Provjera plinskih instalacija

Updated on
min reading

Plinska instalacija odnosi se na sve uređaje, opremu, te trošila za prekid opskrbe plinom do ispusta dimnih plinova. Održavanje plinske instalacije je zakonski regulirano, a svi vlasnici stambenih prostora su odgovorni za održavanje instalacije, te posjedovanje dokumentacije koja svjedoči tome. Zbog osiguranja sigurnosti korisnika, plinare su zakonski obvezne, te odgovorne za provjeravanje plinske instalacije.  

Pregled ispravnosti plinske instalacije

Pregled plinske instalacije se vrši zbog provjere ispravnosti plinske instalacije, kao i zbog mogućnosti propusnosti plina. Sama provjera se vrši na novoizgrađenim objektima prije puštanja plina u pogon, te na stambenim objektima koji imaju pušten plin, u određenim vremenskim razmacima. Periodični pregled se obavlja na svim mjernim jedinicama obračuna plina, a to se odnosi na:

  • Stambene zgrade i radne prostore,
  • Obrte, male poslovnice, industrije i zgrade namijenjene za obavljanje gospodarske djelatnosti,
  • Plinske kotlovnice.

Čitav proces se provodi u svrhu pronalaska nedostataka i uzroka kvara ili neispravnosti plinske instalacije, a to se odnosi na slijedeće:

  • Moguće neispravnosti plinske instalacije
  • Propusnost plinskog cjevovoda, uređaja, opreme ili plinskih trošila,
  • Nepravilna ugradnja plinske opreme i trošila,
  • Nepravilna dobava zraka za izgaranje,
  • Nepravilno odvođenje dimnih plinova,
  • Neispravno, neodržavano ili korodirano stanje plinske opreme i trošila,
  • Nedovoljan razmak zagrijanih dijelova plinskih trošila i opreme od zapaljivih materijala i dijelova zgrade.

Ukoliko se pregledom ne utvrdi niti jedan od prethodno navedenih uzroka, plinska instalacija se smatra ispravnom.

Vremenski period provjere plinskih instalacija

Provjera plinskih instalacija se provodi kod svih korisnika prirodnog plina. To je zakonska obveza svih opskrbljivača plinom,  a ona se provodi isključivo zbog sigurnosti pojedinaca. Naime, ukoliko dođe do neispravnosti i propusnosti plina, zdravlje i život pojedinaca je izravno ugrožen.

Rokovi za provjeru ispravnosti instalacije su slijedeći:

Tip objekta Rokovi za ispitivanje plinske instalacije
Građevina namijenjena za stanovanje jednom u 10 godina
Građevina namijenjena za obavljanje gospodarske djelatnosti ili za javnu namjenu jednom u 5 godina
Zgrade u kojima postoji kotlovnica jednom godišnje

Cijena provjere plinske instalacije

Pregled plinske instalacije je prošle godine definiran kao nestandardna usluga. Obavljanje nestandardnih usluga se naplaćuje, a cijene su definirane cjenikom nestandardnih usluga.

Svi korisnici imaju obvezu plaćanja pregleda plinskih instalacija. Obzirom da se pregled  vrši vrlo rijetko (kod kućanstava- jednom u 10 godina), u pregled je uključena i zamjena plinomjera. Iako se pregled instalacija naplaćuje, u cijenu nije uključen trošak dolaska instalatera, demontaže postojećeg plinomjera, montaže novog plinomjera, kao i sam plinomjer.

Tip objekta Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om
Obiteljska kuća 306,33 382,91
Stambena zgrada (10 stanova) 202,03 252,53
Stambena zgrada (30 stanova) 189,26 236,57