Sklapanje ugovora- RWE Energija

Updated on
min reading

Ukoliko ste izabrali RWE za vlastitog opskrbljivača električnom energijom, potrebno je prvo proći kroz proceduru promjene opskrbljivača. Nakon što ste to uspješno učinili, čeka Vas sklapanje ugovora. A kako sklopiti ugovor i na što se sve obvezujete- pročitajte u nastavku.

Procedura sklapanja ugovora

Sklapanje ugovora je danas standardni postupak za gotovo sve radnje, a tako i za opskrbu električnom energijom. Sve što trebate učiniti kako bi sklopili ugovor je kontaktirati navedenog opskrbljivača, te se odlučiti za jedan od ponuđenih proizvoda iz ponude RWE-a.

Kod sklapanja ugovora, kupac se obvezuje na određene odredbe koje su definirane ugovorom. Opće odredbe koje proizlaze iz sklapanja ugovora su:

 • Kupac potvrđuje da je ovlašteni vlasnik nekretnine, ili da ima pravo korištenja nekretnine koja je predmet opskrbe energijom, te je dužan bilo kada na zahtjev ppskrbljivača pružiti dokaz za navedeno,
 • Opskrbljivač ima pravo odbiti sklapanje ugovora s osobom koja ima nepodmirene obveze, sve dok spomenuta osoba ne podmiri iste, ili je učinila neku vrstu povrede ugovora.

Nakon sklapanja ugovora, svaka ugovorna strana ima određene obveze. Obveze opskrbljivača su:

 • Isporuka električne energije za dogovorenu građevinu,
 • Obavijestiti kupca o svim promijenjenim uvjetima ili informacijama putem web stranice.

Obveze kupca su:

 • Imati važeće dokumente vezane za priključenje na distribucijski sustav (ugovor s HEP ODS-om),
 • Obavijestiti opskrbljivača o događaju koji može imati za posljedicu isključenje iz distribucijskog sustava, i to najakasnije slijedećeg radnog dana,
 • Dopustiti ovlaštenim osobama provođenje instalacije, zamjene ili bilo kakav nužan pristup mjernom uređaju,
 • Poduzimati mjere koje propisuje HEP ODS za sigurnu i kvalitetnu distribuciju energije, te dopustiti inspekciju trošila,
 • Koristiti energiju samo u svrhu koja je propisana ugovorom,
 • Obavijestiti opskrbljivača o bilo kakvim promjenama podataka navedenih u ugovoru, i to najkasnije u roku od pet radnih dana od nastanka promjene,
 • Čuvati mjerne uređaje, te ih ne koristiti neovlešteno,
 • Obavijestiti opskrbljivača o bilo kakvom kvaru mjernih uređaja, i to u roku od tri radna dana,
 • Neće dopustiti obavljanje poslovnih aktivnosti na mjestu opremljenom mjernim uređajem, niti će ih samostalno obavljati,
 • Neće ustupiti niti prenijeti svoja prava i obveze iz ugovora bez prethodnog pisanog pristanka opskrbljivača,
 • Neće vršiti nikakve druge radnje koje mogu uzrokovati ugovor nevaljanim ili onemogućiti njegovo izvršenje.

Proizvodi

Kupac se sklapanjem ugovora odlučuje za jedan proizvod, te se obvezuje na određeno vremensko razdoblje. Cjenik važeći na dan sklapanja ugovora opskrbljivač ima pravo promijeniti u bilo kojem trenutku. U slučaju da se to desi, RWE će obavijestiti kupce 30 dana prije nastupanja novih cijena na snagu. Ako ste nezadovoljni promjenama cijena, imate pravo raskinuti ugovor bez naknada, no morate obavijestiti opskrbljivača 20 dana prije, u pisanom obliku.

Proizvod IDEAL

Sklapanje ugovora podrazumijeva ugovornu obvezu od 36 mjeseci. Cjenik se tokom navedenog razdoblja mijenja. Naime, prvih 12 mjeseci svi korisnici imaju pravo na  popust od 12 posto na cijenu univerzalne usluge koja je trenutno na snazi. Za preostalo razdoblje ugovora primjenjuje se druga cijena.

