Promjena podataka iz ugovora o opskrbi električnom energijom

Updated on
min reading

Pri kupnji ili iznajmljivanju nekretnine, bitno je da osoba koja će koristiti električnu energiju bude upravo osoba čije se ime pojavljuje na ugovoru za opskrbu električnom energijom. Osoba navedena na računu za struju je odgovorna za bilo kakvu manipulaciju ili zlouporabu korištenja energije.

Promjena u slučaju najma

Vlasnik nekretnine koja se iznajmljuje mora se osigurati kako se računi za struju stavljaju na ime onoga tko iznajmljuje, odnosno koristi nekretninu. U suprotnome, vlasnik je odgovoran za sve dugove i nepravilnosti.

Promjena vlasnika

Promjena vlasništva nad nekretninom donosi obveze za stare i nove vlasnike nekretnina. Obveze za starog vlasnika nekretnine odnose se na rok od 30 dana, a podrazumijevaju:

  • zahtjev za raskid ugovora,
  • uz zahtjev podnijeti isprave temeljem kojih je došlo do promjene vlasništva,
  • omogućavanje očitanja brojila,
  • plaćanje novčanih obveza.

Novi vlasnik ima jednaki rok (30 dana), a dužan je:

  • podnijeti zahtjev za sklapanje ugovora,
  • priložiti isprave temeljem kojih je došlo do promjene vlasništva (ne smiju biti starije od šest mjeseci),
  • omogućiti stanje brojila,
  • potpisati ugovor.

Preduvjet za sve potencijalne kupce električne energiije jest vlasništvo nad nekretninom, ili s vlasnikom nekretnine ili građevine morate imati sklopljen ugovor o prijenosu kojim se sva prava i obveze vlasnika prenose na Vas.

Ukoliko je kupac trenutni korisnik određenog opskrbljivača, te želi mijenjati podatke u ugovoru, potrebno je obavijestiti opskrbljivača o specifičnim promjenama u roku od 5 dana od nastanka promjene. Tada će opskrbljivač sastaviti novi ugovor ili aneks postojećem, i to u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva za promjenu podataka. Novi, izmijenjeni ugovor stupa na pravnu snagu od prvog dana idućeg mjeseca. Bitno je da kupac obavijesti opskrbljivača o promjenama, jer u suprotnom odgovara za moguće troškove nastale zbog navedenog.

U slučaju ukidanja obračunskog mjesta potrebno je dostaviti zahtjev za ukidanje obračunskog mjernog mjesta pisanim putem ili putem elektroničke pošte, i to najkasnije 5 radnih dana prije isteka tekućeg mjeseca. Sve do trenutka zaprimanja zahtjeva, ugovor je na snazi, te je kupac dužan platiti ugovorenu naknadu za svu električnu energiju isporučenu do trenutka dostave zahtjeva za ukidanje obračunskog mjesta.