Cjenik i ponuda- GPZ-Opskrba d.o.o.

Updated on
min reading

GPZ-Opskrba d.o.o. djeluje pod ovim imenom od 2008. godine kada je osnovana od strane Gradske plinare Zagreb d.o.o.

GPZ Opskrba opskrbljuje kupce plinom na područjima: Grad Zagreb, Velika Gorica, Zaprešić, Marija Gorica, Dubravica, Pušća, Bjelovar, Veliki Grđevac, Velika Pisanica, Nova Rača, Severin, Kapela, Rovišće, Ivanska, Stefanje i Berek.

Obzirom da tržište plina još nije u potpunosti liberalizirano, cijene plina za kućanstva su određene Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu.

A kako se kreću cijene i koje još usluge kupcima pruža GPZ Opskrba, pročitajte u nastavku.

Cjenik usluge opskrbe plinom

Zadnja promjena cijene plina desila se ove godine kada je HERA odredila nove iznose tarifnih stavki. Tako je propisano da se cijene plina razlikuju na određenim područjima na kojima GPZ pruža uslugu opskrbe plinom za kućanstva.

Nove cijene su u primjeni od 01.travnja 2014. godine, a iznosi su navedeni u tablicama.

Važeće cijene na području gradova Zagreb, Velika Gorica i Zaprešić, te općina Brdovec, Marija Gorica, Dubravica i Pušća

Vrsta tarifne stavke Oznaka tarifne stavke Tarifni model Trošak nabave plina Trošak distribucije plina Opskrbna marža Krajnja cijena opskrbe plinom (bez PDV-a) Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM1 0,2595 0,0493 0,0130 0,3218 kn/kWh
TM2 0,0379 0,3104
TM3 0,0322 0,3047
TM4 0,0303 0,3028
TM5 0,0284 0,3009
TM6 0,0265 0,2990
TM7 0,0246 0,2971
TM8 0,0227 0,2952
TM9 0,0171 0,2896
TM10 0,0133 0,2858
TM11 0,0095 0,2820
TM12 0,0057 0,2872
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM1   10,00   10,00 kn
TM2 10,00 10,00
TM3 20,00 20,00
TM4 30,00 30,00
TM5 40,00 40,00
TM6 60,00 60,00
TM7 100,00 100,00
TM8 150,00 150,00
TM9 200,00 200,00
TM10 300,00 300,00
TM11 400,00 400,00
TM12 500,00 500,00

 

Važeće cijene na području grada Bjelovar i općina Veliki Grđevac, Velika Pisanica, Nova Rača, Severin, Kapela, Rovišće, Ivanska, Štefanje i Berek

Vrsta tarifne stavke Oznaka tarifne stavke Tarifni model Trošak nabave plina Trošak distribucije plina Opskrbna marža Krajnja cijena opskrbe plinom (bez PDV-a) Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM1 0,2595 0,0508 0,0130 0,3233 kn/kWh
TM2 0,0391 0,3116
TM3 0,0352 0,3077
TM4 0,0332 0,3057
TM5 0,0313 0,3038
TM6 0,0274 0,2999
TM7 0,0274 0,2999
TM8 0,0254 0,2979
TM9 0,0254 0,2979
TM10 0,0235 0,2960
TM11 0,0098 0,2823
TM12 0,0078 0,2803
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM1   10,00   10,00 kn
TM2 10,00 10,00
TM3 20,00 20,00
TM4 30,00 30,00
TM5 40,00 40,00
TM6 60,00 60,00
TM7 100,00 100,00
TM8 150,00 150,00
TM9 200,00 200,00
TM10 300,00 300,00
TM11 400,00 400,00
TM12 500,00 500,00

Nestandardne usluge

Navedeni cjenik se odnosi samo na cijene opskrbe plinom. GPZ pruža i dodatne usluge koje se svrstavaju u nestandardne. Za nestandardne usluge je formiran drugačiji cjenik- cjenik za nestandardne usluge. U tablici su prikazane nestandardne usluge i pripadajuće im cijene.

Nestandardna usluga Cijena nestandardne usluge bez PDV-a Cijena nestandardne usluge s PDV-om
Obračunavanje i dostava mjesečne novčane obveze za isporučeni plin na zahtjev krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu na temelju dostave mjesečnih očitanja stanja plinomjera od strane krajnjeg kupca 9,84 12,30
Izrada i dostava izvanrednog obračuna unutar obračunskog razdoblja na zahtjev krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu:    
na temelju dostave očitanja stanja plinomjera od strane krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu 9,84 12,30
na temelju izvanrednog očitanja potrošnje od strane operatora distribucijskog sustava  14,76 18,45
Izrada kontrolnog obračuna unutar obračunskog razdoblja na zahtjev krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu  9,84 12,30

Aplikacija Moj račun

Sklapanjem ugovora za opskrbu plinom s GPZ-Opskrbom, postajete korisnik plina, te ste ovlašteni koristiti sve usluge koje pruža GPZ.

Kao korisnik, imate mogućnost otvaranja vlastitog profila na web stranici GPZ Opskrbe. radi se o aplikaciji koja svakom korisniku omogućuje uvid u vlastitu potrošnju, račune i sve ostale važne podatke o poslovanju s GPZ-Opskrbom.

Na taj način je kupcima omogućeno brže i transparentnije pružanje usluga.

Kontaktirajte GPZ

Svi zainteresirani kupci, ili oni s pitanjima i nejasnoćama imaju na raspolaganju Centar za informiranje kupaca, koji će Vam pomoći u rješavanju nedoumica. Centar je dostupan na broju telefona: 01/ 6184 601.

Ukoliko želite sklopiti ugovor o opskrbi s GPZ-om, možete to obaviti telefonskim putem na:

  • +385 1 6437-446- kućanstvo ili
  • +385 1 6437-487-poduzetništvo.

GPZ-u se možete obratiti i putem e-maila na službenu adresu: [email protected].

Sjedište društva se nalazi u Radničkoj cesti 1, 10000, Zagreb.

Ured je otvoren za stranke od ponedjeljka do petka od 08:00-15:00.