Porezi i trošarine na plin

Updated on
min reading

Hrvatska se donošenjem Zakona o trošarinama, koji je stupio na snagu u ožujku 2013., uskladila s regulativom koju propisuje EU. Temeljna novost novog Zakona je među ostalima i uvođenje trošarina na prirodni plin. A koji se još troškovi i porezi naplaćuju na prirodni plin, pročitajte u nastavku.

Trošarine na prirodni plin

22. veljače 2013. je u Narodnim novinama objavljen novi Zakon o trošarinama, koji je nedugo nakon nastupio na snagu. Zakon je uveden kako bi se Hrvatska ulaskom u EU potpuno uskladila s regulativom EU.

A novi propisi primjenjivi na prirodni plin su:

 • Zakon o trošarinama (NN 22/2013 i 32/2013),
 • Pravilnik o trošarinama (NN 64/2013).

Najveća promjena zakonodavstva je provedena na području energenata. Novo uvedene trošarine na prirodni plin iznose 4,05 kn/MWh za poslovnu uporabu, te 8,10 kn/MWh za neposlovnu uporabu. Zakonom su definirana neka oslobođenja od plaćanja trošarina kao:

 • Oslobođenja od trošarina
 • Uporaba prirodnog plina u pojedinim industrijskim procesima (uporaba plina kao „sirovine“),
 • Prirodni plin korišten u kućanstvima,
 • Prirodni plin za pogon motornih vozila.

Dakle, stanovite promjene određene zakonom ni na koji način ne utječu na kućanstva, odnosno kućanstva ne plaćaju nikakav dodatni trošak na korištenje plina. Valja naglasiti kako je i utjecaj na granu gospodarstva minimalan, jer su uvedene trošarine usklađene s minimalnim razinama onih koje propisuje EU, a i zakonom su uvedena već navedena oslobođenja.

Troškovi koji ulaze u cijenu plina

Cijena plina je formirana na način da uključuje sve zavisne troškove koje opskrbljivači imaju pri opskrbi plinom.

U ukupnu cijenu plina ulaze troškovi nabave, distribucije, transporta plina, opskrbna marža, te fiksna mjesečna naknada. Dodatno se na cijenu plina naplaćuje i porez na dodanu vrijednost (PDV). Sve nabrojane stavke ulaze u izračun cijene, a plaćaju ih svi korisnici plina.

 

Porez na plin

Jedini porez koji se naplaćuje za korištenje plina jest PDV. Porez na dodanu vrijednost je važan dio cijene plina jer čini udio od 20 posto u ukupnoj obračunatoj cijeni opskrbe plina. PDV je porez kojeg plaćaju korisnici plina. Dakle, visina PDV-a je vrlo bitan čimbenik za sve korisnike. Danas stopa PDV-a iznosi 25 posto. Česta promjena stope PDV-a nije uobičajena, no zadnja promjena PDV-a u RH je bila šok za sve stanovnike Hrvatske. Naime, stopa od 23 posto je 2012. promijenjena u 25 posto. Time su svi računi (ne samo za plin, već i za vodu, struju itd.) povećani, a teret na leđima građana veći. A Hrvatska se promjenom stope PDV-a pridružila listi zemalja s najvišom stopom PDV-a.

Plaćanje računa za plin

Pretplatnici na plin u Gradskoj Plinari Zagreb svoje mjesečne račune mogu plaćati bez naknade za uslugu platnog prometa. Kako? Vrlo jednostavno!

Mjesečno ćete primati jedinstvenu uplatnicu koja će uključivati sve prethodno navedene troškove, a iznos računa će ovisiti i o količini potrošnje plina.

Evo gdje i kako sve možete platiti Vaše račune:

 • U Centru za korisnike Zagrebačkog holdinga, na šalteru (Ulica grada Vukovara 41),
 • Na platomatu u Centru za korisnike Zagrebačkog holdinga,
 • na blagajni podružnice Gradsko stambeno-komunalnog gospodarstva (GSKG), Savska cesta 1,
 • Na blagajni podružnice Vodoopskrba i odvodnja,
 • Trajnim nalozima ili elektroničkim prezentiranjem računa preko Zagrebačke banke d.d.,
 • Trajnim nalozima preko Privredne banke Zagreb d.d.,
 • Trajnim nalogom preko American Express kartice koju je izdao PBZ Card d.o.o.,
 • Trajnim nalogom preko Diners Club kartice koju je izdao Erste Card Club d.d. 

Ukoliko preferirate plaćati račune na blagajnama i šalterima osobno, prethodno navedene urede možete potražiti na slijedećim adresama:

 • Centar za korisnike Zagrebačkog holdinga- Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb; radno vrijeme: radnim danom od 08:00-18:00 i subotom 09:00-13:00,
 • Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo- Savska cesta 1, 10000 Zagreb; radno vrijeme: radnim danom od 08:00-14:30,
 • Vodoopskrba i odvodnja- Patačićkina 1b, 10000 Zagreb; radno vrijeme: radnim danom od 7:45-14:30.