Niža dnevna tarifa

Updated on
min reading

Korisnici električne energije imaju na raspolaganju tarife električne energije koje se temelje na različitim cijenama tijekom određenih sati u danu. Za taj tarifni model su karakteristične dnevne tarife:

  • Viša dnevna tarifa,
  • Niža dnevna tarifa.

Temeljna razlika između navedenih tarifa je cijena. Naime, niža dnevna tarifa označava sate u danu kada je struja jeftinija za korisnike.

Sati niže dnevne tarife

Sati niže dnevne tarife struje su oni koji korisnicima omogućuju uštedu na računima. To je glavna prednost korištenja ovog tipa obračuna struje. Korisnici koji koriste nižu dnevnu tarifu, automatski su korisnici i više dnevne tarife, odnosno kombinacije navedenih. Druga opcija za korisnike jest korištenje jedinstvene dnevne tarife koja podrazumijeva istu cijenu struje tijekom čitavog dana.

Sati niže dnevne tarife se mijenjaju tokom godine, odnosno različite su cijene za vrijeme trajanja zimskog računanja vremena i onog ljetnog.

Sati niže dnevne tarife su raspoređeni na slijedeći način:

  • Sati niže dnevne tarife
  • Zimsko računanje vremena- od 21.00 do 07.00
  • Ljetno računanje vremena- od 22.00 do 08.00

Sati više dnevne tarife su oni preostali u danu.

Cijene struje za vrijeme niže dnevne tarife

Ovaj tarifni model je namijenjen potrošačima koji se mogu prilagoditi korištenju električne energije u noćnim satima. Ukoliko spadate u tu kategoriju, a koristite jedinstvenu denvnu tarifu kod koje se cijena ne mijenja tokom dana, razmislite o promjeni tarifnog modela kako biste uštedjeli novac. Ukoliko trošite više od 11 posto energije za vrijeme trajanja niže tarife, svakako se predbilježite za promjenu modela, jer u tome slučaju je to najpovoljnija opcija.

Jedinične cijene električne energije tijekom niže dnevne tarife su niže od onih koje se obračunavaju u višoj dnevnoj tarifi za otprilike 50 posto, neovisno o tome koji je Vaš odabrani opskrbljivač strujom.

Promjena tarifnog modela

Koristite li trenutno tarifni model koji pretpostavlja jedinstvenu cijenu tijekom cijelog dana, a možete uštedjeti novac promjenom tarifnog modela, svakako to i učinite!

Promjena tarifnog modela je vrlo jednostavan i brz postupak, a svakako donosi prednosti za korisnike. Prije same promjene, pokušajte pratiti vlastitu potrošnju energije, a ako omjer potrošnje prelazi 11 posto, odnosno koristite li energiju u satima niže tarife, pokrenite postupak za promjenu.

Također, bitno je naglasiti kako korištenje različitih tarifnih modela pretpostavlja korištenje različitih brojila. Primjerice, korisnici jednotarifnog brojila nemaju mogućnost korištenja niže i više dnevne tarife. U tom slučaju, pri promjeni tarifnog modela snosit ćete trošak novog brojila.

Postupak promjene tarifnog modela jest besplatan. Ukoliko su svi tehnički uvjeti zadovoljeni, te raspolažete prikladnim brojilom, nećete imati dodatne troškove prilikom samog procesa promjene.

Ako su zadovoljeni svi tehnički uvjeti, nećete snositi troškove postupka promjene tarifnog modela.

Za pokretanje procesa promjene tarifnog modela potrebno je podnijeti zahtjev za promjenu tarifnog modela. Zahtjev je dostupan na web stranicama opskrbljivača, a nakon podnošenja zahtjeva, opskrbljivač će Vas kontaktirati s daljnjim informacijama. Nakon uspješno provedenog procesa promjene, počet će se primjenjivati nove cijene električne energije, a primjena nižih cijena je svakako zadovoljstvo za svačiji džep.