Najveći opskrbljivači plinom

Updated on
min reading

Iako tržište plina čeka na potpunu liberalizaciju, na tržištu se već sada pojavljuje poveći broj opskrbljivača plinom. Ova godina bila je „godina promjene“ za plinsko tržište, jer je po prvi puta HEP izabran za glavnog opskrbljivača, što je dosad činio Prirodni plin. A tko sve opksrbljuje kupce i tko su vodeće kompanije na tržištu- pročitajte u nastavku.

Prirodni plin d.o.o

Prirodni plin je kompanija u 100%-tnom vlasništvu grupacije INA. Osnovana je 2009. godine s ciljem obavljanja osnovne djelatnosti trgovine plinom (prodaja i dobava).

Donedavno je godinama obavljao funkciju glavnog opskrbljivača plinom na području RH, dok ove godine Vlada nije odabrala HEP kao zamjenu.

Djelatnosti kojima se Prirodni plin bavi su slijedeće:

 • Dobava prirodnog plina iz domaćih izvora i uvoza
 • Prodaja prirodnog plina tarifnim i povlaštenim kupcima
 • Prodaja usluge skladišnih kapaciteta za prirodni plin
 • Osiguranje/ugovaranje usluga transporta za dobavu i prodaju prirodnog plina
 • Kontinuirano provođenje aktivnosti bilanciranja plinoopskrbnog sustava (dnevno, tjedno, mjesečno, godišnje)
 • Praćenje uvjeta transportiranja prirodnog plina
 • Kontinuirano praćenje i analiza tržišta prirodnog plina i ostalih konkurentnih energenata u RH
 • Istraživanje tržišta i potencijalnih kupaca prirodnog plina
 • Predlaganje i poduzimanje pripremnih aktivnosti za formiranje i izmjenu veleprodajne cijene prirodnog plina
 • Sudjelovanje pri donošenju strategije energetske politike RH u segmentu prirodnog plina
 • Sudjelovanje pri donošenju energetske bilance RH u segmentu prirodnog plina
 • Suradnja s Hrvatskom energetskom regulatornom agencijom u skladu sa Zakonom o energiji i Zakonom o plinu
 • Kontinuirano praćenje kretanja na međunarodnom tržištu prirodnog plina (rezerve, pravci dobave, način dobave i burze plina)
 • Izrada i prezentacija planova dobave prirodnog plina iz domaćih i inozemnih izvora te planova prodaje prirodnog plina u zemlji i inozemstvu.

Obzirom da Prirodni plin ne obavlja javnu uslugu opskrbe plinom, a niti je vše opskrbljivač lokalnih distributera i opskrbljivača, nema dostupan cjenik tarifnih stavki plina.

HEP Plin d.o.o.

HEP grupacija je ove godine odabrana za glavnog ooskrbljivača plinom u RH. Time je je dobila veliku odgovornost koju valja znati obnašati. HEP grupacija kao takva djeluje kao vodeći opskrbljivač, no HEP Plin d.o.o. svoju opksrbnu djelatnost obavlja na području tri županije: Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska županija. HEP Plin opskrbljuje ukupno 73.932 kupaca plina.

Organizacijska struktura HEP Plina se sastoji od: Skupštine, Nadzornog odbora, Direktora, te Odjela za pravne i opće poslove, Odjela za kadrovske poslove, Odjela za informatičko-komunikacijsku potporu, te Odjela za upravljanje imovinom. Odjeli se dodatno granaju na sektore i pomoćne odjele.

Uslugu opskrbe plinom, HEP Plin pruža kategoriji kućanstva i poduzetništva. Cijene tarifnih stavki su određene metodologijom koju donosi HERA. Važeće trenutne cijene potražite u tablici, a one se odnose na razdoblje do 2016.godine. 

