta, a brojila s vještačenje na zahtjev kupca). Utvrdi li se da je oprema uistinu neispravna, trošak će snositi HEP ODS. U tom slučaju, izradit će se novi obračun utroška struje, te novi račun, i to do trenutka kada je mjerna oprema ispravno funkcionirala (najduže do roka zastare- godina dana za kućanstvo, a tri godine za ostale kupce).

Prvo priključenje na mrežu

Nedavno ste se preselili i želite zamijeniti brojilo prijašnjeg vlasnika stana? Potrebno je kontaktirati HEP ODS, te precizirati željenu promjenu. Naime, moguće je da želite koristiti postojeće brojilo, no ono je neispravno. Obzirom da je HEP ODS zadužen za održavanje distribucijske mreže, pa i zamjenu brojila, HEP-ovci će učiniti zamjenu brojila na Vaš zahtjev. Troškove zamjene brojila snosi HEP. Međutim, postoje izuzeci kada ćete sami snositi troškove zamjene:

  1. Oprema je oštećena ili otuđena- plaćate troškove popravka ili nabave nove mjerne opreme, s izuzetkom da kupac to nije mogao spriječiti,
  2. Želite ugraditi brojilo s većim brojem funkcija u odnosu na standardna brojila koja pruža HEP.

Pri početnom priključenju na mrežu, te postavljanju ili zamjeni brojila, bit će evidentirano i novo stanje brojila. Ispravnost očitanja svakako je prioritet za kupce. Zato ćete pri prvom priključenju na mrežu dobiti odgovarajući obrazac (zapisnik) ovjeren od strane HEP-a, a bit će potreban i Vaš osobni potpis na navedenom obrascu. Provjerite podatke na navedenom obrascu prije no što potpišete, jer potpisom zapravo potvrđujete stanje električnog brojila. Prema Općim uvjetima, HEP ODS je obvezan kupcu dostaviti odgovarajuće dokumente u roku od 15 dana od nastanka događaja. U tom roku je moguć i ispravak eventualne pogreške očitanja ili slično. Ako se desi navedena pogreška, odmah kontaktirajte lokalnu Elektru i zatražite zapisnik o izmjeni brojila. Kontakt HEP ODS-a potražite na našoj naslovnoj stranici u pretraživaču koji Vam omogućuje pretraživanje po svim županijama Republike Hrvatske.

Kako očitati stanje brojila? 

Vrijeme je da očitate stanje brojila, no niste sigurni kako to učiniti? U nastavku Vam donosimo kratki vodič kroz korake.

Najprije treba napomenuti kako se u kućanstvima koriste dva tipa brojila: staro brojilo- imaju brojčanike s kazaljkama, te novo brojilo- digitalni ispis brojčanika.

Također, postoje jednotarifna i dvotarifna brojila. Dvotarifno brojilo koristi dva indikatora- jedan za nižu tarifu struje, a drugi za višu tarifu struje. Ukoliko je Vaše brojilo dvotarifno, iščitajte oba podatka (viša i niža tarifa).

Koristite li brojilo s brojčanicima, uočit ćete šest brojčanika s kazaljkama gdje se svaka kazaljka okreće u smjeru suprotnom od susjedne. Pravilo za očitavanje potrošnje jest: potrošnja se očitava s lijeva na desno. Iznad svakog brojčanika označena je brojevna jedinica: desettisućice, tisućice, stotice, desetice i jedinice. Pri očitanju, slobodno zanemarite brojčanik koji se nalazi ispod brojčanika za desetice (obično je crvene boje). Kazaljka će se povremeno nalaziti između znamenaka; u tom slučaju zabilježite manju znamenku.

Kod očitanja digitalnih brojila, situacija je nešto jednostavnija. Naime, na brojilu su zapisane znamenke koje jednostavno treba iščitati s lijeva na desno. Krajnju desnu znamenku možete zanemariti.