Promjena imena nositelja računa za plin

Updated on
min reading

Kod računa za plin vrijede ista pravila kao i kod ostalih računa- osoba navedena na računu odgovorna za plaćanje i za sve ostale nepravilnosti i događaje koji se dogode tijekom trajanja ugovora.

Procedura promjene nositelja računa je moguća primjerice, ukoliko se promijeni vlasnik nekretnine ili uslijed promjene matičnih podataka. Sam postupak promjene je jednostavan i potpuno besplatan za sve korisnike,.

U nastavku donosimo informacije, te sve korake koje trebate slijediti kako biste uspješno završili ovaj proces.

Procedura u slučaju promjene vlasništva

Pri promjeni vlasništva bitno je da se račun prebaci na novog vlasnika. U suprotnome, bivši vlasnik će biti odgovoran za sve nepravilnosti i moguće dugove. Promjena vlasništva nad nekretninom donosi određene obveze za nove i stare vlasnike.

Najprije je bitno podnijeti Zahtjev za promjenu nositelja računa o opskrbi plinom. Zahtjev možete preuzeti na web stranici Gradske plinare Zagreb ili osobno na šalteru poslovnivce GPZ na adresi Radnička cesta 1. GPZ je otvorena svakim radnim danom od 07:30-14:30 sati.

Uz podnošenje zahtjeva potrebno je priložiti određenu dokumentaciju:

 • Potrebna dokumentacija
 • Dokaz o vlasništvu nad nekretninom (kupoprodajni ugovor, vlasnički list, rješenje o nasljeđivanju i sl.)
 • Izvadak iz sudskog registra ne stariji od 6 mjeseci (pravne osobe)
 • Primopredajni zapisnik stanja plinskog brojila sa upisanom šifrom kupca
 • Potvrda o uredeno podmirenom dugovanju po primopredajnom stanju (dobiva se na šalteru GPZ-a po dostavljanu primopredajnog stanja plinomjera)
 • Za godišnju potrošnju prirodnog plina koja prelazi 5.000 m3 po obračunskom mjernom mjestu i  (* godišnja potrošnja definirana je Energetskom suglasnosti ODS-a)
 • Ovjerena bjanko zadužnica
 • Ankete GPZ-a koju možete preuzeti online ili na šalteru GPZ-a.

Procedura u slučaju promjene matičnih podataka

Promjena matičnih podataka na računu je česti slučaj. Najbolji primjer je kod slučaja najma nekretnine, kada vlasnik želi promijeniti ime na računu i navesti najmoprimca kao onog odgovornog za plaćanje plina.

Sama procedura je slična onoj u slučaju promjene vlasnika nad nekretninom, sa sitnom razlikom u prilaganju određene dokumentacije.

Dakle, najprije je potrebno podnijeti Zahtjev za promjenu matičnih podataka nositelja računa. Obrazac je dostupan na internetskoj stranici GPZ-Opskrbe ili ga možete osobno preuzeti na šalteru poslovnice GPZ-Opskrbe u Radničkoj cesti 1, svakim radnim danom od 07:30-14:30 sati.

Potrebna dokumentacija za priložiti:

 • Dokumentacija
 • Dokaz vlasništva, kupoprodajni ugovor, vlasnički list, rješenje o nasljeđivanju, (pravne i fizičke osobe)
 • Izvadak iz sudskog registra - ne stariji od 6 mjeseci (pravne osobe)
 • Ugovor o najmu i popunjena Izjava o solidarnom podmirenju novčanih obveza (pravne i fizičke osobe)
 • Primopredajni zapisnik stanja plinskog brojila sa upisanom šifrom kupca (iščitati s računa-početno i završno stanje)
 • Potvrda o uredno podmirenom dugovanju po primopredajnom stanju - dobiva se na šalteru GPZ-O po dostavljanu primopredajnog stanja plinomjera, (pravne i fizičke osobe)
 • Ovjerena bjanko zadužnica i anketa samo za kupce čija godišnja potrošnja prirodnog plina prelazi 5.000 m3 (46.303,5 kWh) po obračunskom mjernom mjestu- vrijedi za pravne i fizičke osobe.

Kontakt podaci

Ako i nakon opisanog postupka imate dodatnih nedoumica i pitanja, svakako kontaktirajte GPZ. Gradska Plinara Zagreb je dostupna putem slijedećih kanala:

 • Info telefon: 01/6184-601
 • Telefon za poduzetništvo: 01/6302-472
 • Telefon za kućanstvo: 01/6302-644 ili 01/6302-438

Sve potrebne dokumente i potpisan obrazac možete poslati na:

 • Fax (kućanstvo): 01/6302- 683
 • Fax (poduzetništvo): 01/6302-414
 • e-mail: [email protected]