Potrošnja plina- tarifni modeli

Updated on
min reading

Tarifni  modeli predstavljaju stavke kojima su određene cijene plina ovisno o visini godišnje potrošnje. Sve odluke o tarifnim stavkama, te pripadajućim promjenama donose se metodologijom koju predlaže regulatorna agencija HERA. Svi kupci su svrstani u određeni tarifni model ovisno o količini godišnje konzumacije plina. Ipak, za kategoriju kućanstva su predviđene prva četiri tarifna modela, dok su ostali tarifni modeli namijenjeni kategoriji poduzetništva.

Postojeći tarifni modeli

Najnovija metodologija, koja je u primjeni od travnja ove godine, predviđa postojanje dvanaest tarifnih modela. Tarifni modeli su formirani temeljem godišnje potrošnje, odnosno ovisno o količini godišnje potrošnje plina, kreirane su cijene plina za korisnike. U tablici potražite sve tarifne modele i pripadajuće količine potrošnje plina.

TM1 Godišnja potrošnja manja ili jednaka 5000 kWh
TM2 Godišnja potrošnja veća od 5 000 kWh, a manja ili jednaka 25 000 kWh
TM3 Godišnja potrošnja veća od 25 000 kWh, a manja ili jednaka 50 000 kWh
TM4 Godišnja potrošnja veća od 50 000 kWh, a manja ili jednaka 100 000 kWh
TM5 Godišnja potrošnja veća od 100 000 kWh, a manja ili jednaka 1000 000 kWh
TM6 Godišnja potrošnja veća od 1 000 000 kWh, a manja ili jednaka 2 500 000 kWh
TM7 Godišnja potrošnja veća od 2 500 000 kWh, a manja ili jednaka 5 000 000 kWh
TM8 Godišnja potrošnja veća od 5 000 000 kWh, a manja ili jednaka 10 000 000 kWh
TM9 Godišnja potrošnja veća od 10 000 000 kWh, a manja ili jednaka 25 000 000 kWh
TM10 Godišnja potrošnja veća od 25 000 000 kWh, a manja ili jednaka 50 000 000 kWh
TM11 Godišnja potrošnja veća od 50 000 000 kWh, a manja ili jednaka 100 000 000 kWh
TM12 Godišnja potrošnja veća od 100 000 000 kWh

Korisnici plina ne mogu sami odabrati tarifni model korištenja, isto kao što ga ne mogu niti promijeniti. Naime, zabilježenom potrošnjom na plinomjeru, svaki kupac bit će svrstan automatski u određenu kategoriju, odnosno bit će mu dodijeljen određeni model. Takav sustav pogoduje kupcima jer u slučaju više potrošnje, prijelaz u novi razred je automatski, bez potrebne papirologije i dodatnih troškova.

Cijene plina po stavkama

Kao što je već spomenuto ranije, cijene plina se razlikuju po tarifnim modelima. Cijene plina su definirane na način da je jedinična cijena plina time veća što je manja godišnja potrošnja plina. Primjerice, jedinična cijena tarifnog modela TM1 je viša od jedinične cijene tarifnog modela TM12. GPZ -Opskrba ima u ponudi slijedeće cijene:

Vrsta tarifne stavke Oznaka tarifne stavke Tarifni model Trošak nabave plina Trošak distribucije plina Opskrbna marža Krajnja cijena opskrbe plinom (bez PDV-a) Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM1 0,2595 0,0493 0,0130 0,3218 kn/kWh
TM2 0,0379 0,3104
TM3 0,0322 0,3047
TM4 0,0303 0,3028
TM5 0,0284 0,3009
TM6 0,0265 0,2990
TM7 0,0246 0,2971
TM8 0,0227 0,2952
TM9 0,0171 0,2896
TM10 0,0133 0,2858
TM11 0,0095 0,2820
TM12 0,0057 0,2872
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM1   10,00   10,00 kn
TM2 10,00 10,00
TM3 20,00 20,00
TM4 30,00 30,00
TM5 40,00 40,00
TM6 60,00 60,00
TM7 100,00 100,00
TM8 150,00 150,00
TM9 200,00 200,00
TM10 300,00 300,00
TM11 400,00 400,00
TM12 500,00 500,00

Dostava stanja brojila

Kako bi Vam određeni tarifni model mogao biti dodijeljen, potrebno je uredno dostavljati očitanje stanja brojila. Stanje brojila je vrlo lako očitati. Na svakom plinomjeru nalazi se od šest do osam znamenki. Svi kupci očitavaju s brojila samo prvih pet znamenki. Obično su oznečene drugom bojom ili su odvojene zarezom od zadnje ili zadnje tri znamenke.

Nakon što ste uspješno očitali stanje brojila, navedenu informaciju je potrebno dostaviti isporučitelju plina.

Ako je Vaš opskrbljivač Gradska plinara Zagreb, stanje brojila se dostavlja na slijedeći način:

  • Putem govornog automata- za kategoriju kućanstvo na broj 01/6116-122, a za kategoriju poduzetništvo na broj 01/6126-120, i to svakim radnim danom od 08:00-14:30h,
  • U Centar za informiranje kupaca na broj 01/6184-601,
  • Na web stranici Gradske Plinare Zagreb nalazi se online obrazac koji možete ispuniti i poslati podatke o stanju brojila.

Napomena: pripazite da javite stanje brojila u važećem vremenskom intervalu očitanja. U suprotnome, očitanje neće biti uvaženo.

Termine očitanja određuje Gradska plinara Zagreb, a svi kupci se trebaju pridržavati određenih termina. Trenutno važeći termini su prikazani u tablici, ali se mijenjaju i ažuriraju svaki mjesec sa slijedećim obračunskim periodom koji dolazi.

Rajon* Datum OD Datum DO
01 25.12.2014. 05.01.2015.
02 25.12.2014. 05.01.2015.
03 25.12.2014. 05.01.2015.
04 25.01.2015. 05.02.2015.
05 25.11.2014. 05.12.2014.
06 25.01.2015. 05.02.2015.
07 25.11.2014. 05.12.2014.
08 25.11.2014. 05.12.2014.
09 25.11.2014. 05.12.2014.
10 25.01.2015. 05.02.2015.
11 25.01.2015. 05.02.2015.
12 25.11.2014. 05.12.2014.