Smanjenje računa za jalovu energiju

Updated on
min reading

Svaki mjesec primamo račune za potrošnju električne energije, a često ne razumijemo pojmove koji se nalaze na tom univerzalno omrženom komadu papira. Jedna od stavki koja stvara pomutnju u glavi je i „prekomjerno preuzeta jalova energija“. Što predstavlja jalova energija i kako smanjiti mjesečne račune za jalovu energiju, pročitajte u nastavku.

Kako uštedjeti na jalovoj energiji?

Jalova energija

Električna energija, kao jedan od skupljih energenata, svakodnevna je preokupacija, a neprekidno se traže novi načini uštede na struji. Mjesečni računi se formiraju na temelju tri čimbenika:

  • vršno opterećenje (snaga),
  • radna energija i
  • jalova energija.

Jedina od navedenih stavki koja se pretvara u koristan mehanički rad je radna energija. Kad je riječ o jalovoj energiji, situacija je sasvim obrnuta. Jednostavno rečeno, jalova energija je sasvim beskorisna. Koja je onda uloga ovog tipa energije?

Jalova energija je vrsta energije koja se stvara pri radu elektromotora, transformatora, i ostalih uređaja. Uostalom, ova vrsta energije služi za izgradnju magnetskog polja u strojevima. Opterećuje električne vodove, transformatore, razvodne ormare potrošača i elektroprivrede, umanjujući na taj način njihove kapacitete i iskoristivost.

HEP naplaćuje ovu stavku primarno zbog povećanih gubitaka prijenosa električne energije. Bitno je naglasiti kako kućanstva ne plaćaju prekomjernu jalovu energiju, stoga se informacije o troškovima za jalovu energiju odnose samo na kategoriju poduzetništva!

Cijene za prekomjernu jalovu energiju

HEP je odredio cijene za korištenje prekomjerne jalove energije ovisno o tarifnom modelu kojeg koristite. Pri korištenju određenih tarifnih modela se ne naplaćuje jalova energija (tarifni model Narančasti, Žuti, Bijeli). U tablici potražite detaljnije podatke o točnim iznosima navedenih cijena.

Kupac Tarifni model Prekomjerna jalova energija (kn/kvarh)
Poduzetništvo Bijeli (visoki napon) 0,16
Bijeli (srednji napon) 0,15
Plavi (niski napon) 0,15
Bijeli (niski napon) 0,15
Crveni (niski napon) 0,15
Narančasti (niski napon) -
Žuti (niski napon) -
Bijeli (VN-OPS) -

*VN-OPS- vrijedi za kupce priključene izravno na prijenosnu mrežu- kupac prima dva računa (jedan od operatora prijenosne mreže, a drugi od opskrbljivača)

Do 2011. godine naplaćivala se samo prekomjerno preuzeta induktivna jalova energija, pod uvjetom da je njena vrijednost veća od 1/3 utrošene radne energije.

Od 2011. godine naplaćuje se prekomjerno preuzeta jalova energija u cjelokupnim količinama (induktivna i kapacitetna energija). Zbroj energija bi mogao znatno prijeći 1/3 radne energije, što će znatno povećavati ukupne mjesečne račune za struju.

Iznos troška prekomjerno preuzete jalove energije izračunava se množenjem iznosa prekomjerno preuzete jalove energije s odgovarajućom tarifnom stavkom (jedinična cijena- potraži u tablici).

Kako uštedjeti na jalovoj energiji?

Jalova energija je, kao što smo već napomenuli, posebno beskorisna vrsta energije. A nešto što nam ničemu ne služi, ne želimo niti plaćati. Kako izbjeći troškove? U današnjem svijetu visoke tehnologije postoje i uređaji koji te troškove obaraju na samu nulu. Nazivaju se uređaji za automatsku kompenzaciju jalove energije, a sjajno je to što uz smanjene mjesečne troškove za račune smanjujete i pad napona i rasterećujete primarnu mrežu.

Zašto koristiti uređaje za kompenzaciju jalove energije? Naveli smo neke od razloga:

  • smanjenje troškova za jalovu energiju- posljedično dovodi do ukupnih manjih računa za struju,
  • smanjenje troškova vršnog opterećenja,
  • smanjenje gubitaka u mreži,
  • smanjenje pada napona,
  • rasterećenje primarne mreže,
  • zamjena starih i otrovnih PCB kondenzatora,
  • plaćanje samo aktivne energije.

Ugradnja kompenzacijskih uređaja dugoročno donosi prednosti za kupce električne energije kategorije poduzetništva, no kako to obično biva, ono što donosi uštede u budućnosti, danas iziskuje investicije. Cijena uređaja za kompenzaciju jalove energije se kreće između 5.000 i 8.000 kuna.

A jeste li spremni uložiti u takvu vrstu investiciju, odluka je koja ostaje isključivo na Vama.