Stvarna i procijenjena potrošnja električne energije

Updated on
min reading

Svaki obračun električne energije se vrši na temelju očitanja električnog brojila. Bez obzira na odabir opskrbljivača, očitanje brojila vrši HEP ODS, koji je zadužen za stabilnost i sigurnost sustava opskrbe. Ako ste prešli na jednog od novih opskrbljivača na tržištu, brojilo ostaje isto. HEP ODS, odnosno njegove lokalne Elektre će očitavati potrošnju struje svakih šest mjeseci, te stanje dojavljivati odabranom opskrbljivaču. Na temelju toga će se raditi obračun razlike između procijenjene i stvarno utrošene električne energije za proteklo razdoblje od šest mjeseci.

Sustav naplate električne energije

U Republici Hrvatskoj primjenjiv je akontacijski sustav naplate električne energije. Što to znači? Znači da kupci mjesečno imaju ustanovljenu akontacijsku ratu koja je zapravo potrošena energija u nekom mjesecu obračunskog razdoblja. Pojednostavljeno, u jednom obračunskom razdoblju se procjenjuje potrošnja svakog kupca, koju potom kupci plaćaju sve do idućeg obračunskog razdoblja. Ovakav sustav naplate je predviđen za kupce koji ne koriste uslugu samoočitanja. Izračun rata ponovno vrši HEP ODS,  a iznos utvrđuje određivanjem prosjeka ukupne potrošene električne energije u prethodnom obračunskom razdoblju.  Dakle, akontacijski sustav pretpostavlja plaćanje električne energije po procijenjenoj, a ne stvarnoj potrošnji. Ukoliko dođe do promjene potrošnje električne energije, primjerice zbog odlaska iz kuće na duže razdoblje, dolaska novih stanara i slično, kupac ima pravo na reklamaciju, odnosno pravo na zahtjev za izdavanje novog akontacijskog računa. Ne sviđa Vam se ovakav sistem naplate? Postoji i druga opcija po kojoj kupac plaća račune po stvarnoj potrošnji električne energije,  a to ostvaruje vrlo jednostavno- sklapanjem Ugovora o samoočitanju.  

Ugovor o samoočitanju

Kupci koji sklope ugovor o samoočitanju s HEP ODS-om, ostvaruju pravo plaćanja utrošene struje na temelju dostavljenog očitanja brojila. Očitanje brojila kupci moraju dostaviti HEP-u jednom mjesečno, i to u razdoblju od sedam zadnjih dana mjeseca na koji se odnosi očitanje. Očitanje možete dostaviti putem besplatnog telefona 0800 0555, putem web aplikacije Moj račun koja je dostupna na web stranici HEP ODS-a ili osobnim dolaskom u Vašu Elektru. Za dostavu očitanja bit će potrebna šifra kupca, te stanje brojila (šifru možete potražiti na računu za struju).  

Opcija samoočitanja je dostupna isključivo kupcima koji imaju sklopljen Ugovor o samoočitanju. Ugovor možete osobno sklopiti na šalteru Vaše ovlaštene Elektre ili to može učiniti opskrbljivač uz danu ovjerenu javnobilježničku punomoć.

Bitno je naglasiti kako HEP tretira ovakvu vrstu usluge kao nestandardnu uslugu koju stoga naplaćuje, a korisnici na ovaj način plaćaju količinu električne energije koju su stvarno i potrošili. Cijena usluge samoočitanja stoji 10,25 kn mjesečno (s PDV-om).

Kako izračunati utrošak električne energije?

Konačna cijena električne energije ovisi o stanju brojila, ali i o korištenom tarifnom modelu. Na primjeru određenih HEP-ovih cijena i tarifnih modela, u nastavku smo pojasnili postupak izračuna za kućanstva.  

Tarifni model Plavi 

Prvi korak je utvrđivanje utrošene električne energije.

Datum očitanja Stanje brojila Utrošena energija
01.10.2014. 88 100 kWh  
31.10.2014. 88 650 kWh 550 kWh
 1. Oduzmite potrošnju očitanu na zadnji dan u mjesecu od potrošnje očitane na prvi dan u mjesecu, 
 2. Potrošnju pomnožite s jediničnom cijenom od 0,78 kn/kWh,
 3. Na dobiveni iznos dodajte naknadu za mjernu uslugu i opskrbu koja iznosi 17,40 kuna mjesečno,
 4. Iznos pomnožite s jediničnom cijenom naknade za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora koja iznosi 0,035 kn/kWh,
 5. Na dobiveni iznos dodajte PDV, odnosno pomnožite s 1,25 (trenutna stopa PDV-a od 25 posto), te ste dobili konačan iznos Vašeg računa.
Stavka Izračun Iznos
Energija 550 kWh* 0,78 kn/kWh 429,00 kn
Naknada za mjernu uslugu i opskrbu   17,40 kn
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije 550 kWh* 0,035 kn/kWh 19,25 kn
Osnovica za PDV   465,65 kn
PDV   116,41 kn
Ukupno   582,06 kn

