Regulirane cijene i djelatnosti električne energije

Updated on
min reading

Konačnim nastupom dugoočekivane liberalizacije tržišta električne energije, jedna od brojnih izmjena nastupila je i na području odvajanja djelatnosti i određivanja cijena na tržištu. Novi Zakon o tržištu električne energije predvidio je stanovite promjene koje ćemo pobliže opisati u nastavku.

Opskrba električnom energijom

Danom pristupanja Europskoj Uniji, na snagu je u potpunosti nastupio novi Zakon o tržištu električne energije. Riječ je o ključnom dokumentu koji regulira i nadzire djelovanje čitavog elektroenergetskog sektora. HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. je prema ovom zakonu preuzeo opskrbu električne energije u okviru univerzalne usluge i zajamčenu opskrbu električnom energijom. Zakonom je propisano da se cijene električne energije određuju sukladno važećim tarifnim stavkama. HERA je krajem 2013. godine donijela Metodologiju za određivanje iznosa tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom, a sukladno tome HEP ODS je odredio nove iznose tarifnih stavki. Glavni cilj navedene Metodologije je bio uvođenje transparentnih uvjeta nabave električne energije za opskrbu kupaca koji se temelje na tržišnim uvjetima. Novi iznosi tarifnih stavki donesenih od strane HEP ODS-a u prosjeku iznose 0,445 kn/kWh, što predstavlja smanjenje od 10 posto u odnosu na tarifne stavke donesene Odlukom Vlade RH 2012. godine. Time je novi zakon uvelike pogodovao novim opskrbljivačima na tržištu, jer se u okviru primjenjivanja važećih tarifnih sustava kupcima ponudila opskrba strujom po povoljnijim cijenama, i to u iznosu od 10 posto od reguliranih cijena energije.

Razdvajanje reguliranih i tržišnih djelatnosti

Elektroenergetske djelatnosti se prema novom zakonu dijele na tržišne i regulirane djelatnosti. Proizvodnja električne energije spada u tržišnu djelatnost, dok prijenos i distribucija spadaju u regulirane djelatnosti. Regulirane djelatnosti su pod nazdorom i regulacijom Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA), te im ona određuje cijene. HERA u 2013. nije mijenjala iznose cijena za prijenos i distribuciju električne energije, a prosječna cijena prijenosa je iznosila 0,087 kn/kWh, dok je za distribuciju taj iznos bio malo veći, točnije 0,224 kn/kWh (cijene su odraz svih kategorija kupaca). Što se tiče otkupa električne energije, ugovori o otkupu se sklapaju s Hrvatskim operatorom tržišta energije d.o.o. (HROTE). Otkupna regulirana cijena koja se plaća HROTE-u je u 2012. povećana s 0,4342 kn/kWh na 0,53 kn/kWh. Naknada za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije se povećala 2013. godine s 0,5 lp/kWh na 3,5 lp/kWh za sve kupce osim za kupce električne energije koji su sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita zraka, obveznici ishođenja dozvole za emisije stakleničkih plinova, za koje je ostala 0,5 lp/kWh. Razlog povećanja je manjak prikupljenih sredstava prethodnih godina, te stoga bez povećanja naknade sredstva ne bi bila dostatna za plaćanje povlaštenim proizvođačima u sustavu poticanja. Otkupnu reguliranu cijenu određuje HROTE Tarifnim sustavom za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije. Tijekom 2013. cijena je bila veća od prosječne veleprodajne tržišne cijene.

Pregled prosječnih cijena prijenosa električne energije (2008.-2013.)

Krajnji kupci Prosječna cijena za prijenos (lp/kWh)
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
Poduzetništvo-kupci na VN 5,30 6,00 7,10 6,90 7,90 7,00
Poduzetništvo-kupci na SN 7,00 7,00 6,90 6,90 7,70 7,90
Poduzetništvo-kupci na NN 7,20 7,50 7,60 7,60 8,40 8,90
Kućanstva  6,30 7,40 7,40 7,40 8,30 8,90
Prosjek svih kupaca 6,70 7,30 7,30 7,30 8,20 8,60

Pregled prosječnih cijena distribucije električne energije (2008.-2013.)

 
Krajnji kupci Prosječna cijena za distribuciju (lp/kWh)
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
Poduzetništvo-kupci na VN - - - - - -
Poduzetništvo-kupci na SN 10,20 13,40 13,20 13,50 14,40 14,00
Poduzetništvo-kupci na NN 22,30 23,70 23,70 24,00 26,10 26,30
Kućanstva  22,10 20,60 20,60 20,60 23,00 24,30
Prosjek svih kupaca 18,90 19,80 19,80 19,80 21,70 22,40