Cijena ugovaranja prirodnog plina

Updated on
min reading

Korisnik koji želi imati dostupan plin u vlastitom domu, mora najprije raspolagati plinskim priključkom koji omogućuje uspostavljanje veze s plinskom mrežom. Ako ne raspolažete plinskim priključkom, a želite imati pristup plinskoj mreži, potrebno je podnijeti zahtjev za plinski priključak.

Cijena plinskog priključka

Zahtjevom za plinski priključak započinje proces dobivanja plinskog priključka. Cijena plinskog priključka je određena od strane HERA-e. Najnovijom odlukom donesenom 15.srpnja 2014. HERA je odredila slijedeće cijene:

  Priključak I (priključni kapacitet manji ili jednak 100 kWh/h) Priključak II (priključni kapacitet veći od 100 kWh/h, a manji ili jednak 400 kWh/h) Priključak III (priključni kapacitet veći od 400 kWh/h, a manji ili jednak 4000 kWh/h) Priključak IV (priključni kapacitet veći od 4000 kWh/h)
Naknada za priključenje na distribucijski sustav 818,52 kn 2.604,61 kn 4.446,78 kn 7.206,34 kn

Uz sami trošak priključka, korisnici moraju računati i na trošak građenja priključka. On varira ovisno o građevini, no ovisi o nekim elementima kao što su:

Ukupni trošak plinskog priključka okvirno se kreće između slijedećih cijena:

 • Stanovi: od 3.200,00kn- 4.500,00 kn,
 • Kuće: od 5.500,00- 8.000,00 kn.

Zahtjev za plinski priključak možete podnijeti u Gradskoj plinari Zagreb uz prilaganje slijedeće dokumentacije:

 • Dokumentacija priložena uz zahtjev za plinski priključak
 • Rješenje o uvjetima građenja ili građevinska dozvola ili uvjerenje ureda za katastar da je objekt građen prije 15.2.1968. (za cijeli objekt). Potrebno je dostaviti original koji ne smije biti stariji od 6 mjeseci, a ukoliko je u dozvoli revidiran projekt plinskih instalacija, potrebno ga je priložiti,
 • Izvod iz katastarskog plana (ne stariji od 6 mjeseci), a izdaje ga Gradski zavod za katastar i geodetske poslove. Objekt mora imati kućni broj,
 • Dokaz o vlasništvu nad objektom ili pravo korištenja objekta. Ako niste upisani vlasnik, dostaviti slijed vlasništva do Vašeg imena za sve parcele kojima će se izvoditi plinski priključak,
 • Ako je građevinski objekt na području Velike Gorice ili Zaprešića, potrebno je dostaviti potvrdu grada o podmirenju obveza.

Sklapanje ugovora o opskrbi

Sami postupak sklapanja ugovora o opskrbi ne donosi nikakve troškove. Dakle, korisnik pri postupku ishođenja pristupa plinu snosi trošak plinskog priključka, plinske instalacije i izdavanja elektroenergetkse suglasnosti u kojoj se navode sve informacije o priključenju na plinovodni sustav.

Opskrba plinom se ugovara kod lokalnog opskrbljivača, primjerice na području Zagreba, to je Gradska plinara Zagreb. Postupak ugovaranja je slijedeći:

 • Sklapanje ugovora o opskrbi plinom
 • Popunjavanje Zahtjeva za sklapanje ugovora o opskrbi plinom- obrazac je dostupan na internet stranici Gradske Plinare Zagreb ili ga možete preuzeti osobno na šalteru plinare na adresi Radnička cesta 1, svakim radnim danom od 07:30-14:30.
 • Priložiti dokumentaciju:
 • Dokaz vlasništva, kupoprodajni ugovor, vlasnički list, rješenje o nasljeđivanju, (pravne i fizičke osobe)
 • Energetska suglasnost – prethodno odobrena od HEP ODS-a
 • Ugovor o najmu i Izjava o solidarnom podmirenju novčanih obveza
 • Preslika osobne iskaznice (fizičke osobe)
 • Izvadak iz sudskog registra - ne stariji od 6 mjeseci (pravne osobe)
 • Bjanko zadužnica - ovjerena kod javnog bilježnika i anketa samo za kupce čija godišnja potrošnja prirodnog plina prelazi 5.000 m3 (46.303,5 kWh ) po obračunskom mjernom mjestu. (pravne i fizičke osobe) godišnja potrošnja definirana je Energetskom suglasnosti ODS-a

Načini ugovaranja

Opskrba plinom može se ugovoriti na nekoliko načina:

Ugovaranje opskrbe Kućanstvo Poduzetništvo
Telefonom 01/ 6437 446 01/ 6437 487
Faksom 01/ 6302 683 01/ 6302 414
Elektroničkom poštom [email protected] [email protected]

Za sve dodatne informacije kontaktirajte centar za informiranje kupaca na broj telefona 01/ 6184 601.