Kako se najjeftinije grijati?

Updated on
min reading

Tijekom zimskih mjeseci sva kućanstva, ali i poduzeća koriste sustav grijanja. Danas je neizbježno, te sasvim nužno korištenje neke vrste grijanja. Sustav grijanja omogućuje svim korisnicima održavanje ugodne temperature u domu, koristeći neke vrste energenata, kao što su prirodni plin, lož ulje, električna energija ili ukapljeni naftni plin.

Kako najjeftinije zagrijati dom?

Najekonomičniji energent korišten za grijanje jest prirodni plin. No, problematično je što prirodni plin nije dostupan u svim dijelovima Hrvatske. Iako plin još uvijek nije dostupan svima, distribucijska mreža se sve više širi.

Kako se sve možemo grijati?

Potrošači koji žele pronaći najoptimalniji način grijanja za svoj dom, trebaju se informirati o svim karakteristikama pojedinih energenata u uporabi. Odabrati način grijanja je važan korak za sve potrošače, jer će o tome ovisiti daljnji troškovi i izdaci izdvojeni za grijanje.

Za koji način grijanja se odlučiti? Odluka je isključivo na potrošačima, no ono što treba uvažiti su karakteristike mjesta stanovanja, kao i specifične potrebe potrošača. Postoje različite vrste grijanja, a u uporabi su najviše:

Prirodni plin:

 • Vrlo je ekonomičan- jeftiniji od ostalih energenata,
 • Ekološki je prihvatljiv,
 • Grijanje na plin je vrlo jednostavno, dostupno 24 sata na dan, te troškovi održavanja nisu visoki.

Lož ulje:

 • Sustav grijanja pretpostavlja postavljanje spremnika za lož ulje,
 • Velike oscilacije u cijenama- kupci mogu kupiti ulje kada je cijena najniža,
 • Učinkovito grijanje.

Električna energija:

 • Najskuplji sustav grijanja,
 • Cijena grijanja je niža u satima niže dnevne tarife- u tom slučaju je jeftinije od plina.

Ukapljeni naftni plin:

 • Koristi se u bocama ili spremnicima,
 • Efikasno gorivo.

Grijanje na prirodni plin u odnosu na ostale energente

Korisnici mogu izabrati između navedenih sustava grijanja, no u konačnici treba obratiti pozornost na potrošnju energije, te na ekonomičnost korištenja pojedinih energenata.

Slijedeća tablica prikazuje informativni izračun troškova grijanja koristeći spomenute energente.

Način grijanja Potrošnja Jedinična cijena Ukupna cijena
Prirodni plin 1200 kWh 0,3104 kn/kWh 372,48 kn
Lož ulje 132 l 5,33 kn/l 703,56 kn
Ukapljeni naftni plin 132 l 3,73 kn/l 492,36 kn
Električna energija 1200 kWh 0,6625 kn/kWh 795 kn

Kao što se vidi iz tablice, najskuplje grijanje je grijanje na struju. U stopu ga slijedi lož ulje. No, valja napomenuti kako su cijene lož ulja promjenjive,  a obzirom da kupci imaju veću samostalnost pri samoj uporabi, moguće je kupnju obavljati u terminima kada je cijena niža. Vidljivo je također kako je grijanje na prirodni plin daleko najjeftinije u usporedbi s ostalim energentima.

Uštede na grijanju

Uporaba grijanja u domu stvara veliki trošak za sva kućanstva, a osobito tijekom zimskih mjeseci kada je potrošnja veća. Stoga, potrošači trebaju razmišljati o novim načinima uštede, a neki od njih su slijedeći:

 • Uštede na grijanju
 • Koristite li električnu energiju za grijanje, informirajte se o kompanijama koje nude niže cijene struje,
 • Koristite li lož ulje ili ukapljeni naftni plin, pokušajte kupiti energente kada su cijene niže,
 • Održavajte temperaturu u kući,
 • Pokušajte izolirati kuću kako bi gubitak topline bio što manji,
 • Održavajte plinsku instalaciju kako bi sustav grijanja bio učinkovitiji.