Električne usluge: što učiniti nakon selidbe?

Updated on
min reading

Ukoliko ste promijenili prebivalište, a nemate pristup električnoj energiji, idealno bi bilo sklopiti ugovor s opskrbljivačem 30 dana prije, što je krajnji rok koji HEP ODS ima za priključenje kupca na distribucijski sustav. U tom slučaju, možete se useliti u dom koji već ima riješeno pitanje pristupa mreži.

Procedura se razlikuje ovisno o tome useljavate li se u novi dom koji već ima električne instalacije, ili ulazite u potpuno novu nekretninu, pa morate ugraditi i električne instalacije.

Procedura: trebam električne instalacije ili se useljavam u dom s postojećim instalacijama?

Za priključenje na distribucijski sustav, potrebno je podnijeti zahtjev za elektroenergetsku suglasnost koja je temeljni dokument pri priključenju na mrežu. Nakon uspješnog podnošenja navedenog zahtjeva, HEP-ov referent će Vas posjetiti, te procijeniti kolika je snaga električne energije potrebna za Vaš dom. Obzirom da ćete pri podnošenju zahtjeva za suglasnost morati ispuniti podatke o traženoj priključnoj snazi, najbolje je konzultirati se prethodno s vlastitim električarom.

Priključna snaga ovisi i o priključku koji koristite. U slučaju jednofaznog priključka, minimum zakupne snage iznosi 4,6 kW, dok za trofazni iznosi 11,04 kW po fazi. Naknada za priključenje se definira Pravilnikom o priključenju. Ondje stoji kako je navedena naknada jednaka za sva područja Republike Hrvatske, a iznosi 1,350 kuna (+PDV) po odobrenom kilovatu. Cijena se razlikuje za građane Grada Zagreba, za koji cijena iznosi 1,700 kuna (+PDV) po odobrenom kilovatu. Naknada se naplaćuje svim građanima koji žele priključiti vlastitu građevinu na mrežu, ili pri povećanju priključne snage. Konačna cijena se određuje umnoškom naknade i količine zatražene snage. Primjerice, ukoliko se zatraži 5 kW snage: 1,350 X 5= 6,750 kuna.

Useljenjem u novi dom koji već ima ugrađene sve potrebne električne instalacije, potrebno je kontaktirati HEP, te im dostaviti vlasnički list nakon čega se podnosi zahtjev za elektroenergetsku suglasnost. 

U slučaju nove građevine bez električnih instalacija, potrebno je angažirati električara koji će Vas savjetovati oko instalacija koje su prigodne za Vaš dom. Nakon dogovora o cijeni i terminu, trebate dati ugraditi potrebne instalacije i mjerne uređaje. Nakon uspješno provedenih instalacija, postupak je jednak- slijedeći korak je podnošenje zahtjeva za elektroenergetsku suglasnost, a nakon sklapanja ugovora treba proći rok od 30 dana kako bi Vaš novi dom dobio pristup električnoj energiji. Valja napomenuti kako spomenutih 30 dana predstavlja maksimalni rok koji HEP ima na raspolaganju. Moguće je i dobivanje pristupa ranije, a to je i vrlo vjerojatno u slučaju podmirenja novčanih obveza, te ukoliko je u Vašem novom domu sve u redu s instalacijama. 

  Postoje instalacije Ne postoje instalacije
Sklopljen ugovor Sve je u redu. Dobit ćete pristup mreži. Sklopiti ugovor možete tek nakon ugradnje instalacija.
Nije sklopljen ugovor Potrebno je HEP-u dostaviti vlasnički list, te podnijeti zahtjev za suglasnost. Potrebno je angažirati električara, postaviti instalacije, te podnijeti zahtjev za elektroenergetsku suglasnost. Nakon toga dobit ćete pristup mreži najkasnije u roku od 30 dana.