Zamjena plinomjera i održavanje plinske instalacije

Updated on
min reading

Zamjena plinomjera u sklopu ispitivanja unutarnjih plinskih instalacija se od početka 2013. godine tretira kao nestandardna usluga. Samim time, postala je usluga koju plinara naplaćuje, a cijena je definirana Cjenikom za nestandardne usluge.

Naime, zakonski je regulirano kako Gradska plinara Zagreb ima obvezu izvršiti zamjenu plinomjera i izvršiti provjeru ispravnosti unutarnjih plinskih instalacija. Provjera se vrši jednom u deset godina. To je oduvijek bilo tako, sa sitnom razlikom da je prije bilo besplatno.

Cjenik zamjene plinomjera

Cijena zamjene plinomjera je definirana Cjenikom nestandardnih usluga Gradske plinare Zagreb.

Svi korisnici o svom trošku snosit će ispitivanje i provjeru plinskih instalacija. U cijenu nije uključen trošak dolaska instalatera, demontaže postojećeg plinomjera, montaže novog plinomjera, kao i sam plinomjer. Navedene troškove snosi Plinara.

Cijena ispitivanja se formira na temelju obračunskog mjesta, odnosno plinomjera. Iznosi cijena za obiteljske kuće i stanove su navedeni u tablici.

Tip objekta Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om
Obiteljska kuća 306,33 382,91
Stambena zgrada (10 stanova) 202,03 252,53
Stambena zgrada (30 stanova) 189,26 236,57

Zašto je potrebna provjera plinskih instalacija?

Provjera plinskih instalacija se u prvom planu provodi zbog sigurnosti pojedinaca. Naime, u građevinskim objektima tijekom godina dolazi do propusnosti na plinskoj instalaciji, što izravno ugrožava pojedince. U tom slučaju, potrebni su stručnjaci koji će prebrtviti navojni spoj koji propušta plin.

Provjera plinskih instalacija se prvenstveno provodi zbog sigurnosti pojedinaca!

Vlasnici nekretnina i građevinskih objekata su također dužni održavati plinske instalacije. Ta obveza je zakonski regulirana, te vlasnici moraju posjedovati određenu dokumentaciju koju su dužni dati na uvid pri obavljanju nadzora. Navedena dokumentacija se odnosi na nalaze

pri kontroli njihove ispravnosti od strane servisera ili dimnjačara.

Provjeru plinskih instalacija Plinara provodi relativno rijetko. Naime, rokovi za ispitivanje unutarnje plinske instalacije su određeni na način prikazan u tablici.

Tip objekta Rokovi za ispitivanje plinske instalacije
Građevina namijenjena za stanovanje jednom u 10 godina
Građevina namijenjena za obavljanje gospodarske djelatnosti ili za javnu namjenu jednom u 5 godina

Postupak pri nestanku plina i kvara plinomjera

Primjetili ste određene nepravilnosti pri radu plinomjera? Takve situacije zahtijevaju pomoć stručnjaka i najbolje je ne djelovati na vlastitu ruku. U tom slučaju odmah kontaktirajte Plinaru na brojeve telefona: 01/ 6302-549, 01/ 6302-466, 01/ 6302-424.

U slučaju uočenih nepravilnosti pri radu plinomjera, kontaktirajte GPZ na: 01/ 6302-549, 01/ 6302-466, 01/ 6302-424.

Ukoliko ste primjetili kako plinomjer ne bilježi potrošnju plina, također je potrebno odmah kontaktirati Plinaru. Kontakt broj na koji se trebate javiti je 01/6302-632. Nakon poziva, osoblje Plinare će Vam pomoći u podnošenju zahtjeva za promjenu plinomjera, koji će potom biti zamijenjen u najkraćem mogućem roku.

Ukoliko plinomjer ne bilježi potrošnju, kontaktirajte GPZ na: 01/6302-632

U slučaju nestanka plina, trebalo bi primijeniti postupak deblokade regulatora. Regulator tlaka plina je, uz plinsko brojilo i zaporni ventil, vrlo važan dio plinske instalacije. Naime, plin iz mreže preko kućnog priključka dolazi do regulatora tlaka (ondje mu se snižava tlak). Zapornim ventilom se zatvara dovod plina u instalaciju. Plin se dovodi do brojila preko regulatora, odakle se prenosi razvodnom kućnom mrežom do trošila.

Dakle, kod nestanka struje moguće je da je došlo do zatvaranja glavnog zapora. Zato je primarno i potrebn aova vrsta provjere. Također, valja provjeriti je li na svim aparatima došlo do nestanka ili samo na pojedinim. Ukoliko se nestanak plina pojavio samo na jednom od aparata, potrebno je kontaktirati plinoinstalatera koji će pregledati navedeni aparat. Ukoliko je pak došlo do nestanka plina na svim aparatima, potrebno je obavijestiti dežurnu službu- Distribucijski centar (broj telefona: 01/ 6184 586 ili 01/ 6302 382, radno vrijeme: 0-24h).

Dežurna služba
U slučaju nestanka struje, kontaktirajte Distribucijski centar na: 01/ 6184 586 ili 01/ 6302 382