Važeći cjenik za prvih 12 mjeseci 

Tarifni model Cijena Cijena električne energije Opskrbna naknada
JT VT NT
kn/kWh kn/kWh kn/kWh kn/mjesec
RWE Plavi Cijena bez PDV-a 0,4700     7,40
Cijena s PDV-om 0,5875     9,25
RWE Bijeli Cijena bez PDV-a   0,5000 0,2500 7,40
Cijena s PDV-om   0,6250 0,3125 9,25

*napomena: na cijene u tablici se dodaje popust ovisno od 12 posto.

Važeći cjenik nakon 12 mjeseci ugovora

Tarifni model Cijena Cijena električne energije Opskrbna naknada
JT VT NT
kn/kWh kn/kWh kn/kWh kn/kWh
RWE Plavi Cijena bez PDV-a 0,4465     7,40
Cijena s PDV-om 0,5581     9,25
RWE Bijeli Cijena bez PDV-a   0,4750 0,2375 7,40
Cijena s PDV-om   0,5938 0,2969 9,25

Kupac može raskinuti ugovor u bilo kojem trenutku pod uvjetom da vrati sve dotada ostvarene popuste.

Proizvod BONUS

Ugovorna obveza traje 24 mjeseca. Cijena tijekom prvih 12 mjeseci je snižena za 9 posto u odnosu na važeću cijenu univerzalne usluge. Preostalih 12 mjeseci na snazi je drugačija cijena, prikazana u tablici.

Važeći cjenik za prvih 12 mjeseci 

Tarifni model Cijena Cijena električne energije Opskrbna naknada
JT VT NT
kn/kWh kn/kWh kn/kWh kn/mjesec
RWE Plavi Cijena bez PDV-a 0,4700     7,40
Cijena s PDV-om 0,5875     9,25
RWE Bijeli Cijena bez PDV-a   0,5000 0,2500 7,40
Cijena s PDV-om   0,6250 0,3125 9,25

*napomena: na cijene u tablici se dodaje popust ovisno od 9 posto.

Važeći cjenik nakon 12 mjeseci ugovora

Tarifni model Cijena Cijena električne energije Opskrbna naknada
JT VT NT
kn/kWh kn/kWh kn/kWh kn/kWh
RWE Plavi Cijena bez PDV-a 0,4465     7,40
Cijena s PDV-om 0,5581     9,25
RWE Bijeli Cijena bez PDV-a   0,4750 0,2375 7,40
Cijena s PDV-om   0,5938 0,2969 9,25

Raskid ugovora je jednak kao i za prethodni proizvod.

Proizvod KLASIK

Podrazumijeva ugovornu obvezu od 12 mjeseci. Važeća cijena je navedena u tablici.

Tarifni modeli Cijena Cijena električne energije Opskrbna naknada
JT VT NT
kn/kWh kn/kWh kn/kWh kn/kWh
RWE Plavi Cijena bez PDV-a 0,4465     7,40
Cijena s PDV-om 0,5581     9,25
RWE Bijeli Cijena bez PDV-a   0,4750 0,2375 7,40
Cijena s PDV-om   0,5938 0,2969 9,25

RWE jamči da će cijene proizvoda KLASIK uvijek biti niže od onih univerzalne usluge.

Obavijesti o promjenama cijena bit će dostupne na web stranici opskrbljivača.

Svi proizvodi imaju nešto zajedničko. Nakon isteka ugovora, on se automatski produžuje na razdoblje od 12 mjeseci. U slučaju da želite raskinuti ugovor nakon isteka, obvezno morate kontaktirati RWE i zatražiti raskid. Izmjena ugovora je moguća samo na osnovi sporazuma ugovornih strana. Izuzetno, opskrbljivač može izmijeniti opće uvjete ugovora, no kupac u slučaju nezadovoljstva ima pravo raskida ugovora bez ikakvih troškova.