Cjenik za poduzetništvo- fiksne i tržišne cijene

Updated on
min reading

Cijene struje za kategoriju poduzetništvo se formiraju na dva načina: cijena zajamčene opskrbe i tržišno formirana cijena. Poduzeća mogu izabrati između korištenja jedne od navedenih, bez obzira koriste li niski ili visoki napon, te neovisno o korištenju dnevne tarife.

Fiksne cijene električne energije

Fiksne cijene su određene Metodologijom za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom koju donosi HERA, a podnošenje zahtjeva za određivanje tarifnih stavki obavlja zajamčeni opskrbljivač; u ovom slučaju HEP ODS. Najvažnija uloga HEP ODS-a kao zajamčenog opskrbljivača je da opskrbljuje električnom energijom kupce koji su ostali bez svog opskrbljivača, a pod uvjetima na koje nije mogao utjecati.

Podnošenje zahtjeva za određivanje tarifnih stavki se vrši tijekom polovice svake kalendarske godine,  a na temelju toga HERA u konačnici određuje iznose tarifnih stavki. Ukoliko zahtjev nije podnesen od strane HEP-a, HERA samostalno određuje iznose tarifnih stavki.

Zadnja Metodologija koja je stupila na snagu 1.srpnja, je odredila kako će cijene za kategoriju poduzetništva porasti. Također, kupcu se u zajamčenoj opskrbi prva dva mjeseca obračunavaju iznosi nešto viši od prosjeka tržišnih cijena, no nakon dva mjeseca iznosi znatno rastu kako bi se potaklo kupce da prijeđu na tržišne opskrbljivače.

Obzirom da je cilj da kupci kategorije poduzetništvo prijeđu na tržišne opskrbljivače, zajamčeni opskrbljivač je dužan uz svaki mjesečni obračun informirati kupce o uvjetima zajamčene opskrbe, trenutnim cijenama i iznosima tarifnih stavki, te mogućnostima izbora kupca između tržišnih opskrbljivača.

Više o cjeniku ponuda za kupce poduzetnike u sklopu zajamčene opskrbe na poveznici:Cijene HEP ODS-poduzetnici.

Tržišno formirane cijene

Cijene formirane na tržištu električne energije nastupile su na snagu ulaskom alternativnih opskrbljivača na tržište nakon liberalizacije. Tržišne cijene bolje odražavaju stvarne cijene koje plaćamo, ali se pozivaju na cijene na veleprodajnom tržištu. Bitna prednost cijene formirane na dnevnom tržištu u odnosu na fiksne cijene je u tome što kupci plaćaju realnu cijenu struje. U konačnici, kupci plaćaju nešto višu cijenu od one formirane na tržištu jer ona uključuje i naknade za električnu energiju, te poreze i profitne marže za kompanije.

Razlike između cijena

Kupcima vjerojatno najvažnija razlika je upravo u iznosu. U pravilu su fiksne cijene više od onih tržišno formiranih. Razlog tome je upravo to što se potiče kupce da prijeđu na tržišne opskrbljivače. Također, u sustavu zajamčene opskrbe cijene nabave električne energije su više obzirom da nisu unaprijed poznate potrebne količine. Za kupce su svakako povoljnije tržišne cijene koje su niže,a odražavaju stvarnu cijenu električne energije.