Cijena promjene podataka na računu za plin

Updated on
min reading

Promjena podataka na računu za plin je proces koji se provodi ukoliko osoba koja koristi plin nije ista osoba navedena na ugovoru za opskrbu plinom. Tim postupkom se odgovornost za plaćanje računa i sve ostale nepravilnosti, prenosi na novu osobu- onu koja uistinu i koristi plin.

Ovakvi postupci obično se vrše u slijedećim slučajevima:

Procedura promjene nositelja računa se razlikuje u dva slučajeva:

Promjena imena nositelja računa u slučaju promjene vlasništva

Za promjenu podataka pojedinac mora kontaktirati vlastitog opskrbljivača, te podnijeti zahtjev za promjenu nositelja računa o opskrbi plinom.

Pritom je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • Dokumentacija
 • Dokaz o vlasništvu nad nekretninom (kupoprodajni ugovor, vlasnički list, rješenje o nasljeđivanju i sl.)
 • Izvadak iz sudskog registra ne stariji od 6 mjeseci (pravne osobe)
 • Primopredajni zapisnik stanja plinskog brojila sa upisanom šifrom kupca
 • Potvrda o uredeno podmirenom dugovanju po primopredajnom stanju (dobiva se na šalteru GPZ-a po dostavljanu primopredajnog stanja plinomjera)
 • Za godišnju potrošnju prirodnog plina koja prelazi 5.000 m3 po obračunskom mjernom mjestu i  (* godišnja potrošnja definirana je Energetskom suglasnosti ODS-a)
 • Ovjerena bjanko zadužnica
 • Ankete GPZ-a koju možete preuzeti online ili na šalteru GPZ-a.

Promjena imena nositelja računa u slučaju promjene matičnih podataka

Postupak se razlikuje minimalno od prethodnog; sitna razlika proizlazi iz prilaganja određene dokumentacije.

Za uspješno realiziranje ovog postupka potrebno je podnijeti zahtjev za promjenu matičnih podataka nositelja računa uz prilaganje slijedeće dokumentacije:

 • Dokumentacija
 • Dokaz vlasništva, kupoprodajni ugovor, vlasnički list, rješenje o nasljeđivanju, (pravne i fizičke osobe)
 • Izvadak iz sudskog registra - ne stariji od 6 mjeseci (pravne osobe)
 • Ugovor o najmu i popunjena Izjava o solidarnom podmirenju novčanih obveza (pravne i fizičke osobe)
 • Primopredajni zapisnik stanja plinskog brojila sa upisanom šifrom kupca (iščitati s računa-početno i završno stanje)
 • Potvrda o uredno podmirenom dugovanju po primopredajnom stanju - dobiva se na šalteru GPZ-O po dostavljanu primopredajnog stanja plinomjera, (pravne i fizičke osobe)
 • Ovjerena bjanko zadužnica i anketa samo za kupce čija godišnja potrošnja prirodnog plina prelazi 5.000 m3 (46.303,5 kWh) po obračunskom mjernom mjestu- vrijedi za pravne i fizičke osobe.

Cijena promjene podataka na računu za plin

Provođenje ovog postupka je potpuno besplatno za sve potrošače, a promjena će biti izvršena neovisno o tome kada je postupak pokrenut.

Promjena podataka na računu za plin je potpuno besplatna za sve korisnike.

Kontakt

Sve potpisane dokumente možete poslati na:

 • Fax (kućanstvo): 01/6302- 683
 • Fax (poduzetništvo): 01/6302-414
 • e-mail: [email protected]

Čitava procedura promjene podataka je važeća za Gradsku Opskrbu Zagreb, koju možete kontaktirati na:

 • Info telefon: 01/6184-601
 • Telefon za poduzetništvo: 01/6302-472
 • Telefon za kućanstvo: 01/6302-644 ili 01/6302-438

GPZ se nalazi u Radničkoj cesti 1,  a sve spomenute zahtjeve možete potražiti ondje svakim radnim danom od 7:30-14:30h.