Cijene prirodnog plina (kWh)

Updated on
min reading

Vlada je ove godine donijela veliku odluku za hrvatsko tržište plina- pala je odluka da će od ove godine glavni opskrbljivač kućanstava plinom biti HEP. Pojednostavljeno, riječ je o imenovanju opskrbljivača na veleprodajnom tržištu, a to znači da će domaći proizvođači plina prodavati HEP-u navedeni energent po reguliranoj cijeni, koji će HEP dalje prodavati lokalnim opskrbljivačima plinom za krajnje korisnike.

Dosada je to bio posao tvrtke Prirodni plin (Inina tvrtka kćer), no odlukom Vlade ovlasti su se prenijele na HEP za naredne tri godine, a time je liberalizacija tržišta odgođena. U ožujku 2014. HERA je donijela Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opsksrbu koja je u primjeni od početka travnja.

Metodologija utvrđivanja cijene plina

Metodologija je donesena početkom ove godine, a dužni su je primjenjivati svi opskrbljivači u obvezi javne opskrbe, zajamčeni opskrbljivač i opskrbljivač i trgovac plinom koji prodaju plin opskrbljivaču za potrebe krajnjih kupaca. Metodologijom su određene tarifne stavke plina za svih 36 distributera plina, koliko ih trenutno ima u RH. Metodologija predviđa 12 tarifnih modela koji se međusobno razlikuju po količini godišnje potrošnje plina. Dakle, ovisno o vlastitoj potrošnji plina, kupci su svrstani u pojedine kategorije, a ovisno o kategoriji je i drugačija cijena plina. Prva četiri tarifna modela su uglavnom ona koja koriste kućanstva, dok su ostalih osam predviđeni za zajedničke plinske kotlovnice koje koriste stambeni objekti. Ciljevi donesene metodologije su stvaranje preduvjeta za optimalno funkcioniranje tržišta plina te poticanje razvoja tržišnog natjecanja u prijelaznom razdoblju, stvaranje stabilnih i predvidivih uvjeta poslovanja svih tržišnih sudionika na tržištu plina, te stvaranje stabilnih uvjeta uvjeta nabave plina krajnjim kupcima uz osiguranje zaštite krajnjih kupaca.

Izračun konačne cijene plina

Konačna cijena plina se određuje kao zbroj fiksnog i varijabilnog dijela cijene. Fiksni dio čini mjesečna naknada (kn/mj) koja je namijenjena pokrivanju fiksnog troška distribucije plina za pojedino obračunsko mjesto. Varijabilni dio (kn/kWh) se sastoji od troška nabave, transporta, distribucije, opskrbne marže, te PDV-a.

Potrošnja plina mjeri se u kilovatsatima (kWh). Prosječno kućanstvo godišnje potroši oko 12000 kWh. Obzirom da u RH svaki opskrbljivač nudi različitu cijenu plina, kućanstvo će utrošene kilovatsate platiti različito ovisno o području na kojem prebiva. HERA određuje cijene plina za sve energetske subjekte koji opskrbljuju plinom. 

Zbog  različitosti cijena plina u pojedinim dijelovima zemlje, donosimo Vam važeće cijene određene HERA-inom Metodologijom za područje Zagreba. Na području Zagreba posluje opsrbljivač plinom: Gradska Plinara Zagreb d.o.o. Evo kakve cijene nude.

Vrsta tarifne stavke Oznaka tarifne stavke Tarifni model Trošak nabave plina Trošak distribucije plina Opskrbna marža Krajnja cijena opskrbe plinom (bez PDV-a) Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM1 0,2595 0,0493 0,0130 0,3218 kn/kWh
TM2 0,0379 0,3104
TM3 0,0322 0,3047
TM4 0,0303 0,3028
TM5 0,0284 0,3009
TM6 0,0265 0,2990
TM7 0,0246 0,2971
TM8 0,0227 0,2952
TM9 0,0171 0,2896
TM10 0,0133 0,2858
TM11 0,0095 0,2820
TM12 0,0057 0,2872
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM1   10,00   10,00 kn
TM2 10,00 10,00
TM3 20,00 20,00
TM4 30,00 30,00
TM5 40,00 40,00
TM6 60,00 60,00
TM7 100,00 100,00
TM8 150,00 150,00
TM9 200,00 200,00
TM10 300,00 300,00
TM11 400,00 400,00
TM12 500,00 500,00

Na cijene navedene u tablici dodaje se još PDV koji trenutno iznosi 25 posto. U krajnjoj cijeni plina najveći udio u cijeni čini trošak nabave (između 65 i 69 posto, ovisno o tarifnom modelu), koji se plaća HEP-u. 20 posto cijene čini PDV, trošak distribucije čini između 8 i 10 posto ukupne cijene, a opskrbna marža čini udio od 3 posto u ukupnoj cijeni plina koju naplaćuje Gradska Plinara Zagreb d.o.o.

Cijene energenata u RH- 2013.

Prikazani grafikon niže prikazuje cijene energenata u 2013. godini. Lako je uočljivo kako je prirodni plin najjeftiniji energent u RH. Valja naglasiti također kako se cijena plina nije mijenjala u odnosu na 2012. godinu. 

Cijene plina u Europi

Na slijedećem grafikonu prikazane su cijene plina u europskim zemljama. Kao što je vidljivo na grafikonu, Hrvatska je jedna od europskih zemalja s najnižim cijenama plina. Vodeće mjesto na listi zemalja s najvišim cijenama plina zauzima Švedska, dok su najniže cijene plina u Mađarskoj.