Plaćanje računa za plin

Updated on
min reading

Krizno razdoblje u Hrvatskoj donijelo je i lošije dane za isporučitelje plina. Sve češće se događa da korisnici ne plate račune za plin, ili to ne učine na vrijeme. A što se događa ako ne platite račun za plin, te na koje sve načine možete uplatiti račun za struju, pročitajte u nastavku.

Statistike oko neplaćanja računa za plin

Statistički podaci iz svibnja ove godine govore o povećanim brojkama neplatiša plina. Brojni stanovnici su dovedeni u situaciju nemogućnosti plaćanja osnovnih komunalija, što je dobar pokazatelj teške situacije u kojoj se svakodnevno nalaze građani Lijepe Naše. Do svibnja je bez plina ostalo 350 korisnika, a poslano je čak 45.000 opomena. Ipak, većina potrošača nakon opomene podmiri račun, iako je provedeno 2.500 ovrha.  

Obustava plina

Obustava isporuke plina je logičan slijed nakon neplaćanja računa. No, koliko dugo možete čekati na plaćanje računa kako ne biste ostali bez plina?

Račun korisnicima pristiže na naplatu istekom zadnjeg dana u mjesecu. Rok plaćanja računa za sve korisnike je osam dana od izdavanja računa. U slučaju da Vam račun ne pristigne, dužni ste obavijestiti plinaru kako bi Vam izdali presliku računa.

Ako spadate u kategoriju dužnika, a dospjeli dug je stariji od 30 dana, primit ćete opomenu plinare pred isključenje s navedenim rokom plaćanja i potrebnim kontaktima. Ukoliko nakon zaprimanja opomene ne podmirite dug, bit ćete isključeni s plinskog sustava bez naknadnih obavijesti. Također, valja napomenuti kako će se dug uvećavati za zakonske zatezne kamate, i to od dana dospijeća računa do dana  kada je kupac uplatio sredstva na račun plinare.

Sva dugovanja koja imate za plin, moraju se uplatiti jednokratno. Naime, plinara u pravilu ne odobrava plaćanje dugovanja u obrocima.

Moguće je i da dođe do uplate većeg iznosa od potrebnog. U tom slučaju, moguće je dobiti povrat više uplaćenog iznosa računa, no kupac prije mora podnijeti pisani zahtjev. Zatjev se podnosi u Centru za potrošače.

Korisnici koji ne plate račun, bit će iskopčani s plinske mreže!

Kako platiti račune?

Plaćanje računa za plin je vrlo jednostavno. Postoji jedinstvena uplatnica koju možete platiti na nekoliko načina. Svi niže navedeni načini plaćanja podrazumijevaju plaćanje bez naknade.

Plaćanje se vrši:

 • Plaćanje računa
 • u Centru za korisnike Zagrebačkog holdinga, Ulica grada Vukovara 41, radnim danom od 8 do 18 sati i subotom od 9 do 13 sati
 • na samoposlužnom platomatu u prostoru Centra za korisnike Zagrebačkog holdinga
 • na blagajni podružnice GSKG, Savska cesta 1, radnim danom od 8,00 do 14,30 sati
 • na blagajni podružnice Vodoopskrba i odvodnja, Patačićkina 1b, radnim danom od 7,45 do 14,30 sati
 • trajnim nalozima ili elektroničkim prezentiranjem računa preko Zagrebačke banke d.d.
 • trajnim nalozima preko Privredne banke Zagreb d.d.
 • trajnim nalogom preko American Express kartice koju je izdao PBZ Card d.o.o. te
 • trajnim nalogom preko Diners Club kartice koju je izdao Erste Card Club d.d.  

Kontakt za reklamacije

Bilo kakva reklamacija vezana za obračun potrošnje, akontacijske rate ili procjenu potrošnje plina, možete podnijeti u Centru za potrošače Gradske plinare Zagreb. Reklamacije se podnose osobno ili pisanim putem.

Zahtjev možete podnijeti:

 • Na adresu Radnička cesta 1, radno vrijeme: 07:30-14:30,
 • Pisanim putem (naslovite na Gradska plinara Zagreb-Opskrba, Služba podrške poslovnom sustavu, Odjel financija i računovodstva),
 • Na e-mail adresu:[email protected]