Promjena tarifnog modela- električna energija

Updated on
min reading

Elektroenergetske kompanije korisnicima nude opciju odabira između različitih tarifa korištenja električne energije. Svi korisnici mogu izabrati između korištenja jedinstvene tarife, ili pak kombinacije dnevne i noćne tarife. Tarifni modeli se temelje na razlikovanju spomenutih tarifa, a korisnik ovisno o vlastitim navikama potrošnje struje, može odabrati tarifni model koji mu najviše odgovara.

Niža dnevna tarifa, poznatija kao ona „jeftinija tarifa“, predstavlja sate kada je struja za korisnike jeftinija od one koju koriste u preostalim satima. Korištenje više i niže dnevne tarife podrazumijeva korištenje brojila koje omogućava očitanje struje po različitim satima.

Procjene kažu kako je isplativo koristiti i prijeći na tarifni model Bijeli (koji koristi nižu i višu dnevnu tarifu) ukoliko trošite više od 11 posto električne energije za vrijeme trajanja niže tarife.

Sati jeftinije struje

Isporučena električna energija se obračunava prema tri tarife:

  • viša dnevna tarifna stavka (VT) obračunava se svakim danom u vremenu od 7.00 do 21.00 sat u razdoblju kada se koristi zimsko računanje vremena, a u vremenu od 8.00 do 22.00 sata u razdoblju kada se koristi ljetno računanje vremena;
  • niža dnevna tarifa se obračunava u preostalom vremenu (NT);
  • jedinstvena dnevna tarifna stavka (JT) traje svaki dan između 00.00 i 24.00 sata.

Ovakav obračun energije koriste svi opskrbljivači električnom energijom. Ukoliko koristite tarifni model koji podrazumijeva korištenje jedinstvene dnevne tarife, cijena struje po kilovatsatu bit će konstantna i nepromijenjiva tijekom svih sati u danu. No, ukoliko Vaša tarifa koristi više i niže dnevne tarife, cijena će varirati, odnosno u višoj dnevnoj tarifi iznosi cijena bit će viši, a u vrijeme niže dnevne tarife, cijena će biti niža.

Korisnici s trenutnim korištenjem kombinacije više i niže tarife imaju mogućnost ostvarenja ušteda koristeći veću potrošnju električne energije za vrijeme trajanja niže tarife.

Razlike u cijenama električne energije između više i niže dnevne tarife nisu zanemarive jer dosežu do 50 posto razlike u jediničnoj cijeni po kilovatsatu.

Kako promijeniti tarifni model

Procedura promjene tarifnog modela je vrlo jednostavna, te je potpuno besplatna za sve korisnike. Uvjet za provođenje promjene tarifnog modela jest da su osigurani svi tehnički uvjeti za promjenu, te da je od posljednje promjene tarifnog modela prošlo barem 12 mjeseci.

Prije same promjene tarifnog modela, uzmite u obzir slijedeće činjenice:

  • Pri promjeni tarifnog modela treba uvažiti:
  • Tip brojila koji koristite,
  • Omjer potrošnje koji ostvarujete.

Pojedini tarifni modeli koriste pojedini tip brojila koji se ne koristi u slučaju ostalih tarifnih modela. Primjerice, koristite li jednotarifno brojilo, nećete moći koristiti višu i nižu dnevnu tarifu dok ne promijenite brojilo i počnete koristiti višetarifno brojilo. Trošak promjene brojila snose sami korisnici. A evo koji tarifni model zahtijeva koje brojilo:

  • Plavi model- jednotarifno ili višetarifno brojilo,
  • Bijeli model- višetarifno brojilo,
  • Narančasti model- samonaplatno brojilo.

Pri promjeni tarifnog modela, obratite pozornost i na isplativost same promjene. Vodite računa o omjeru potrošnje koju koristite, a pokaže li se da trošite više od 11 posto električne energije za vrijeme trajanja niže tarife, prijeđite na model koji koristi nižu dnevnu tarifu, jer je u tome slučaju to najisplativije.

Isplativost promjene tarifnog modela
Trošite li više od 11 posto struje za vrijeme trajanja niže tarife, isplativo je promijeniti model, te početi koristiti višu i nižu dnevnu tarifu.

Ukoliko ste se već odlučili na promjenu tarifnog modela, daljnji postupak je vrlo jednostavan. Potrebno je samo podnijeti zahtjev za promjenu tarifnog modela. Opskrbljvači električnom energijom obično ovakav tip zahtjeva imaju dostupan online. Nakon što ispunite online obrazac i pošaljete ga vlastitom opskrbljivaču strujom, potrebno je pričekati dok Vas osoblje elektroenergetske kompanije ne kontaktira s daljnjim uputama i potrebnim radnjama na Vašem mjernom mjestu.