Priključenje na plinsku mrežu

Updated on
min reading

Predstoji Vam preseljenje? Gradite novu nekretninu, te trebate pribaviti priključak za plin? U nastavku smo opisali proceduru kroz koju morate proći.

Zahtjev za plinski priključak

U postupku priključenja na plinsku mrežu potrebno je najprije podnijeti Zahtjev za plinski priključak. Zahtjev možete podnijeti u Gradskoj Plinari Zagreb (Radnička cesta 1, Centar za potrošače, radnim danom od 07:30-14:30).

Uz zahtjev za plinski priključak potrebno je priložiti određenu dokumentaciju:

 • Dokumentacija priložena uz zahtjev za plinski priključak
 • Rješenje o uvjetima građenja ili građevinska dozvola ili uvjerenje ureda za katastar da je objekt građen prije 15.2.1968. (za cijeli objekt). Potrebno je dostaviti original koji ne smije biti stariji od 6 mjeseci, a ukoliko je u dozvoli revidiran projekt plinskih instalacija, potrebno ga je priložiti,
 • Izvod iz katastarskog plana (ne stariji od 6 mjeseci), a izdaje ga Gradski zavod za katastar i geodetske poslove. Objekt mora imati kućni broj,
 • Dokaz o vlasništvu nad objektom ili pravo korištenja objekta. Ako niste upisani vlasnik, dostaviti slijed vlasništva do Vašeg imena za sve parcele kojima će se izvoditi plinski priključak,
 • Ako je građevinski objekt na području Velike Gorice ili Zaprešića, potrebno je dostaviti potvrdu grada o podmirenju obveza.

Zahtjev za besplatno priključenje je dostupan za vlasnike koji imaju utvrđen status člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja. U tom slučaju zahtjev je potrebno podnijeti u Gradskom uredu za zdravstvo, rad i socijalnu skrb, Odjel za hrvatske branitelje na adresi: Trg S.Radića 1- Zapadni ulaz, Zagreb, telefon: 6100-142, 6100-131, g. Bušić).

Naknada za priključenje na mrežu je definirana kao zbroj slijedećih stavki:

Naknada za priključenje na mrežu= trošak za stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu + trošak izvedbe priključka na distribucijski sustav (trošak pripremno završnih radova i trošak građenja priključka)

HERA je 15.srpnja 2014. donijela odluku o visini naknada priključenja na plinski distribucijski sustav. Visine naknada se razlikuju ovisno o tipu priključka, odnosno o priključnom kapacitetu. Viši priključni kapacitet podrazumijeva i višu cijenu. Cijene su definirane na način prikazan u tablici.

  Priključak I (priključni kapacitet manji ili jednak 100 kWh/h) Priključak II (priključni kapacitet veći od 100 kWh/h, a manji ili jednak 400 kWh/h) Priključak III (priključni kapacitet veći od 400 kWh/h, a manji ili jednak 4000 kWh/h) Priključak IV (priključni kapacitet veći od 4000 kWh/h)
Naknada za priključenje na distribucijski sustav 818,52 kn 2.604,61 kn 4.446,78 kn 7.206,34 kn

*cijene u tablici ne uključuju PDV

Trošak građenja priključka ovisi o pojedinoj građevini i potrebnim radovima i materijalu. Elementi koji bitno utječu na cijenu su:

 • Teren u koji se polaže priključak (zemlja, kamen, asfalt...),
 • Duljina priključka,
 • Tip, veličina i broj mjernih mjesta,
 • Dimenzija priključka,
 • Tlak plina u plinovodu,
 • Mjesto priključka.

Dakle, trošak će se razlikovati od građevine do građevine. Okvirni troškovi bi se mogli procijeniti na slijedeće iznose:

 • Stanovi: od 3.200,00kn- 4.500,00 kn,
 • Kuće: od 5.500,00- 8.000,00 kn.

Privremeno priključenje

Privremeni priključak je namijenjen onim objektima kod kojih je u tijeku postupak izdavanja građevinske dozvole. Ovakav tip priključka ugovara se na određeno vrijeme od jedne godine, nakon čega je vlasnik nekretnine dužan dostaviti građevinsku dozvolu kako bi dobio trajno priključenje.

Ako Vam je potreban ovakav tip priključka, evo koju sve dokumentaciju trebate dostaviti:

 • Dokumentacija za privremeni priključak
 • Potvrda ureda za graditeljstvo da je podnesen zahtjev za dobivanje građevinske dozvole,
 • Izvod iz katastarskog plana (ne stariji od 6 mjeseci), a izdaje ga Gradski zavod za katastar i geodetske poslove. Objekt mora imati kućni broj,
 • Ako je građevinski objekt na području Velike Gorice ili Zaprešića, potrebno je dostaviti potvrdu grada o podmirenju obveza,
 • Dokaz o vlasništvu nad objektom ili dokaz o pravu korištenja istog. Ako niste upisani vlasnik, dostaviti slijed vlasništva do Vašeg imena za sve parcele kojima će se izvoditi plinski priključak,
 • Suglasnost vlasnika obiteljske kuće za provođenje postupka kod Nadležne Građevne inspekcije (obrazac ispunjava vlasnik/posjednik u GPZ OSOBNO!).

Navedena procedura vrijedi za građevine veličine do 400 m2. Postupak se nešto razlikuje za veće objekte. Za građenje većih objekata potrebno je pribaviti lokacijsku dozvolu.

Potom se zahtjev za kućni priključak podnosi ponovno u Gradskoj Plinari Zagreb (Radnička cesta 1, Centar za potrošače, radnim danom od 07:30-14:30). Dokumentacija koju trebate priložiti:

 • Dokumentacija za objekte veće od 400m2
 • Pravomoćna lokacijska dozvola o potvrđeni glavni projekt ili pravomoćna građevinska dozvola ili uvjerenje ureda za katastar da je objekt građen prije 15.2.1968. dokument ne smije biti stariji od 6 mjeseci, a traži se dostava originalnog dokumenta,
 • Projekt plinskih instalacija s valjanom konačnom suglasnosti,
 • Dokaz o vlasništvu nad objektom ili dokaz o pravu korištenja istog. Ako niste upisani vlasnik, dostaviti slijed vlasništva do Vašeg imena za sve parcele kojima će se izvoditi plinski priključak,
 • Ako je građevinski objekt na području Velike Gorice ili Zaprešića, potrebno je dostaviti potvrdu grada o podmirenju obveza.

Kontakt

U slučaju dodatnih nejasnoća ili pitanja, obratite se lokalnom opskrbljivaču plinom. Opisana procedura je važeća za Gradsku Plinaru Zagreb. GPZ možete kontaktirati na iduće načine:

 • Telefoni: 6302 473, 6302 466, 6302 424, 6302 397, 6302 585,
 • Faks: 6302 587,
 • E-mail: [email protected]

GPZ osobno možete posjetiti na adresi Radnička cesta 1, 10000 Zagreb. Ured je otvoren za potrošače svakim radnim danom od 07:30-14:30h.