Računi za struju

Updated on
min reading

Računi za struju svima ponekad zadaju glavobolje. Ne samo zbog iznosa koji smo dužni plaćati svaki mjesec, nego i zbog zagonetnih stavki koje se nalaze na spomenutom dokumentu. U nastavku Vam donosimo kratki vodič kroz objašnjenja stavki na računu.

Račun- općenito

Račun ili faktura je svima dobro poznati dokument kojeg svaki kupac prima krajem mjeseca kao potvrdu o potrošnji struje. Služi kao dokaz da su kupci imali pristup električnoj energiji na određenom mjestu kroz određeni period. Za navedeno se obračunava definirana cijena koja se navodi na računu. Računi svih opskrbljivača moraju imati navedene slijedeće stavke:

 • podaci o tvrtki,
 • podaci o korisniku,
 • proizvod i iznosi korištenja istog,
 • iznos PDV-a,
 • ukupan iznos računa.

Svi korisnici koji su odlučili promijeniti opskrbljivača i prijeći na tržišne cijene struje, redovito primaju dva računa. Jedan račun se odnosi na opskrbu električnom energijom, te ga kupci primaju od vlastitog opskrbljivača. Drugi račun se odnosi na plaćanje naknade za mjernu uslugu i mrežarinu, a šalje ga HEP ODS.

Primjer računa

Prethodna slika je primjer računa kojeg HEP šalje svakom kupcu. Što označava svaka pojedina stavka na računu?

 1. Prve potrebne informacije svakog računa su: podaci o mjestu i datumu izdavanja računa, datum dospijeća, mjesec izdavanja slijedećeg računa, podaci o izdavatelju računa,
 2. potom svaki račun ima svoj broj, te mora biti navedeno obračunsko razdoblje na koje se račun odnosi,
 3. mjerne jedinice potrošnje i valute plaćanja moraju biti naznačene (kWh, kn),
 4. iznos količine utrošene energije mora biti naznačen,
 5. jedinične cijene električne energije po kojima se obračunava konačna potrošnja i iznos električne energije,
 6. stavka iznos predstavlja umnožak količine utrošene energije i jedinične cijene,
 7. iznos za električnu energiju- konačni iznos; zbrojene stavke više i niže dnevne tarife, te naknade za mjernu opskrbu,
 8. svaki kupac je dužan plaćati naknadu za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora. Jedinična cijena naknade je 0,035 kn/kWh, a konačni iznos se dobije umnoškom navedene jedinične cijene i količine energije,
 9. porezna osnovica uključuje sve naknade i iznos obračunat na utrošenu količinu energije,
 10. stopa PDV-a u RH trenutno iznosi 25 posto,
 11. nakon toga se može izračunati konačan iznos računa koji se dobije zbrajanjem iznosa poreza, porezne osnovice i kamata,
 12. na poleđini računa nalazi se zbroj prethodno izdanih rata koje se trebaju oduzeti od konačnog iznosa računa,
 13. utvrđena razlika zapravo predstavlja razliku između stvarno utrošene energije i one koja je bila predviđena,
 14. dugovanje na dan obračuna je konačno zaduženje kupca za obračunato vremensko razdoblje,
 15. ukupan iznos za plaćanje je zapravo iznos koji kupac mora platiti za podmirenje svih dospjelih obveza za isporuku električne energije.

Kako platiti račune?

Račune za električnu energiju možete plaćati na više lokacija:

 • na blagajnama FINA-e,
 • na blagajnama Hrvatske Pošte,
 • u bankama,
 • u Konzumu i Tisku.

Plaćanje se može vršiti putem Internet bankarstva, te trajnog naloga (plaćanje putem Diners-a i American Express-a). Više informacija o plaćanju računa i kako izbjeći plaćanje naknada na poveznici:Plaćanje računa.