Cijena promjene tarifnog modela električne energije

Updated on
min reading

Promjena tarifnog modela električne energije je proces koji se provodi uslijed nezadovoljstva potrošača mjesečnim računima za struju, te uslijed mogućnosti ostvarivanja ušteda. Do promjene tarifnog modela obično dolazi uslijed mogućnosti većih ušteda na mjesečnim računima za struju. Potrošači koji se odluče na ovaj korak, trebaju proći kroz vrlo jednostavnu proceduru promjene.

Mogu li uštedjeti promjenom tarifnog modela?

Svi korisnici imaju pravo na promjenu tarifnog modela neograničeno mnogo puta, no uz uvjet da je od zadnje promjene modela prošlo najmanje 12 mjeseci.

Postojeći tarifni modeli

Tarifni modeli razlikuju se po korištenju tipa brojila uvažavajući pritom i dnevne tarife koje koristite. Opskrbljivačima se na listi ponuda nalaze slijedeće tarife:

Spomenute tarife se razlikuju po načinu obračuna isporučene energije. Naime, jedinstvena dnevna tarifa podrazumijeva konstantnu cijenu energije po kilovatsatu u svako doba dana. Suprotno tome, cijene energije kod više i niže dnevne tarife variraju, primjenjujući nižu cijenu energije u satima niže tarife, a višu cijenu u satima više dnevne tarife.

Ovisno o vlastitim navikama, svi korisnici imaju pravo odabira između navedenih tarifa. Tarifni modeli se razlikuju i cjenovno; cijena primjenjiva tijekom niže dnevne tarife je niža za otprilike 50 posto od one obračunate za vrijeme više dnevne tarife.  

Osim ovih tarifnih modela, na tržištu postoje HEP-ovi modeli koji se temelje na reguliranim cijenama struje, te oni koji se temelje na tržišnom modelu. Modeli tržišnih cijena su oni ponuđeni od strane tržišnih opskrbljivača, te su redovito cijene energije niže od onih reguliranih.

Postupak promjene tarifnog modela

Prije no što se odlučite za promjenu tarifnog modela, bitno je znati slijedeće:

Navedene informacije su bitne kako bi se utvrdilo je li postupak promjene tarifnog modela isplativ. Naime, pojedini tarifni modeli koriste različite vrste brojila. Stoga, ukoliko se odlučite na model kojemu je namijenjeno različito brojilo, trošak promjene bit će veći za iznos cijene novog brojila.

Tarifni model Vrsta brojila
Plavi model Jednotarifno ili višetarifno brojilo
Bijeli model Višetarifno brojilo
Narančasti model Samonaplatno brojilo

Omjer potrošnje korisno je pratiti tijekom nekog vremena, jer pokaže li se da trošite više od 11 posto energije u vrijeme trajanja niže tarife, isplativo je prijeći na model koji koristi nižu dnevnu tarifu.

Pokretanje postupka promjene tarifnog modela je vrlo jednostavno; potrebno je podnijeti zahtjev za promjenu tarifnog modela kod vlastitog opskrbljivača (zahtjev možete potražiti na web stranicama opskrbljivača), koji će Vam potom dati smjernice o daljnjem postupku.

Cijena promjene tarifnog modela

Promjena tarifnog modela jest postupak koji je besplatan za sve korisnike. Međutim, promjena tarifnog modela ponekad zahtijeva dodatne troškove. To se događa u slučaju kada novi tarifni model zahtijeva novo, drugačije brojilo, koje će korisnik morati sam financirati.

Troškovi promjene tarifnog modela
Promjena tarifnog modela može izazvati dodatni trošak u slučaju nužnosti promjene brojila.

Ovaj postupak može se izvršiti neograničeno mnogo puta, uz uvjet da postoji barem 12 mjeseci između zatraženih promjena.