HEP vs GEN-I

Updated on
min reading

Prošle godine HEP je na tržištu zadobio svoje prve konkurente. Potpunom liberalizacijom tržišta, ostale elektroenergetske kompanije su odlučile pokrenuti poslovanje u RH s ciljem pridobivanja potrošača.  HEP grupacija je time izgubila monopol na tržištu. Kako bi potrošači znali pravilno odabrati, potrebno je znati kakve sve uvjete nude u sklopu svojih ponuda.

Pojavom na tržištu, GEN-I je zadobio ovacije publike. Po mnogima je prvi i najjači konkurent HEP-u. Napravili smo malo istraživanje o tome koliko su ponude GEN-I-a konkurentne i zaslužuje li zaista biti prozvan najoštrijim konkurentom HEP-a.

Razlika- HEP i GEN-I

HEP ODS na tržištu električne energije jedini nudi potrošačima fiksne cijene u sklopu sustava zajamčene opskrbe. Spomenute cijene su više od tržišnih uslijed nepoznatog broja potencijalnih potrošača koji su ostali bez tržišnog opskrbljivača, pa su bili primorani prijeći na sustav zajamčene opskrbe. HEP u tom slučaju nabavlja potrebne količine energije koje nisu unaprijed poznate, te je stoga moguća viša nabavna cijena.

GEN-I pak djeluje kao tržišni opskrbljivač koji svim kupcima nudi ponudu tržišnih cijena struje. Valja napomenuti da i HEP Opskrba koja posluje kao članica HEP grupacije, na tržištu nastupa kao opskrbljivač koji također nudi tržišne cijene za sve zainteresirane kupce.

Cjenik reguliranih tarifa  

Zakonom je propisano da se cijene električne energije određuju sukladno važećim tarifnim stavkama. O visini reguliranih cijena odlučuje HERA koja donosi Metodologiju za određivanje iznosa tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom, ali visinu cijena predlaže HEP. Ukoliko HEP to ne učini, HERA će samostalno odlučiti i odrediti iznose tarifnih stavki. Krajem 2013. godine je donesena zadnja metodologija s ciljem uvođenja transparentnih uvjeta nabave električne energije za opskrbu kupaca. Novi iznosi predloženi od strane HEP ODS-a, a prihvaćeni od strane HERA-e u prosjeku iznose 0,445 kn/kWh, što je cijena niža za prosječno 10 posto u odnosu na tarifne stavke određene 2012. godine.

U tablici potražite iznose trenutnih tarifnih stavki u okviru zajamčene opskrbe.

Tarifni modeli Tarifne stavke za aktivnu energiju Tarifne stavke za opskrbnu naknadu (mjesečno)
Plavi (JT) 0,53 kn/kWh 7,40 kn/mj
Bijeli (VT) 0,56 kn/kWh 7,40 kn/mj
Bijeli (NT) 0,28 kn/kWh 7,40 kn/mj
Narančasti (JT) 0,61 kn/kWh -
Crni (JT) 0,22 kn/kWh 0,40 kn/mj

HEP-ove tržišne cijene

Kao što smo već ranije spomenuli, HEP posluje i na tržištu električne energije kao opskrbljivač koji kupcima nudi mogućnost odabira cijena koje se formiraju tržišnim putem.

1.studenog 2013. HEP Opskrba je ponudila kupcima sasvim novi cjenik usluga pod nazivom HEPI tarifa. HEPI tarifa je tarifni model koji nudi tržišne cijene kupcima pod obvezom sklapanja ugovora koji nosi ugovornu obvezu od jedne, dvije ili tri godine. Ovisno o dužini ugovorne obveze ovisi i popust koji kupac ostvaruje (duža obveza znači i veći popust). Najveći mogući popust koji kupci mogu ostvariti putem ove tarife iznosi 5,5 posto, a uključuje ugovornu obvezu na tri godine.

Ovisno o tarifnom modelu koji koristite, u slijedećim tablicama nalazi se cjenik određen za HEPI tarifu.