Tarifni model Bijeli

Datum očitanja  Stanje brojila Utrošena energija
01.10.2014. VT- 56 700 kWh  
NT- 85 000 kWh  
31.10.2014. VT- 56 900 kWh 200 kWh
NT- 85 100 kWh 100 kWh
 1. Oduzmite potrošnju iz više tarife (VT), te pomnožite sa jediničnom cijenom za nižu tarifu od 0,85 kn/kWh,
 2. Oduzmite  potrošnju iz niže tarife (NT), pomnožite sa jediničnom cijenom za nižu tarifu od 0,42 kn/kWh,
 3. Dobivenom iznosu pribrojite naknadu za mjernu uslugu i opskrbu od 17,40 kuna mjesečno,
 4. Iznos pomnožite sa cijenom naknade za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora od 0,035 kn/kWh,
 5. Konačno, pomnožite s 1,25 (iznos PDV-a) i dobili ste iznos vašeg računa. 
Stavka Izračun Iznos
Energija- VT 200 kWh x 0,85 kn 170,00 kn
Energija- NT 100 kWh x 0,42 kn  42,00 kn
Energija- ukupno   212,00 kn
Naknada za mjernu uslugu i opskrbu   17,40 kn
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije 300 kWh* 0,035 kn/kWh 10,50 kn
Osnovica za PDV   239,90 kn
PDV   59,98 kn
Ukupno   299,98 kn

Tarifni model Narančasti

Tarifni model Narančasti se razlikuje od ostalih modela jer koristi takozvano prepaid brojilo. Ukoliko koristite ovaj model, potrebno je kupiti karticu u Elektri, a potom istu karticu ubacite u brojilo ili unesete brojeve napisane na kartici. Vaša kartica sadrži ograničen broj kilovatsati, a da bi saznali koliki je točan iznos kilovatsati potrebno je podijeliti iznos kartice s jediničnom cijenom, uvećanom za iznos naknade za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora, te za iznos PDV-a.

Cijena kartice Izračun Iznos energije
10 kn 10/((1,09+0,035)*1,25) 7,11 kWh
50 kn 50/((1,09+0,035)*1,25)

35,56 kWh

100 kn 100/((1,09+0,035)*1,25) 71,11 kWh
200 kn 200/((1,09+0,035)*1,25) 142,22 kWh
500 kn 500/((1,09+0,035)*1,25) 355,56 kWh

Kada sve trebam dostaviti stanje brojila?

HEP ODS je definirao nekoliko situacija kada je nužno dostavitii stanje Vašeg brojila. To su slijedeće situacije:

 • Promjene cijene električne energije; u tom slučaju primit ćete poziv od HEP-a,
 • Promjene potrošnje električne energije,
 • Nedostupnosti tijekom redovnog očitanja brojila, pa stoga brojilo nije očitano,
 • Sklopljen je Ugovor o samoočitanju, te imate mjesečne obveze dostavljanja očitanja brojila.

Ranije u tekstu je već spomenuto kako očitanje brojila možete dostaviti osobno u Vašoj Elektri, na besplatni broj telefona 0800 0555, te putem web aplikacije dostupne na web stranici HEP ODS-a.

Neovlaštena potrošnja električne energije

Neovlaštena potrošnja električne energije se definira kao krađa. Zakonskom regulativom slijedeći postupci se tretiraju kao neovlašteni:

 • neovlašteno, odnosno samovoljno priključenje na elektroenergetsku mrežu,
 • korištenje električne energije bez mjernih uređaja,
 • onesposobljavanje mjernih uređaja,
 • dostava netočnih podataka vezanih za obračun,
 • kada kupac troši električnu energiju preko mjerila ili ostale mjerne opreme s kojih je skinuta ili je oštećena plomba.

Neovlaštena potrošnja se tretira kao kazneno djelo za koje je propisana novčana kazna ili zatvorska kazna do tri godine. Uostalom, HEP će u slučaju otkrivanja neovlaštene potrošnje naplatiti svu količinu energije koja dotada nije bila obračunata.