Pokretanje plinskog brojila

Updated on
min reading

Procedura- obavljena plinska instalacija

Ukoliko je Vaš dom već bio opskrbljen plinom i imate svu potrebnu plinsku instalaciju, za pristup plinu, potrebno je dodatno sklopiti ugovor o opskrbi. Prije samog potpisivanja ugovora, potrebno je proći određenu proceduru. Ona uključuje popunjavanje Zahtjeva za sklapanje ugovora o opskrbi plinom. Zahtjev je objavljen na internetskoj stranici GPZ-a, a možete ga i osobno preuzeti na šalteru plinare (svakim radnim danom od 07:30-14:30 u Radničkoj cesti 1). Za sklapanje ugovora potrebno je dostaviti određenu dokumentaciju:

 • Potrebna dokumentacija
 • Dokaz vlasništva, kupoprodajni ugovor, vlasnički list, rješenje o nasljeđivanju, (pravne i fizičke osobe)
 • Energetska suglasnost – prethodno odobrena od HEP ODS-a
 • Ugovor o najmu i Izjava o solidarnom podmirenju novčanih obveza
 • Preslika osobne iskaznice (fizičke osobe)
 • Izvadak iz sudskog registra - ne stariji od 6 mjeseci (pravne osobe)
 • Bjanko zadužnica - ovjerena kod javnog bilježnika i anketa samo za kupce čija godišnja potrošnja prirodnog plina prelazi 5.000 m3 (46.303,5 kWh ) po obračunskom mjernom mjestu (pravne i fizičke osobe) godišnja potrošnja definirana je Energetskom suglasnosti ODS-a,

Zajedničke kotlovnice (članovi kućanstva, pravne i fizičke osobe)

 Predstavnik suvlasnika dostavlja slijedeću dokumentaciju:

 • Ugovor o upravljanju građevinom,
 • Odluka o odabiru predstavnika suvlasnika,
 • Popis uporabnih cjelina zajedničke kotlovnice,
 • Suglasnost suvlasnika stambene zgrade i članova kotlovnice.

Nakon potpisivanja ugovora, obvezali ste se na godinu dana. Opskrba plinom započinje u kratkom roku, točnije osam dana od ispunjenja tehničkih uvjeta za puštanje plina. Ukoliko želite obustaviti isporuku plina nakon važenja ugovora (godine dana), potrebno je obavijestiti isporučitelja o raskidu ugovora, jer se u suprotnome on automatski produžuje.

Procedura- ugradnja plinske instalacije

U slučaju gradnje nove nekretnine, neizostavan proces je postupak ugradnje plinske instalacije i podnošenje Zahtjeva za suglasnost. Korisnik je u ovom slučaju snositelj svih troškova ugradnje instalacije, te je obvezan platiti naknadu za priključenje na plinski distribucijski sustav. Visina naknade je različita ovisno o tipu priključka, a cijene su prikazane u tablici.

  Priključak I (priključni kapacitet manji ili jednak 100 kWh/h) Priključak II (priključni kapacitet veći od 100 kWh/h, a manji ili jednak 400 kWh/h) Priključak III (priključni kapacitet veći od 400 kWh/h, a manji ili jednak 4000 kWh/h) Priključak IV (priključni kapacitet veći od 4000 kWh/h)
Naknada za priključenje na distribucijski sustav 818,52 kn 2.604,61 kn 4.446,78 kn 7.206,34 kn

Cjenik plinske opskrbe

Obzirom da hrvatsko tržište plina nije liberalizirano, korisnici plina nemaju mnogo opcija pri izboru opskrbljivača plinom. Iako u Hrvatskoj postoji mnoštvo isporučitelja plina, oni većinom djeluju lokalno. To znači da stanovnici određenog područja ne mogu izabrati između postojećih isporučitelja na tržištu, već mogu birati između onih koji djeluju na prebivališnom području pojedinačnih korisnika. Također, cijena plina je regulirana, te se ne može formirati tržišnim putem. Cijenu plina predlaže HERA donošenjem metodologije o određivanju tarifnih stavki. Cijene plina razlikuju se diljem Hrvatske. Tako primjerice, stanovnici Zadra plaćaju višu cijenu plina od Zagrepčana, što je posljedica porasta ulaganja u plinsku distribucijsku mrežu na području Zadra.

Na području Grada Zagreba djeluje Gradska plinara Zagreb. Za kategoriju kućanstva je predviđeno korištenje tarifnih modela TM1-TM5. A kako se kreću cijene, potražite u tablici.

Tarifni model Cijene opskrbe plinom (kn/kWh) Fiksna mjesečna naknada
TM1 0,3218 10,00
TM2 0,3104 10,00
TM3 0,3047 20,00
TM4 0,3028 30,00
TM5 0,3009 40,00

Navedene cijene ne uključuju PDV

Kontakt podaci

Za sve dodatne podatke o priključenju na mrežu, sklapanju ugovora o opskrbi i slično, kontaktirajte vlastitog opskrbljivača plinom. Ukoliko je to Gradska plinara Zagreb, najbolje je kontaktirati Centar za informiranje kupaca na broj telefona 01/ 6184 601.

Sklapanje ugovora možete ugovoriti telefonom i elektronskom poštom na:

Ostali dostupni kontakti:

 • Telefoni: 6302 473, 6302 466, 6302 424, 6302 397, 6302 585,
 • Faks: 6302 587,
 • E-mail:[email protected]