Cjenik za poduzetništvo- HT

Updated on
min reading

Hrvatski Telekom je u svoju ponudu električne energije ubrojio i kategoriju malih poduzetnika. Svi mali poduzetnici imaju pravo odabira i prelaska na struju HT-a. HT je u svoju ponudu za poslovne korisnike također uvrstio neke pogodnosti, poput neplaćanja fiksne naknade. A činjenica da HEP povisuje cijene usluga za podueztništvo, bi mogla biti okidač za poslovne korisnike koji bi se konačno mogli odlučiti na promjenu. Međutim, u HT-u nude jednu novost za poslovne korisnike: početkom nove godine se počinju primjenjivati nove, više cijene.

Ponude i cjenik

Ponude energije za poslovne korisnike su kreirane na način da su ponuđene jedinstvene cijene u sklopu korištenja tarifnog modela. Cijene električne energije se ne razlikuju obzirom na dužinu ugovorne obveze. No, to ne znači kako dužom obvezom nećete više uštedjeti. Naime, svi popusti i akcije koje možete ostvariti u HT-u, dolaze u kompletu s ugovornom obvezom. Prema izračunima HT-a, poslovni korisnici mogu ostvariti i cijene niže za 30 posto u odnosu na one koje nudi HEP. HT poduzetnicima također ne naplaćuje fiksnu naknadu koja mjesečno iznosi 35 kuna+ PDV. Ponuda je dostupna malim poduzetnicima kojima je HEP odobrio promjenu opskrbljivača, a odlučili su se na prelazak kod HT-a. Ponude su dostupne za korisnike koji koriste plavi model (jedinstvena dnevna tarifa) ili bijeli model (viša i niža dnevna tarifa).

U slijedećoj tablici donosimo trenutno važeće cijene, no naglasak je na tome kako cijene navedene u tablici ne vrijede od početka slijedeće godine.

Kategorija Tarifni model Radna energija
JT VT NT
Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om
Poduzetništvo Plavi  0,4350 0,5437 n/a n/a n/a n/a
Bijeli n/a n/a 0,4800 0,600 0,3050 0,3812

U slijedećoj tablici su navedene cijene koje će se primjenjivati od slijedeće godine, odnosno postaju važeće od 01.01.2015.

Kategorija Tarifni model Radna energija
JT VT NT
Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om
Poduzetništvo Plavi  0,4350 0,5437 n/a n/a n/a n/a
Bijeli n/a n/a 0,4800 0,600 0,3050 0,3812

Ukoliko se odlučite na potpisivanje ugovora sad, svi popusti i ugovorna obveza će početi s početkom nove godine, i bit će primijenjeni na novu cijenu energije.

Korisnici imaju mogućnost sklapanja ugovora bez ugovorne obveze, no vezivanjem ostvaruju veće popuste. Ugovornim vezivanjem se ostvaruju slijedeći popusti:

  • 12 mjeseci- 2,56 posto mjesečno za cijelo vrijeme trajanja ugovora,
  • 24 mjeseca- 5,13 posto mjesečno za cijelo vrijeme trajanja ugovora,
  • 36 mjeseci- 6,67 posto mjesečno za cijelo vrijeme trajanja ugovora.

Uz navedene popuste, svi poduzetnici koji sklope ugovor putem interneta od 1.prosinca 2014. do 1.ožujka 2015. imaju pravo na dodatni popust od 300 kuna koji će se raspodijeliti na nekoliko mjesečnih računa (računi će svaki mjesec biti umanjeni za određeni iznos).

Promjena opskrbljivača

Ako Vas je sve navedeno privuklo, ali želite dodatne informacije o ponudama, javite se na besplatni broj telefona 0800 9100. U slučaju da ste donijeli konačnu odluku o prelasku na struju HT-a, evo što Vam je činiti:

  • Ispunite online obrazac na internetskoj stranici HT-a,
  • Nakon uspješnog podnošenja obrasca, HT će Vam poslati ugovor na potpis,
  • Nakon potpisivanja nemate daljnjih obveza, osim čekanja na početak primjene HT-ove struje.