Kako izračunati potrošnju električne energije?

Updated on
min reading

Kako da izračunam potrošnju električne energije?

Potrošnja električne energije se mjeri u kilovatsatima. Kilovatsat (kWh) je mjerna jedinica koju koriste kompanije koje opskrbljuju korisnike električnom energijom, da bi se izrazila utrošena količina električne energije tijekom određenog razdoblja.

1 kilovatsat je ekvivalent za održavanje potrošnje energije 1000 vata tijekom jednog sata. 1000 vata je ekvivalentno uključenju 10 žarulja od 100 vati u isto vrijeme.

Za potrošnju električne energije može se univerzalno koristiti slijedeća formula:

Snaga električne energije (kW) x vrijeme trošenja = konačna potrošnja električne energije

Primjerice: 1kW (1000 W) konzumiran tijekom 10 sati bez prekida dovodi do dnevne potrošnje od 10 kWh. U mjesečnim terminima, to bi značilo potrošnju od 300 kWh. To bi bilo ekvivalentno držanju 10 žarulja od 100 vati upaljenih tijekom 10 sati dnevno.

U konačnici, mjesečni iznos računa za električnu energiju bio bi jednak umnošku utrošene količine energije, te se na dobiven iznos nadodaje mjesečna naknada, te PDV.

Za bolji prikaz navedenog, kreirali smo tablicu za lakše predočenje izračuna potrošnje energije po kućanskim uređajima.

Kućanski uređaj Snaga (kW) Dnevno korištenje (h) Mjesečno korištenje (h) Ukupno utrošena energija
Štednjak 1,5 kW 3 sata dnevno 90 sati mjesečno 135 kWh
Žarulja 0,06 kW 8 sati dnevno 240 sati mjesečno 14,4 kWh
Pećnica 2,4 kW 1 sat dnevno  30 sati mjesečno 72 kWh
Mikrovalna pećnica 1,3 kW 2 sata dnevno 60 sati mjesečno 78 kWh
Hladnjak 0,7 kW 24 sata dnevno 720 sati mjesečno 504 kWh
Perilica za rublje 3 kW 1 sat dnevno 30 sati mjesečno 90 kWh
Perilica za suđe 3 kW 1 sat dnevno 30 sati mjesečno 90 kWh
Televizor 0,01 kW 8 sati dnevno  240 sati mjesečno 2,4 kWh
Ukupno       985,8 kWh

U primjeru prikazanom u tablici, ukupna potrošnja električne energije je zbroj svih pojedinačnih potrošnji po kućanskom uređaju.

U slučaju korištenja više od jedne žarulje u stanu (što je gotovo uvijek slučaj), potrebno je samo sumirati snagu svih korištenih žarulja. Primjerice, koristite li 4 žarulje snage od 60 W, ukupna korištena snaga bit će jednaka:

60 W x 4 korištene žarulje= 240 W

Potrošnja energije uređaja

Do najveće potrošnje dovode uređaji koji su konstantno uključeni (primjerice hladnjak). No, neki uređaji dovode do velike potrošnje (primjerice perilica za rublje), a ne moraju biti u konstantnoj uporabi. U tom slučaju, možete uštedjeti novac na korištenju niže dnevne tarife. Time se sama potrošnja količinski neće smanjiti, no obzirom da kompanije definiraju dnevne periode u kojem je jedinična cijena električne energije po kilovatsatu niža, to je vrlo zgodan način uštede novaca.

Za detalje o tome kako uštedjeti na računima za električnu energiju, pratite poveznicu:Ušteda na struji.

Promjena opskrbljivača strujom

Mislite da plaćate previsoke račune za struju? Informirajte se o cijenama električne energije kod alternativnih opskrbljivača, koji trenutno na tržištu nude cijene niže od onih ponuđenih od strane HEP-a.

Danas je vrlo lako promijeniti opskrbljivača strujom, a postupak je slijedeći:

Prvi korak u procesu promjene je kontaktiranje željenog opskrbljivača. Bit će potrebno ostaviti slijedeće podatke:

Sami proces promjene opskrbljivača električnom energijom je potpuno besplatan. Ukoliko tražite detaljnije informacije o postupku promjene opskrbljivača, slijedite poveznicu:Promjena opskrbljivača.