Plavi jednotarifni model

Trajanje ugovora 1 godina (popust 4,5% na osnovni cjenik) 2 godine (popust 5% na osnovni cjenik) 3 godine (popust 5,5% na osnovni cjenik)
Cijena bez PDV-a (kn/kWh) 0,4489 0,4465 0,4442
Cijena s PDV-om (kn/kWh) 0,5611 0,5581 0,5553
Opskrbna naknada bez PDV-a 7,40 7,40 7,40
Opskrbna naknada s PDV-om 9,25 9,25 9,25

Bijeli dvotarifni model

Trajanje ugovora 1 godina (popust 4,5% na osnovni cjenik) 2 godine (popust 5% na osnovni cjenik) 3 godine (popust 5,5% na osnovni cjenik)
VT NT VT NT VT NT
Cijena bez PDV-a (kn/kWh) 0,4775 0,2388 0,4750 0,2375 0,4725 0,2363
Cijena s PDV-om (kn/kWh) 0,5969 0,2985 0,5938 0,2969 0,5906 0,2954
Opskrbna naknada bez PDV-a 7,40 7,40 7,40
Opskrbna naknada s PDV-om 9,25 9,25 9,25

GEN-I- ponuđene cijene

GEN-I je ulaskom na tržište Republike Hrvatske predstavio cjenik tarifa struje kroz svoj novi brend Jeftina struja. Jeftina struja je uvedena s ciljem predstavljanja nižih cijena kupcima, ali i posebnih pogodnosti i uvjeta pri pristupanju. Svi kupci mogu prijeći na tarife GEN-I-a pod uvjetom da ispunjavaju sve uvjete za prelazak na novog opskrbljivača.

Napomena: u slučaju da ste uvršteni u tarifni model crni (veća potrošnja struje) ili narančasti (tarifni model podrazumijeva korištenje posebnog brojila)- HEP bi mogao odbiti zahtjev za promjenu opskrbljivača. Ako ste ipak odlučni u promjeni opskrbljivača, možete s HEP-om raskinuti ugovor, promijeniti brojilo i tarifni model u bijeli ili plavi.

GEN-I je odredio iznose cijena za kupce kao što je navedeno u tablici.

Tarifni modeli Cijena Cijena električne energije Opskrbna naknada
JT VT NT
kn/kWh kn/kWh kn/kWh kn/mjesec
Tarifni model Plavi (jednotarifno mjerenje) Cijena bez PDV-a 0,423     7,40
Cijena s PDV-om 0,529     9,25
Tarifni model Bijeli (dvotarifno mjerenje) Cijena bez PDV-a   0,450 0,225 7,40
Cijena s PDV-om   0,563 0,281 9,25

Komparacija- GEN-I vs HEP

Kao što je vidljivo iz tablica ponuđenih cjenika obje kompanije, jasno je kako GEN-I nudi niže cijene. Osim nižih cijena, ponude za kupce uključuju besplatnu struju za prvi mjesec za sve korisnike koji se odluče na promjenu do 31.prosinca. Neke od dodatnih zanimljivih pogodnosti za kupce su fiksne, odnosno nepromjenjive cijene do kraja 2015. A ako ste ipak i dalje nezadovoljni, imate opciju promjene opskrbljivača u bilo kojem trenu jer GEN-I nudi sklapanje ugovora bez ugovorne obveze.

Koje pogodnosti nudi HEP? Uistinu, ne mnoge. Također su cijene fiksne za vrijeme trajanja ugovora, a i prednost je to što imate mogućnost korištenja više tarifnih modela; zanimljiva je opcija odabira modela kojim sami možete kontrolirati vlastitu potrošnju struje (tarifni model narančasti). Ono čemu potrošači pridaju pažnju jest i mjesečno primanje računa. U slučaju da ste korisnik u sustavu zajamčene opskrbe, primat ćete mjesečno jedan račun za opskrbu i distribuciju. U svim ostalim slučajevima (neovisno jeste li odabrali HEP Opskrbu, te koristite tarifu HEPI ili ste se odlučili za GEN-I), primat ćete mjesečno dva računa za plaćanje struje.

Zaključno...

Zaključak nije teško donijeti. Vrlo jednostavno, GEN-I ima povoljnije i zanimljivije ponude od HEP-a. HEP-ove ponude sve vežu uz sebe ugovornu obvezu, a nerijetko spominjana prednost primanja jednog mjesečnog računa je slučaj jedino ako odlučite ostati korisnikom zajamčene opskrbe, te nastavite plaćati najskuplju uslugu na tržištu. S druge strane, GEN-I nudi zanimljivost ostvarivanja besplatne struje u prvom mjesecu, a ono što je važnije je mogućnost sklapanja ugovora bez obveze.

GEN-I je novi igrač na tržištu, te stoga kupci nisu sigurni u kvalitetu pružanja usluge. Međutim, obzirom da u svakom trenutku imate pravo ponovno se povratiti na tarifne modele HEP-a, odabirom GEN-I-a možete samo profitirati.