Stvarna i procijenjena potrošnja plina

Updated on
min reading

Obračun potrošnje plina temelji se na očitanju plinomjera. Gradska plinara Zagreb je kao operator distribucijskog sustava je dužna obavljati očitanje plinomjera. Očitanje plina se razlikuje vremenski ovisno o korištenom tarifnom modelu za potrošnju plina. Primjerice, očitanje plinomjera za kupce tarifnog modela TM1-TM4 se vrši šestomjesečno, te se na temelju toga radi obračun razlike između procijenjene i stvarno utrošene količine plina za proteklo razdoblje.

Sustav naplate plina

GPZ utrošeni plin obračunava kvartalno nakon čega se ispostavljaju računi kupcima. Svi kupci godišnje prime 4 obračuna i 8 akontacijskih rata.

Slično kao kod električne energije, kod plina su također primjenjive akontacijske rate za obračunsko razdoblje. Akontacijska rata je, jednostavno rečeno, mjesečna novčana obveza za potrošnju plina. To znači da svaki kupac ima ustanovljenu akontacijsku ratu koja zapravo predstavlja utrošenu količinu plina za neko obračunsko razdoblje. Tako se u jednom mjesecu procjenjuje potrošnja plina koju kupci potom plaćaju do idućeg obračunskog razdoblja.

Kod naplate plina bitno je naglasiti kako kupci igraju važnu ulogu u formiranju obračuna rata. Naime, kupci bi operatoru trebali dostavljati stanje brojila prema kojem se tada formira konačni iznos utrošenog plina. Zakasne li kupci s dostavom stanja brojila, ili ga pak ne dostave, obračun će se vršiti temeljem procijenjene potrošnje plina iz prethodne godine.

Dostava stanja brojila

GPZ je definirao termine dostave stanja plinomjera za sve kupce od 25. u prethodnom mjesecu do 05. u mjesecu izrade obračuna za prethodni obračunski period. U tablici potražite detalje oko navedenih termina.

Rajon* Datum OD Datum DO
01 25.12.2014. 05.01.2015.
02 25.12.2014. 05.01.2015.
03 25.12.2014. 05.01.2015.
04 25.01.2015. 05.02.2015.
05 25.11.2014. 05.12.2014.
06 25.01.2015. 05.02.2015.
07 25.11.2014. 05.12.2014.
08 25.11.2014. 05.12.2014.
09 25.11.2014. 05.12.2014.
10 25.01.2015. 05.02.2015.
11 25.01.2015. 05.02.2015.
12 25.11.2014. 05.12.2014.

*Oznaka rajona i očitanja obračuna u kojem se nalazite je vidljiva iz prve dvije znamenke vlastite šifre kupca--> nalazi se u gornjem lijevom kutu Vašeg računa 

Očitanje brojila možete dostaviti na slijedeće načine:

Izračun utrošene količine plina

Konačni iznos cijene utrošenog plina ovisi o korištenom tarifnom modelu, te o stanju brojila. U nastavku smo na primjeru objasnili kako građani mogu lako doći do izračuna potrošnje plina. 

Datum očitanja Stanje brojila Utrošena količina
01.11.2014. 150 m3  
30.11.2014. 205 m3 55 m3

Obzirom da se cijena plina izražava u kWh, a na brojilu se izražava u metrima kubičnim, potrebno je prvo izvršiti konverziju mjernih jedinica. Konverzija jedinica ovisi o srednjoj, izmjerenoj donjoj ogrjevnoj vrijednosti isporučenog plina za određeno obračunsko razdoblje. Evo kako glasi formula za preračunavanje:

E (kwh)= V (Sm3) x Hds (kwh/Sm3)

E= energija utrošene količine plina u kWh,

V (Sm3)= količina isporučenog plina za obračunsko razdoblje; očitava se s plinomjera,

Hds (kWh/Sm3)- srednja, izmjerena donja ogrjevna vrijednost isporučenog plina za određeno obračunsko razdoblje.

Trenutno donja ogrjevna vrijednost iznosi 9,2607 kWh/Sm3.

Vratimo se na prijašnji primjer. Očitana količina utrošenog plina od 55 m3 bi u kWh iznosila:

  • Primjer konverzije mjernih jedinica (m3 u kWh)
  • E= 55 m3 x 9,2607 kWh/m3
  • E= 509,33 kWh

Kako bi izračunali cijenu utrošenog plina, dobivenu energiju treba pomnožiti s važećom cijenom plina. Obzirom da se cijena plina razlikuje ovisno o korištenom tarifnom modelu, čisto radi primjera odabrali smo korištenje tarifnog modela TM2, te pripadajuće cijenu plina. Dakle, izračun glasi:

  • Primjer izračuna cijene plina
  • Cijena= E x jedinična cijena plina
  • Cijena= 509,33 kWh x 0,3104 kn/kWh = 158, 09 kn

Na navedenu cijenu dodaje se i iznos fiksne mjesečna naknade koja se razlikuje ovisno o korištenom tarifnom modelu (u ovom konkretnom slučaju iznosi 10,00 kn/mj). Konačno, da bi cijena bila konačna, na navedeni iznos potrebno je dodati i stopu PDV-a, koja iznosi 25 posto.