Posebni porezi i troškovi električne energije

Updated on
min reading

Električna energija je jedan od temeljnih čimbenika potrebnih za održavanje kvalitete života. Korisnici često nisu upoznati s troškovima i porezima koje uključuje cijena struje. U ovom članku donosimo Vam kratak pregled svih posebnih poreza i ostalih elemenata koji ulaze u obračun cijena električne energije.

Trošarine na energente i električnu energiju

Ulaskom u EU, Hrvatsku je obuhvatila i primjena trošarina na energente i električnu energiju prema propisima EU.

Novi propisi primjenjivi u RH su:

  • Zakon o trošarinama (NN, br. 22/2013 i 32/2013),
  • Pravilnik o trošarinama (NN, br. 64/2013),
  • Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu (NN, br. 58/2013).

U veljači 2013. je objavljen novi Zakon o trošarinama s ciljem usklađivanja s trošarinama propisanim Direktivama EU. Zakon je u potpunosti stupio na snagu s danom ulaska Hrvatske u EU. Upravo na području energenata i električne energije je provedena najveća promjena u čitavom sustavu trošarina.

Prema Zakonu o trošarinama, stopa trošarine na električnu energiju iznosi 3,75 kn/MWh za poslovnu uporabu i 7,50 kn/MWh za neposlovnu uporabu. Upravo takve stope su i minimalno propisane prema europskim zakonima. Zakon predviđa i stanovita oslobođenja za uporabu električne energije u kućanstvima, električne energije u pojedinim industrijskim procesima, te na električnu energiju dobivenu iz obnovljivih izvora energije (ukoliko je proizvođač koristi za vlastite potrebe).

Što sve plaćamo opskrbljivačima električnom energijom?

 

Cijena električne energije sadrži nekoliko stavki, a unutar toga su troškovi proizvodnje, prijenosa energije, distribucije, opskrbe, troškovi vođenje elektroenergetskog sustava, te troškovi organiziranja tržišta električne energije. Prethodno nabrojene stavke su one koje ulaze u izračun cijene, a plaća ih korisnik, odnosno potrošač. Prosječni troškovi proizvodnje iznose između 0,2375 i 0,475 kn/kWh ovisno o tarifi, no da biste bili opskrbljeni električnom energijom, struja se mora provesti od mjesta proizvodnje do mjesta potrošnje. Stoga, distributeri koriste prometne i distribucijske mreže, a troškovi prijenosa i distribucije (mrežarina) se u konačnici iskazuju na računu kojeg plaća krajnji potrošač. Na mjesečnom računu korisnika nalazi se još jedna stavka: naknada za obnovljive izvore. Ona predstavlja obračunski element propisan zakonom, a naplaćuje se radi poticanja izgradnje obnovljivih izvora energije (vjetroelektrane, solarna energija...).

Plaća li se porez na električnu energiju?

Kao i većina dobara i usluga, struja također podliježe obračunu PDV-a koji se naknadno dodaje na konačnu cifru računa. Stopa PDV-a u RH je doživjela neke promjene zadnjih godina. Nekadašnja stopa od 23 posto porasla je na 25 posto izmjenom Zakona o PDV-u 2012. godine. Samim time, korisnicima je porastao mjesečni račun za struju. Nedugo nakon povećanja stope PDV-a Hrvatsku je zahvatio val poskupljenja električne energije. To je bio šok za potrošače, no postupnom liberalizacijom tržišta i ulaskom konkurencije, cijene električne energije su pale, a korisnici dobili mogćnost izbora pretplate na struju alternativnih opskrbljivača. To je donekle smanjilo mjesečne račune struje, no svakako stopa PDV-a od 25 posto je jedna od najviših stopa u Europi, a to znači i automatski porast ukupnog mjesečnog iznosa cijene struje.  

Struktura cijene za kućanstva

Izvor: Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2013. godinu

Kako plaćati mjesečne račune?

Ukoliko niste pretplaćeni na struju HEP-a, mjesečno ćete primati dva računa za naplatu struje; HEP-u plaćate naknadu za mjernu uslugu i mrežarinu, a odabranom opskrbljivaču plaćate energiju, naknadu za opskrbu i naknadu za obnovljive izvore. Naglasak je na tome kako ćete i pri odabiru HEP-ove HEPI tarife također dobivati dva računa. Dodatno, Vaš račun će biti uvećan za iznos PDV-a (25 posto). U slučaju nejasnoća ili primjedbi, za pojašnjenje računa HEP-a možete se obratiti direktno HEP-u, a za račun odabranog opskrbljivača, kontaktirajte osoblje Vašeg opskrbljivača.