Cjenik za kategoriju poduzetništvo- HEP ODS

Updated on
min reading

Cijene električne energije za kategoriju poduzetništva se razlikuju od onih kreiranih za kategoriju kućanstva. HEP je definirao cijene električne energije za kućanstva. Naime, od 1. srpnja 2014. u primjeni su nove, izmijenjene cijene tarifnih stavki koje su određene prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom.

Nove cijene se primjenjuju za sve poduzetnike koji nisu dotada prešli na nekog od tržišnih opskrbljivača. Nova metodologija odredila je više cijene električne energije za poduzetnike nego što je dotada bio slučaj, te time povisila mjesečne račune poduzetnika.

Jednako kao i za kućanstvo, cijene određene metodologijom su općenito više nego cijene tržišnih opskrbljivača. Razlog tome je nemogućnost biranja kupaca, pa unaprijed nisu poznate planirane količine električne energije za nabavu. Obzirom da se ponekad energija mora nabaviti i na dnevnoj razini, takav način trgovanja povisuje cijene struje.

Prema HEP-ovim izračunima, regulirana cijena je viša za čak 20 posto od tržišne cijene ponuđene od strane tržišnih opskrbljivača. No, obzirom da je promjena individualnog karaktera, te ovisi o potrošnji svakog pojedinačnog poduzetnika zasebno, taj postotak nije u potpunosti precizan i ne može se primijeniti na sve korisnike. Kako bi kupci imali bolji uvid u nove troškove, trebali bi uzeti svoj zadnji račun te količine potrošnje iz računa pomnožiti s novim tarifnim stavkama. Trenutni broj korisnika kategorije poduzetništvo koji koristi zajamčenu opskrbu električnom energijom iznosi otprilike 100 tisuća.

Tarifni modeli jednako kao kod kućanstva daju poduzetnicima mogućnost odabira između jedinstvene dnevne tarife ili kombinacije više i niže dnevne tarife. Valja napomenuti kako su sati jeftinije tarife jednaki za kategoriju poduzetništva i kategoriju kućanstva. Više o satima jeftinije tarife na poveznici:dnevne tarife

Važeći cjenik

Nove cijene određene novom metodologijom su prikazane u tablici.

Kategorija kupaca Tarifni model Tarifni element
Radna energija Radna energija Prekomjerna jalova energija Radna energija Naknada za mjernu uslugu
JT VT NT
Poduzetništvo Visoki napon Bijeli - 0,55 0,31 0,16 14,50 68,00
Srednji napon Bijeli - 0,69 0,39 0,15 29,50 66,00
Niski napon Plavi 0,92 - - 0,15 - 41,30
Bijeli - 0,98 0,54 0,15 - 41,30
Crveni - 0,82 0,45 0,15 44,50 41,30
Narančasti - - - - - -
Žuti 0,67 - - - - 14,70
VN-OPS Bijeli - 0,50 0,29 - - -

Važeće cijene nakon prva dva mjeseca korištenja

Kategorija kupaca Tarifni model Tarifni element
Radna energija Radna energija Prekomjerna jalova energija Radna energija Naknada za mjernu uslugu
JT VT NT
Poduzetništvo Visoki napon Bijeli - 0,67 0,39 0,16 14,50 68,00
Srednji napon Bijeli - 0,83 0,47 0,15 29,50 66,00
Niski napon Plavi 1,07 - - 0,15 - 41,30
Bijeli - 1,14 0,63 0,15 - 41,30
Crveni - 0,96 0,54 0,15 44,50 41,30
Narančasti - - - - - -
Žuti 0,78 - - - - 14,70
VN-OPS Bijeli - 0,62 0,37 - - -

 

Cijene u prvoj tablici vrijede i za kupce koji su prije 1.srpnja koristili zajamčenu opskrbu manje od dva mjeseca i koriste se do isteka tog roka. Kod kupaca koji su prije 1.srpnja koristili zajamčenu opskrbu više od dva mjeseca, se primjenjuju stavke prikazane u drugoj tablici.

Promjena tarifnog modela

Ukoliko niste zadovoljni tarifnim modelom, postoji mogućnost promjene. Postupak je jednostavan. Trebate slijediti slijedeće korake:

  • na web stranici HEP-a se nalazi slijedeći web obrazac- treba ispuniti i poslati,

  • zatim ispunite slijedeći obrazac,

  • obrazac pošaljete u Vašu lokalnu Elektru,
  • u Elektri ispunite zahtjev za promjenu tarifnog modela.