Kako raskinuti ugovor za opskrbu električnom energijom?

Updated on
min reading

Na hrvatskom tržištu električne energije zasada gotovo svi opskrbljivači nude uslugu opskrbe koja veže sa sobom ugovornu obvezu. Obzirom da opskrbljivači često ne naglašavaju uvjete raskida ugovora, u nastavku možete pronaći detalje o uvjetima koje trebate ispuniti kako biste raskinuli ugovor sa pojedinim opskrbljivačem.

Raskid ugovora- HEP

HEP ima u ponudi tarife koje sa sobom nose ugovorne obveze od jedne, dvije ili tri godine. Ukoliko se odlučite potpisati ugovor s HEP-om na više od jedne godine, u tom slučaju ostvarujete veći popust. Sama primjena ugovora o opskrbi započinje prvog radnog dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je izdana potvrda o usklađenju kod Operatora mreže. Ako ste sklopili ugovor s HEP-om, račun za potrošenu energiju u prethodnom mjesecu ćete plaćati sredinom tekućeg mjeseca. Ugovorna obveza može se raskinuti u roku od sedam radnih dana od sklapanja ugovora, te nije potrebno navođenje razloga za raskid. Ugovor se može raskinuti i u slučaju nesuglasnosti potrošača s promjenom općih uvjeta ili promjenom cijene, ali u tom slučaju je dužan dostaviti pisanu obavijest o raskidu ugovora u roku od 15 dana počevši s danom objave promjena. Iako HEP jamči da neće mijenjati cijene sve dok ugovor traje, korisnik ima mogućnost prelaska s jedne na drugu tarifu, ili u slučaju promotivnih ponuda, korisnik se može pretplatiti i početi s korištenjem. Međutim, u tom slučaju HEP ima mogućnost naplate prijevremenog raskida prijašnjeg ugovora. Ukoliko se promjena cijena ipak dogodi, HEP je dužan obavijestiti korisnika putem obavijesti ili objave na internetskoj stranici najmanje 30 dana prije samog stupanja novih cijena na snagu. Važno je naglasiti i kako ste obvezni podmirivati račune na vrijeme (rok dospijeća je naznačen na računu). U slučaju neplaćanja, zakonom je propisana obveza plaćanja zatezne kamate, koja u RH iznosi 12 posto za kategoriju kućanstva. Dužnici na HEP-ovoj listi nemaju mogućnost promjene opskrbljivača sve dok ne podmire sva dugovanja prema HEP-u.

Raskid ugovora- GEN-I

GEN-I svojim korisnicima nudi sklapanje ugovora na minimalno 12 mjeseci. GEN-I privlači korisnike nižim cijenama koje nudi naspram HEP-a. No, budite pažljivi. Alternativni opskrbljivači, a to uključuje i GEN-I nude atraktivne ponude samo na određeno vrijeme. Primjerice, ukoliko sklopite ugovor na tri godine, možete ostvariti određeni popust, no GEN-I nudi navedeni popust samo u prvoj godini, dok kasnije može mijenjati cijene. Ukoliko nakon isteka ugovora ne zatražite raskid, ugovor se automatski produžuje za dodatnih 12 mjeseci. Slično kao kod HEP-a, u slučaju neplaćanja računa naplatit će Vam se kamate, a ukoliko ne podmirite račun 15 dana od primitka obavijesti, mogu zatražiti isključenje struje od HEP-a. Korisnik ima pravo raskinuti ugovor ako opskrbljivač ne ispuni sve obveze prema kupcu, i to 15 dana od zaprimanja obavijesti. U slučaju nezadovoljstva promjenama cijena, također ste ovlašteni raskinuti ugovor u roku od 15 dana. GEN-I podržava raskid ugovora u slučaju prelaska na drugog opskrbljivača bez naknade (u tom smislu nema ugovorne obveze) jer smatraju kako kupci imaju pravo izbora. Ugovori sklopljeni s GEN-I-om mogu se pozivati na ugovornu kaznu. Ugovorna kazna GEN-I formira kao „zbroj novčanih vrijednosti tri prethodna računa za isporučenu električnu energiju uključujući i troškove korištenja mreže i druge propisane naknade ako je u ugovoru dogovoreno da ih opskrbljivač obračuna kupcu. Ako opskrbljivač kupcu još nije ispostavio tri računa, za izračun visine ugovorne kazne uvažava se trostruki prosjek već izdanih računa sukladno prethodnoj rečenici. Ako opskrbljivač kupcu nije ispostavo ni jedan račun, ugovorna kazna se izračuna na temelju trostruke prosječne mjesečne količine određene na temelju 12-mjesečne potrošnje iz podataka dobivenih od strane ODS-a na dan odobrenja promjene opskrbljivača, uz uvažavanje cijene električne energije uključujući i troškove korištenja mreže i druge propisane naknade ako je u ugovoru dogovoreno da ih opskrbljivač zaračuna kupcu.“

Raskid ugovora- RWE

Slično kao GEN-I, RWE Energija nudi ugovorne obveze od jedne, dvije ili tri godine. Neovisno o izabranoj ponudi, ugovor se automatski produžuje nakon isteka ukoliko nije podnesen zahtjev za prekidom ugovora. Korisnik ima pravo otkazati ugovor u roku od tri dana bez navođenja razloga, no samo u slučaju isteka ugovora. No, navedeno se ne odnosi na razdoblje trajanja ugovora, jer tada kupac može raskinuti ugovor samo pod uvjetom da opskrbljivaču vrati sve popuste koje je ostvario tijekom trajanja ugovora, te naknadu za prijevremeni raskid ugovora. Navodi se kako je kupac također ovlašten raskinuti ugovor bez navođenja razloga u roku od 14 radnih dana od sklapanja ugovora, te u slučaju promjena cijena, no uz pismenu obavijest u roku od 20 dana počevši od dana objave promjene cijena, međutim u ovom slučaju kupac ne plaća naknadu. O promjenama cijena kupac bi trebao biti obaviješten 30 dana prije stupanja na snagu putem web stranice opskrbljivača.

Raskid ugovora- Hrvatski Telekom

HT na tržištu Republike Hrvatske nudi kupcima mogućnost opskrbe bez ugovorne obveze. Što to znači? Znači da HT nudi ponude koje ne vežu kupca na određeno vrijeme, te se u slučaju raskida ugovora ne plaća naknada za raskid. Osim mogućnosti sklapanja ugovora bez ugovorne naknade nude i jeftinije cijene zbog toga što ne naplaćuju fiksnu naknadu.

Pri sklapanju ugovora s opskrbljivačem električne energije, važno je pravilno i detaljno se informirati, te pažljivo čitati elemente ugovora (posebice se odnosi na sitna slova!). Jedan od važnih elemenata koji stoji u ugovoru jest raskid ugovora, te pod kojim uvjetima se može ostvariti.

Nadmetanje na tržištu

Obzirom da se na hrvatskom tržištu sada vodi tržišna utakmica, konkurenti se nadmeću cijenama i atraktivnim ponudama. Iako nekada izrazito atraktivne ponude znaju potrošače navesti na užurbane poteze, svakako se prije potpisivanja i pretplaćivanja treba informirati o detaljima koje ugovor nosi sa sobom. Nemojte nasjedati na poteze opskrbljivača, uzmite vremena, detaljno proučite cijene koje se nude na tržištu, javite se osoblju sa svojom potrošnjom i tražite izračune. Svaka priprema donosi sigurniju budućnost.