Plinsko brojilo

Updated on
min reading

Plinsko brojilo ili plinomjer je mjerni uređaj za potrošnju plina koji je isporučen korisniku. Koriste ga sva kućanstva i poduzeća koja su pretplaćena na plin. Ključni je uređaj pri očitanju potrošnje plina, a stoga i obračuna računa na temelju potrošnje.

Montaža plinomjera

Montaža plinomjera je postupak o kojem skrbe i kojeg obavljaju ovlašteni stručnjaci. Montaža plinomjera na području Grada Zagreba može se realizirati na osnovi narudžbe koju možete podnijeti u Gradskoj plinari Zagreb. Procedura je takva da je potrebno podnijeti zahtjev u Gradskoj plinari (Radnička cesta 1, Centar za potrošače, radnim danom od 07:30-14:30).

Uz zahtjev je potrebno priložiti i određenu dokumentaciju:

 • Potrebna dokumentacija
 • Zapisnik o preuzetoj plinskoj instalaciji- zapisnik pribavlja Vaš odabrani plinoinstalater koji izvodi radove na Vašoj građevini,
 • Projekt plinske instalacije s valjanom konačnom suglasnošću GPZ-a- projekt nije uvjet za obiteljske kuće,
 • Dimnjačarski nalaz- vrijedi za sva trošila koja se spajaju u dimovodni kanal, nalaz pribavlja ovlašteni dimnjačar, a potrebno je dostaviti originalni dokument koji nije stariji od 6 mjeseci,
 • Dokaz o vlasništvu nad objektom ili pravo korištenja istog,
 • Izjava o plaćanju potrošnje plina (za pravne osobe ili obrt)- obrazac možete pribaviti u Centru za potrošače
 • U slučaju montaže velikih plinomjera (G-10 i većih) potreban je i izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda (ne stariji od 6 mjeseci), te bjanko akceptirana zadužnica.

Demontaža plinomjera

Za demontažu plinomjera i ukidanje plinskog priključka potrebno je pratiti slijedeće korake:

 • Procedura za demontažu brojila
 • Osoba na koju glase računi mora se javiti na šalter broj 5 ili 6, te dostaviti stanje brojila i broj brojila ili računa,
 • Podmiriti sva dugovanja,
 • Dobiti potvrdu (na istom šalteru) o podmirenim dugovanjima i o mogućnosti izvršenja skidanja i pohrane brojila,
 • Zatražiti ponudu za demontažu i pohranu brojila ili za demontažu i pohranu brojila u umrtvljenje plinskog kućnog priključka.
 • Nakon uplate ponude možete dogovoriti termin demontaže telefonskim putem, na broj naveden na ponudi.

Cjenik dobave i montaže plinomjera

GPZ u svojoj ponudi plinomjera ima dostupan plinomjer G-4 s regulatorom ZR20, te G-4 s regulatorom SER. Cijena prvog je 1.314,00 kuna, a drugog 1.622,00 kune.

Navedena cijena nije konačna, već se na nju dodaje dodatni iznos od 920,00 kuna, što je cijena uređaja za daljinsko očitanje. Za spajanje štednjaka cijena se uvećava za dodatnih 338,00 kuna.

Konačni cjenik ovisi o zapisniku plinoinstalatera, na temelju čega se izrađuje konačna ponuda.

Kontakt podaci

Osoblje GPZ-a će Vas kontaktirati nakon izvršene uplate ponude radi obavijesti o montaži plinomjera i puštanju plina. Preduvjet za montažu jest posjedovanje barem jednog trošila (bojler, plinska peć).

Sve dodatne informacije o montaži plinomjera možete dobiti putem telefona:

 • Broj telefona: 01/6302-383 i 01/6302-439, radnim danom od 08:00-09:30 i od 13:00-14:30.

Sve dodatne informacije o opskrbi plinom i plinskoj mreži možete dobiti putem:

 • Telefon: 6302 473, 6302 466, 6302 424, 6302 397, 6302 585
 • Fax: 6302 587
 • E-mail:[email protected]

Gradska plinara Zagreb ima sjedište u Zagrebu, na adresi Radnička cesta 1.