Je li prirodni plin skup?

Updated on
min reading

Prirodni plin je energent koji se distribuira diljem Hrvatske, te je trenutno najjeftiniji energent na području RH. Nažalost, prirodni plin još nije dostupan na svim područjima Hrvatske, a procjenjuje se da ga može koristiti nešto manje od 50 posto stanovništva. Plinificirani dio Hrvatske je uglavnom sjeverni dio, koji je i ekonomski razvijeniji od ostalih dijelova.

Cijene prirodnog plina su promjenjive, te se u tom kontekstu građani moraju nositi s neizvjesnošću izdvajanja budžeta za plin.  Plin je danas u upotrebi za slijedeće namjene:

Ostali energenti koji služe kao alternativa prirodnom plinu su električna energija, ukapljeni naftni plin, butan i propan.

Cijene prirodnog plina

Obzirom da tržište plina u Hrvatskoj još nije u potpunosti liberalizirano, cijene prirodnog plina predlaže regulatorna agencija HERA. Cijene se razlikuju lokalno, što znači da primjerice, građani Zagreba plaćaju drugačiju cijenu plina od građana Rijeke. Iako se potrošnja plina mjeri u metrima kubičnim, cijene koje kupci plaćaju se izražavaju u kilovatsatima.

Cijene prirodnog plina ovise o godišnjoj potrošnji. Ovisno o pojedinačnoj potrošnji kućanstva ili poduzeća, svi potrošači se svrstavaju u 12 postojećih tarifnih modela koji se definiraju na temelju godišnje količine utrošenog plina. Korisnici koji pripadaju razredu više potrošnje plina, plaćaju nižu jediničnu cijenu po kilovatsatu.

Iako zbog visoke potrošnje plina, zimi građani izdvajaju visoke iznose za plin, valja naglasiti kako je cijena plina u RH jedna od najnižih u Europi. Nižu cijenu plina od Hrvatske ima samo nekolicina država.

 

 

Prednosti prirodnog plina

Prirodni plin je vrlo ekonomičan energent, međutim, nije geografski dostupan na svim područjima. No, plinska distribucijska mreža se širi, a distributeri planiraju doprijeti do sve većeg broja potrošača. Unatoč tome, plin je vrlo popularan energent zbog raznih prednosti koje nudi u odnosu na ostale energente. Neke od njih su:

  • Prednosti prirodnog plina
  • Izgara s najmanje opterećenja okoliša; emisije C02 su vrlo niske,
  • Cijene se ne mijenjaju u velikoj proporciji,
  • Najjeftiniji je energent,
  • Grijanje na plin je vrlo učinkovito, a i mnogo jeftinije od grijanja na struju,
  • Jednostavan je za uporabu.

Instalacija plinske opreme

Ako je prirodni plin dostupan na prebivališnom području potrošača, za pristup plinskoj mreži potrebno je nekretninu opremiti plinskim instalacijama. Za to je potrebno kontaktirati ovlaštene instalatere koji će Vas savjetovati, te ugraditi sve potrebne uređaje i instalacije.

Ugradnja plinske instalacije zahtijeva veliki početni izdatak, no unatoč tome, predstavlja dugoročno isplativu investiciju.