Sklapanje ugovora za plin

Updated on
min reading

Uselili ste se u novu nekretninu i želite se pretplatiti na prirodni plin? Procedura koja slijedi je opisana u nastavku.

Useljenje u novu nekretninu

Useljenje u novu nekretninu bez priključka na plin donosi obveze za priključenje. Najprije je potrebno podnijeti Zahtjev za elektroenergetsku suglasnost koji se podnosi kod HEP ODS-a.

Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti se popunjava u 2 primjerka. Primjerak možete pronaći na web stranici HEP-a. U zahtjevu je potrebno navesti sve važne osobne podatke, te uz to podatke o građevini u kojoj se izvodi plinska instalacija. Svakom zahtjevu se prilaže dodatna dokumentacija,  a to može biti: dokaz o vlasništvu, katastarska podloga, dodatni opis plinfikacije građevine, preslika akta o odobrenom građenju, popis stambenih i/ili poslovnih jedinica i punomoć za podnošenje zahtjeva.

Sve troškove izdavanja elektroenergetske suglasnosti snosi podnositelj zahtjeva. Uplata za priključenje na plinovodni sustav se vrši jednokratno ili obročno (12 obroka). Odluku o odobrenju zahtjeva za suglasnost dobit ćete 30 dana od dana kada je HEP ODS zaprimio zahtjev. Također, energetsku suglasnost možete dobiti tek nakon što osoblje HEP-a utvrdi uvjete priključenja na plinovodni sustav.

Naknada za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav je određena odlukom HERA-e 15.srpnja 2014. Naknade su prikazane u tablici.

  Priključak I (priključni kapacitet manji ili jednak 100 kWh/h) Priključak II (priključni kapacitet veći od 100 kWh/h, a manji ili jednak 400 kWh/h) Priključak III (priključni kapacitet veći od 400 kWh/h, a manji ili jednak 4000 kWh/h) Priključak IV (priključni kapacitet veći od 4000 kWh/h)
Naknada za priključenje na distribucijski sustav 818,52 kn 2.604,61 kn 4.446,78 kn 7.206,34 kn

 

  Priključak I (priključni kapacitet manji ili jednak 40.000 kWh/h) Priključak II (priključni kapacitet veći od 40.000 kWh/h, a manji ili jednak 200.000 kWh/h) Priključak III (priključni kapacitet veći od 200.000 kWh/h)
Naknada za priključenje na transportni sustav 2.471,60 kn 4.219,61 kn 6.838,33 kn

Sklapanje ugovora o opskrbi plinom

Nakon što ste se priključili na plinovodni sustav, moguće je sklopiti ugovor o opskrbi prirodnim plinom. Obzirom da u RH posluje mnoštvo opskrbljivača plinom, i to većinom djeluju lokalno, potrebno je najprije odabrati vlastitog opskrbljivača. Mi smo se koncentrirali na područje Grada Zagreba i na opskrbljivača Gradska Plinara Zagreb d.o.o.

Saželi smo postupak sklapanja ugovora o opskrbi plinom u nekoliko koraka:

 • Sklapanje ugovora o opskrbi plinom
 • Popunjavanje Zahtjeva za sklapanje ugovora o opskrbi plinom- obrazac je dostupan na internet stranici Gradske Plinare Zagreb ili ga možete preuzeti osobno na šalteru plinare na adresi Radnička cesta 1, svakim radnim danom od 07:30-14:30.
 • Priložiti dokumentaciju:
 • Dokaz vlasništva, kupoprodajni ugovor, vlasnički list, rješenje o nasljeđivanju, (pravne i fizičke osobe)
 • Energetska suglasnost – prethodno odobrena od HEP ODS-a
 • Ugovor o najmu i Izjava o solidarnom podmirenju novčanih obveza
 • Preslika osobne iskaznice (fizičke osobe)
 • Izvadak iz sudskog registra - ne stariji od 6 mjeseci (pravne osobe)
 • Bjanko zadužnica - ovjerena kod javnog bilježnika i anketa samo za kupce čija godišnja potrošnja prirodnog plina prelazi 5.000 m3 (46.303,5 kWh ) po obračunskom mjernom mjestu. (pravne i fizičke osobe) godišnja potrošnja definirana je Energetskom suglasnosti ODS-a

Zajedničke kotlovnice (članovi kućanstva , pravne i fizičke osobe)

 Predstavnik suvlasnika dostavlja slijedeću dokumentaciju:

 • Ugovor o upravljanju građevinom
 • Odluka o odabiru predstavnika suvlasnika
 • Popis uporabnih cjelina zajedničke kotlovnice
 • Suglasnost suvlasnika stambene zgrade i članova kotlovnice

Svu dokumentaciju i potpisan obrazac možete poslati faksom na:

 • Kućanstvo- (01) 6302 683
 • Poduzeća- (01) 6302 414

Kontakt

GPZ Opskrba ima dostupan centar za informiranje kupaca gdje se možete javiti u slučaju bilo kakvih pitanja, reklamacija, prijedloga i slično. Centar je dostupan na broju telefona 01/ 6184 601.

Opskrba plinom može se ugovoriti i telefonskim putem na:

 • Kućanstvo- +385 1 6437-446
 • Poduzetništvo- +385 1 6437-487

GPZ Opskrbu možete kontaktirati i putem elektoničke pošte: