Priključivanje na mrežu-što mi je činiti?

Updated on
min reading

Kupujete novu nekretninu, mijenjate adresu prebivališta, a niste još podnijeli zahtjev za opksrbu i kupnju električne energije? Evo što Vam je činiti.

Kako se priključiti na struju?

Postati kupac

Što Vam je prvo činiti kako bi Vaš dom imao pristup električnoj energiji?  Prvi korak je nabava elektroenergetske suglasnosti. Elektroenergetsku suglasnost izdaje operator distribucijskog sustava. Na području Republike Hrvatske to je HEP ODS. HEP ODS kao jedini operator mreže ima zadaće održavanja, razvoja i djelovanja distribucijske mreže, te omogućavanje pristupa kvalitetnoj i sigurnoj električnoj energiji. Za sva tehnička pitanja vezana za priključenje na mrežu možete se obratiti neposredno HEP ODS-u. Kako nabaviti elekreoenergetsku suglasnost? Sve informacije vezane za pribavljanje elektroenergetske suglasnosti možete potražiti na web stranici HEP-a (www.hep.hr), ili se javiti na šalter HEP-ovih poslovnica. Na web stranici možete potražiti obrazac za izdavanje elektroenergetske suglasnosti, te možete provjeriti koje sve informacije i dokumentaciju HEP zahtjeva pri odobravanju ovakvog tipa dokumenta.

Sljedeći korak je sklapanje ugovora o opskrbi i korištenju mreže. Iznos naknade za priključenje je pod regulacijom Vlade Republike Hrvatske koja je 2006. godine donijela Odluku o iznosu naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage. Cijena priključenja razlikuje se ovisno o području na kojem želite omogućiti priključenje. Za područje Grada Zagreba cijena je definirana u iznosu od 1700,00 kn/KW neovisno radi li se o priključenju na niskonaponsku, srednjonaponsku ili visokonaponsku mrežu. Za ostale regije i područja RH cijena je nešto niža, a iznosi 1350,00 kn/Kw (cijena za niskonaponsku, srednjonaponsku ili visokonaponsku mrežu). Cijena se određuje kao umnožak zakupljene snage i jedinične cijene jednog kilovata snage, a u cijenu je uključena i isporuka i ugradnja priključnog ormarića, mjernog uređaja, MTK prijamnika i limitatora (uređaj za ograničavanje maksimalne snage). Ukoliko stvarni troškovi priključenja premašuju ovako formiranu cijenu za više od 20 posto, cijena se tada određuje prema stvarnim troškovima priključenja.

Za poslove instalacije kontaktirajte HEP. Na raspolaganju Vam stoje osobe ovlaštene za poslove instalacije i priključenja, te koji će Vam u dogovorenom vremenu postaviti potrebnu opremu. Nakon instalacije, primit ćete ovjereni obrazac prijave instalacije. U toku samog postupka bitno je naglasiti kako priključenje na mrežu smiju obavljati samo zaposlenici HEP ODS-a, a svako samopriključenje smatra se kaznenim djelom na čitavom području RH.

Promjena vlasništva nekretnine

Promjena vlasništva nad nekretninom donosi obveze za stare i nove vlasnike nekretnina. Obveze za starog vlasnika nekretnine odnose se na rok od 30 dana, a podrazumijevaju:

 • zahtjev za raskid ugovora,
 • uz zahtjev podnijeti isprave temeljem kojih je došlo do promjene vlasništva,
 • omogućavanje očitanja brojila,
 • plaćanje novčanih obveza.

Novi vlasnik ima jednaki rok (30 dana), a dužan je:

 • podnijeti zahtjev za sklapanje ugovora,
 • priložiti isprave temeljem kojih je došlo do promjene vlasništva (ne smiju biti starije od šest mjeseci),
 • omogućiti stanje brojila,
 • potpisati ugovor.

Preduvjet za sve potencijalne kupce električne energiije jest vlasništvo nad nekretninom, ili s vlasnikom nekretnine ili građevine morate imati sklopljen ugovor o prijenosu kojim se sva prava i obveze vlasnika prenose na Vas.

Što učiniti pri nestanku struje?

Kako biste izbjegli kvar na Vašim uređajima pri nestanku struje, preporuka jest da isključite sva trošila, osim jednog rasvjetnog tijela koje služi za provjeru stanja sustava. Kada primjetite normaliziranje sustava, postupno uključujte trošila. Ukoliko napuštate stan, provjerite jesu li sva trošila isključena, a poseban naglasak je na trošilima koja bi mogla izazvati požar nakon normaliziranja sustava. Nestanak struje obično ne označava dugotrajnu i ozbiljnu posljedicu. Može nastati u slučaju kvarova u elektroenergetskom sustavu, radova na elektroenergetskoj mreži, te pomanjkanja električne energije. U slučaju kvarova, možete se obratiti lokalnoj Elektri. Na stranicama HEP-a možete pronaći kontakt podatke za čitavo područje Republike Hrvatske. U slučaju bilo kakvih poteškoća slobodno kontaktirajte HEP-ov besplatni potrošački broj: 0800 300 401.

Ukratko...

Nekoliko koraka koji Vam predstoje u slučaju priključivanja na mrežu:

 1. Nabava elektroenergetske suglasnosti- izdaje ju operator distribucijskog sustava (HEP ODS),
 2. Posjetite HEP-ovu web stranicu ili bolje ih direktno kontaktirajte za dobivanje detaljnijih informacija,
 3. Sklapanje ugovora o opskrbi i korištenju mreže- ovisno o regiji u kojoj živite, platit ćete različitu naknadu za priključenje,
 4. Instalacija opreme,
 5. Zaprimanje obrasca prijave instalacije,
 6. Priključenje na mrežu smiju obavljati samo zaposlenici HEP ODS-a, a svako samopriključenje smatra se kaznenim djelom na čitavom području RH- pripazite!