Sati jeftinije tarife struje

Updated on
min reading

Dani koji nam predstoje sa sobom donose veću potrošnju struje. Jedan od načina kako uštedjeti je i trošiti veće količine energije u satima nižih dnevnih tarifa. Postojeći opskrbljivači električnom energijom vam nude nekoliko dnevnih tarifa. Ovisno o zimskom ili ljetnom računanju vremena, razlikuju se cijene struje po satima u danu.

Tarifne stavke

Isporučena električna energija se obračunava prema tri tarife:

  • viša dnevna tarifna stavka (VT) obračunava se svakim danom u vremenu od 7.00 do 21.00 sat u razdoblju kada se koristi zimsko računanje vremena, a u vremenu od 8.00 do 22.00 sata u razdoblju kada se koristi ljetno računanje vremena;
  • niža dnevna tarifa se obračunava u preostalom vremenu (NT);
  • jedinstvena dnevna tarifna stavka (JT) traje svaki dan između 00.00 i 24.00 sata.

Ovakav obračun energije koriste svi opskrbljivači električnom energijom. Ukoliko koristite tarifni model koji podrazumijeva korištenje jedinstvene dnevne tarife, cijena struje po kilovatsatu bit će konstantna, bez promjena ovisno o satu. No, ukoliko Vaša tarifa koristi više i niže dnevne tarife, cijena će varirati, odnosno u višoj dnevnoj tarifi iznosi cijena bit će viši, a u vrijeme niže dnevne tarife, cijena će biti nešto niža. A kako se kreću cijene, i koliko je zapravo jeftinija struja u vrijeme niže tarife, pogledajte u nastavku.

HEP

Izabrali ste HEP kao svog opskrbljivača električnom energijom, a koristite HEPI model kojim je HEP ponudio svoje nove, niže cijene s mogućnošću novčane uštede? Evo kakav cjenik je HEP ponudio.

Plavi jednotarifni

Trajanje ugovora 1 godina (popust 4,5% na osnovni cjenik) 2 godine (popust 5% na osnovni cjenik) 3 godine (popust 5,5% na osnovni cjenik)
Cijena bez PDV-a (kn/kWh) 0,4489 0,4465 0,4442
Cijena s PDV-om (kn/kWh) 0,5611 0,5581 0,5553
Opskrbna naknada bez PDV-a 7,40 7,40 7,40
Opskrbna naknada s PDV-om 9,25 9,25 9,25

HEP Plavi jednotarifni model koristi jedinstvene cijene koje se ne mijenjaju u zimskim i ljetnim mjesecima ovisno o satu u danu.

Bijeli dvotarifni

Trajanje ugovora 1 godina (popust 4,5% na osnovni cjenik) 2 godine (popust 5% na osnovni cjenik) 3 godine (popust 5,5% na osnovni cjenik)
VT NT VT NT VT NT
Cijena bez PDV-a (kn/kWh) 0,4775 0,2388 0,4750 0,2375 0,4725 0,2363
Cijena s PDV-om (kn/kWh) 0,5969 0,2985 0,5938 0,2969 0,5906 0,2954
Opskrbna naknada bez PDV-a 7,40 7,40 7,40
Opskrbna naknada s PDV-om 9,25 9,25 9,25

HEP Bijeli dvotarifni model pak koristi više i niže dnevne tarife. Iz tablice je vidljivo kako su cijene u višoj tarifi po kilovatsatu čak duplo veće od onih ponuđenih u nižoj dnevnoj tarifi. Ako je ovo upravo model koji koristite, razmislite o smanjenju potrošnje struje u satima više tarife, a aktivnosti prebacite na kasnije sate kako biste postigli znatne uštede.

GEN-I- obračun tarifa

Slična situacija se nalazi i na cjeniku GEN-I-a. Uz ponešto niže cijene od HEP-a, razlika u višoj i nižoj tarifi ponovno iznosi 50 posto.

Tarifni modeli Cijena Cijena električne energije Opskrbna naknada
JT VT NT
kn/kWh kn/kWh kn/kWh kn/mjesec
Tarifni model Plavi (jednotarifno mjerenje) Cijena bez PDV-a 0,423     7,40
Cijena s PDV-om 0,529     9,25
Tarifni model Bijeli (dvotarifno mjerenje) Cijena bez PDV-a   0,450 0,225 7,40
Cijena s PDV-om   0,563 0,281 9,25

RWE Energija

Model Klasik

Tarifni modeli Cijena Cijena električne energije Opskrbna naknada
JT VT NT
kn/kWh kn/kWh kn/kWh kn/kWh
RWE Plavi Cijena bez PDV-a 0,4465     7,40
Cijena s PDV-om 0,5581     9,25
RWE Bijeli Cijena bez PDV-a   0,4750 0,2375 7,40
Cijena s PDV-om   0,5938 0,2969 9,25

Model Ideal i Bonus- promotivne cijene važeće samo za prvih 12 mjeseci 

Tarifni model Cijena Cijena električne energije Opskrbna naknada
JT VT NT
kn/kWh kn/kWh kn/kWh kn/mjesec
RWE Plavi Cijena bez PDV-a 0,4700     7,40
Cijena s PDV-om 0,5875     9,25
RWE Bijeli Cijena bez PDV-a   0,5000 0,2500 7,40
Cijena s PDV-om   0,6250 0,3125 9,25

 

Hrvatski Telekom 

Kupci Trajanje ugovora Tarifni model Radna energija Pogodnost-mjesečno
JT VT NT
Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om
Kućanstva Bez ugovorne obveze Plavi 0,4465 0,5581 n/a n/a n/a n/a -
Bijeli n/a n/a 0,475 0,5937 0,2357 0,2968
12 mjeseci Plavi 0,4465 0,5581 n/a n/a n/a n/a 10,00 12,00
Bijeli n/a n/a 0,475 0,5937 0,2357 0,2968
24 mjeseca Plavi 0,4465 0,5581 n/a n/a n/a n/a 12,00 15,00
Bijeli n/a n/a 0,475 0,5937 0,2357 0,2968

Cjenik ponuda svih opskrbljivača više manje se ne razlikuje po razlici u cijenama viših i nižih dnevnih tarifa. Više dnevne tarife donose cijene više za otprilike 50 posto u odnosu na sate nižih dnevnih tarifa.

U konačnici, razmišljate li o nižem računu, pokušajte uvesti dnevnu rutinu korištenja niže tarife što je više moguće. Primjerice, možete promijeniti rutinu paljenja perilice za rublje, te činiti to u satima niže tarife. Ako vam se to ipak čini nemogućim, odlučite se za tarife koje podrazumijevaju jedinstvenu dnevnu cijenu.