Vodič kroz komparaciju opskrbljivača

Updated on
min reading

Mogućnosti današnjih kupaca su veće no ikada. Nastupom liberalizacije na tržište električne energije u Hrvatskoj, svi kupci su dobili mogućnost izbora između postojećih opskrbljivača na tržištu. Sistem sada omogućava prelazak kupca u bilo kojem trenutku na tarife opskrbljivača koji najviše zadovoljavaju osobne potrebe.

Postoje dvije opcije za kupca:

 • Regulirano tržište na kojem se plaća regulirana cijena određena od strane HEP-a,
 • Otvoreno tržište na kojem se formira tržišna cijena, te često kupcu ostavlja mogućnost uštede.

Prva opcija odnosi se na ostanak pri HEP-ovim cijenama, dok druga podrazumijeva prelazak na tržišne opskrbljivače koji trenutno nude povoljnije cijene električne energije (ova opcija uključuje i HEP, no samo njegove tržišne ponude cijena poput HEPI tarife).

Kako usporediti opskrbljivače električnom energijom?

Usporedba opskrbljivača je često posljedica nezadovoljstva kupaca trenutnim opskrbljivačem i njegovim pružanjem usluga. Problemi nastaju pri dizanju cijena struje, promjeni ili završetku promotivnih akcija, ali i pri nezadovoljavajućem sustavu korisničke podrške.

Usporedba cjenika ponuda između opskrbljivača je korisna za kupca, jer mu omogućuje pregled kroz višestruke ponude, a mogu vidjeti i koji tip najviše odgovara osobnim potrebama. Na internetu su dostupne i web aplikacije koje Vam pomažu u izračunu mjesečnih računa za struju. Međutim, potrebne su neke informacije o kojima u konačnici i ovisi ukupna cijena struje koju plaćate:

 • Potrošnja struje u mjestu stanovanja- veća potrošnja znači i više račune,
 • Odabrati tarifnu stavku koju koristite- jedinstvena dnevna tarifa ili viša i niža dnevna tarifa.

Ukoliko koristite aplikaciju, preporučljivo je da imate uza sebe račun kako biste s lakoćom unijeli tražene podatke.

Na što se koncentrirati pri usporedbi opskrbljivača?

Svi građani imaju jednu zajedničku karakteristiku kada se radi o potrošnji struje; svima je u interesu primati mjesečne račune niskih cijena. Dakle, zaključili bismo da je cijena ta koja pretežito diktira uvjete odabira opskrbljivača. No, sudeći prema statističkim podacima u RH, situacija je sasvim suprotna-  većina građana i dalje plaća najskuplju uslugu opskrbe strujom.

Cijena je važan faktor pri odabiru opskrbljivača, no dakako da nije jedini bitan faktor. Energetske kompanije nude razne uvjete pod kojima možete postati kupac. Evo što sve treba uzeti u obzir:

Tarife Uvjeti tarifa Mogući nedostaci za kupca
Tarifa 1
 • Ugovorna obveza
 • Posebne pogodnosti (npr. bez plaćanja fiksne naknade, besplatna struja za prvi mjesec itd.)
 • Fiksne cijene
 • Plaćanje naknade u slučaju prijevremenog raskida ugovora
Tarifa 2
 • Bez ugovorne obveze
 • Nema posebnih pogodnosti (npr. bez plaćanja fiksne naknade, besplatna struja za prvi mjesec itd.)
 • Fiksne cijene
 • Kupac može biti oštećen u smislu da plaća veći iznos (iznos naknade itd.)
Tarifa 3
 • Nema ugovorne obveze
 • Posebne pogodnosti (npr. bez plaćanja fiksne naknade, besplatna struja za prvi mjesec itd.)
 • Cijene fiksne neko vrijeme, a zatim mogućnost promjene
 • Kupac ne zna kakve ga cijene očekuju nakon razdoblja definiranih cijena
Tarifa 4
 • Nema ugovorne obveze
 • Posebne pogodnosti (npr. bez plaćanja fiksne naknade, besplatna struja za prvi mjesec itd.)
 • Fiksne cijene
 • Kupac je zadovoljan

Cjenik promjene opskrbljivača

Promjena opskrbljivača je usluga koja je besplatna, a kupac ima pravo promjene u bilo kojem trenutku (ukoliko je ugovorna obveza završila ili je nema- u suprotnom, biste mogli platiti naknadu za prijevremeni raskid ugovora (za detaljnije informacije pratite poveznicu: Raskid ugovora). Ovisno o opcijama koje nude pojedini opskrbljivači, prelazak se razlikuje, a ostvariv je putem Interneta.

Za komparaciju opskrbljivača slijedite poveznicu:Komparacija- opskrbljivači.