Cijene plinskih boca- ukapljeni naftni plin

Updated on
min reading

Ukapljeni naftni plin (UNP) jest plin koji se pojavljuje kao smjesa dvaju ostalih plinova: propana i butana. Poznat je i pod nazivom propan-butan. UNP je danas u bogatoj upotrebi; njegova široka primjena najviše je prisutna na slijedećim područjima:

Kolika je cijena plina u bocama?

Vrlo je primjenjiv posvuda ponajprije zbog fleksibilnosti, te jednostavne i sigurne distribucije do najudaljenijih mjesta.

UNP u bocama

Proizvođač ukapljenog naftnog plina na području čitave Hrvatske jest INA. UNP prodaju INA, Crodux, Petrol, Jadran plin, te Butan plin. Ukapljeni naftni plin je dostupan u prodaji u dva oblika:

Plin u bocama najčešće je u primjeni za:

  • Primjena plina u bocama
  • Kampiranje i uporaba na otvorenom,
  • Ugostiteljstvo,
  • Industrija i viličari.

Plin u bocama se prodaje u raznim veličinama: boce od 2kg, 3kg, 5kg, 7.5kg, 10kg i 35kg.

Vrijednost jednog kilograma ukapljenog plina jest jednaka ekvivalentu od 12,8 kWh toplinske energije. Iz toga slijedi da primjerice boca od 10 kg ima energetsku vrijednost od 128 kWh.

Cijene plina u bocama

Cijene ukapljenog naftnog plina su promjenjivih cijena. Cijene s vremena na vrijeme promjene smjer kretanja. Distributeri UNP-a prodaju plin po različitim cijenama, no one se ne smiju drastično razlikovati.

Trenutne cijene plina u bocama su prikazane u tablici.

Kategorija Cijene
Boca do 7 kg 9,70 kn/kg
Boca od 7,5 kg 71,30 kn/kom
Boca od 10 kg 95,00 kn/kom
Boca od 35 kg 332,55 kn/kom

Gdje kupiti plin u bocama?

Kupnja plina u bocama se može ostvariti na nekoliko načina. Najjednostavnije je posjetiti benzinsku postaju ili punionicu gdje možete kupiti plin u boci. Osim toga, možete i kontaktirati plinske distributere ukapljenog naftnog plina koji će Vam dostaviti plinsku bocu na kućnu adresu.