Prednosti korištenja prirodnog plina

Updated on
min reading

Prirodni ili zemni plin je vrlo često korišten energent u kućanstvima, ali i poduzećima. Namijenjen je uporabi za kuhanje, grijanje vode, te grijanje. U Republici Hrvatskoj najviše se koristi za grijanje zimi, jer plin, osim što je učinkovit energent, na tržištu se prodaje po relativno niskoj cijeni.

Karakteristike prirodnog plina

Svi potencijalni korisnici bi trebali znati karakteristike plina prije no što se odluče za korištenje navedenog energenta. Dakle, neke opće informacije o plinu su:

 • prirodni plin je plin bez mirisa,
 • nije otrovan,
 • lakši je od zraka,
 • zapaljiv je, no pri visokim temperaturama (600 ºC).

Prirodni plin je energent ograničene iskoristivosti. Procjenjuje se kako su svjetske zalihe plina dovoljne za slijedećih 60 godina. No, ova brojka se s godinama povećava zbog pronalaska novih nalazišta plina.

Zemni plin se smatra najčišćim fosilnim gorivom, jer sagorijevanjem ispušta mnogo manje C02 od ostalih energenata (primjerice nafte).

Prednosti prirodnog plina

Prirodni plin je najviše u upotrebi za grijanje zimi. Procjenjuje se da oko 80 posto iskorištene energije odlazi upravo na grijanje. A najviše je u upotrebi zbog mnoštva prednosti koje nudi u odnosu na ostale energente. A neke su od njih su:

 • Prednosti prirodnog plina
 • Ekološka prihvatljivost (najčišće fosilno gorivo),
 • Energent najnižih cijena,
 • Vrlo učinkovito grijanje (toplina je dostupna odmah),
 • Promjenjive su cijene, no one se mijenjaju u vrlo malim proporcijama,
 • Vrlo je jednostavan za uporabu, te je dostupan 24h dnevno,
 • Distribucijski sustav je vrlo siuran,
 • Troškovi održavanja nisu visoki.

Komparacija s ostalim energentima

Već smo spomenuli kako je prirodni plin namijenjen uporabi za grijanje, toplu vodu i kuhanje. Međutim, prirodni plin nije jedini energent koji se može koristiti za navedeno.

Jedan od konkuretskih energenata za jednaku namjenu jest električna energija. Tu se pojavljuje još i ukapljeni naftni plin, a građani ponekad koriste i lož ulje za grijanje svojih domova.

U tablici donosimo prikaz nekih osnovnih razlika između navedenih energenata.

  Prirodni plin Električna energija Lož ulje Ukapljeni naftni plin
Kontinuirana opskrba Da Da Ne Ne
Plaćanje opskrbe Nakon korištenja Nakon korištenja Prije korištenja Prije korištenja
Kontrola potrošnje Plinomjer Električno brojilo Nema Nema
Skladištenje Ne Ne Da Da

Cijene prirodnog plina

Cijene plina su promjenjive, no ipak u odnosu na ostale energente, ta promjena je znatno manja. Na području Republike Hrvatske, prirodni plin je energent najniže cijene. Za bolji vizualni prikaz, donosimo grafikon cijena energenata u RH prošle godine.

Sklapanje ugovora o opskrbi plinom

Već ste se odlučili na opskrbu plinom? Procedura je relativno jednostavna. Potrebno je kontaktirati lokalnog opskrbljivača plinom, te izraziti i podnijeti zahtjev za sklapanje ugovora za opskrbu. Uz to, potrebno je priložiti određenu dokumentaciju:

 • Sklapanje ugovora o opskrbi plinom
 • Popunjavanje Zahtjeva za sklapanje ugovora o opskrbi plinom- obrazac je dostupan na internet stranici Gradske Plinare Zagreb ili ga možete preuzeti osobno na šalteru plinare na adresi Radnička cesta 1, svakim radnim danom od 07:30-14:30.
 • Priložiti dokumentaciju:
 • Dokaz vlasništva, kupoprodajni ugovor, vlasnički list, rješenje o nasljeđivanju, (pravne i fizičke osobe)
 • Energetska suglasnost – prethodno odobrena od HEP ODS-a
 • Ugovor o najmu i Izjava o solidarnom podmirenju novčanih obveza
 • Preslika osobne iskaznice (fizičke osobe)
 • Izvadak iz sudskog registra - ne stariji od 6 mjeseci (pravne osobe)
 • Bjanko zadužnica - ovjerena kod javnog bilježnika i anketa samo za kupce čija godišnja potrošnja prirodnog plina prelazi 5.000 m3 (46.303,5 kWh ) po obračunskom mjernom mjestu. (pravne i fizičke osobe) godišnja potrošnja definirana je Energetskom suglasnosti ODS-a

U konačnici, ukoliko Vaš dom nema plinski priključak niti ugrađenu plinsku instalaciju, početni troškovi ugradnje i priključka bit će visoki. No, visoka početna investicija predstavlja dugoročnu uštedu na troškovima korištenja energenta.