Tarifni model Trošak nabave plina Trošak distribucije plina Opskrbna marža Ukupna krajnja cijena Fiksna mjesečna naknada
TM1 0,2595 0,0355 0,0130 0,3080 13,00
TM2 0,2595 0,0355 0,0130 0,3080 13,00
TM3 0,2595 0,0355 0,0130 0,3080 23,00
TM4 0,2595 0,0320 0,0130 0,3045 33,00

HEP Plin ima sjedište u Osijeku, na adresi Cara Hadrijana 7, a kontakt podaci su slijedeći:

 • Tel: 031/ 244 888,
 • Telefon dežurne službe: 031/213 125
 • Besplatni broj telefona: 9820
 • Reklamacije: 031/ 24 46 47
 • Fax: 031/ 213 199

Prvo plinarsko društvo

Prvo plinarsko društvo je jedan od najvećih plinskih opskrbljivača na području RH. Temeljne djelatnosti kojima se bave su: uvoz, prodaja, opskrba i distribucija prirodnog plina. Korisnici kojima pružaju usluge su poslovni i industrijski potrošači, te najveći opskrbljivači na distribucijskim područjima.

Kompanija je osnovana 2001. godine, a otada bilježi uspjehe u području plinskog poslovanja. Ima značajnu ulogu u razvoju tržišta plina, a kroz godine bilježe rast poslovanja.

Energetske proizvode na tržištu nude kroz jedinstven brend PPD, no grupacija je podijeljena na slijedeće manje tvrtke kćeri: Energia Naturalis, Prvo Plinarsko Društvo, PPD- Trading, PPD-Trgovina energijom, te Infosense.

Cijene plina su također određene metodologijom HERA-a, a prikazane su u slijedećoj tablici.

Tarifni model Trošak distribucije plina Krajnja cijena opskrbe plinom (Ts1) Trošak distribucije plina (Ts2)
TM1 0,0637 0,3362 10,00
TM2 0,0637 0,3362 10,00
TM3 0,0573 0,3298 20,00
TM4 0,0541 0,3266 30,00
TM5 0,0509 0,3234 40,00
TM6 0,0477 0,3202 60,00
TM7 0,0446 0,3171 100,00
TM8 0,0414 0,3139 150,00
TM9 0,0382 0,3107 200,00
TM10 0,0350 0,3075 300,00
TM11 0,0286 0,3011 400,00
TM12 0,0191 0,2916 500,00

Uredi Prvog plinarskog društva nalaze se u Vukovaru i Zagrebu. Adrese su:

 • Kardinala Alojzija Stepinca 27, 32000 Vukovar, Hrvatska,
 • Miramarska cesta 24/8, 10000 Zagreb, Hrvatska

Radno vrijeme ureda:

 • Vukovar- pon-pet: 08:00-16:00
 • Zagreb- pon-pet: 08:00-16:00

PPD možete kontaktirati i putem:

 • Tel: +385 (0)32 450 970
 • Fax: +385 (0)32 450 971
 • Telefon za hitne intervencije: 0800 300 102

Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.

Društvo je osnovano 2008.godine, kao članica Zagrebačkog Holdinga. Cilj poslovanja kompanije je pružanje sigurne i kvalitetne opskrbe plinom svim kupcima, te primjenom novih znanja osigurati održivi razvoj poslovanja i zadovoljstvo kupaca. Opskrbu plina omogućavaju kupcima kategorije kućanstvo i poduzetništvo, a trenutno opskrbljuju 289.550 korisnika (267.556 korisnika kategorije kućanstvo, te 21.994 poduzetnika).

Struktura kompanije je organizirana na način da se dijeli na sektore i pripadajuće odjele. Evo kako je organizirana:

 • Uprava Društva- Upravu Društva čine članovi Uprave - direktori Društva sukladno Izjavi o osnivanju
 • Ured Uprave Društva
  Sektor razvoja
 • sektor trgovine prirodnim plinom
 • Sektor pružanja usluga
 • Sektor ekonomskih poslova
 • Sektor pravnih poslova

Svi sektori dodatno se granaju na pomoćne odjele zadužene za određene funkcije.

Cijena plina definirana je već nevedenom metodologijom, a važeće cijene su navedene u tablici.

Vrsta tarifne stavke Oznaka tarifne stavke Tarifni model Trošak nabave plina Trošak distribucije plina Opskrbna marža Krajnja cijena opskrbe plinom (bez PDV-a) Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM1 0,2595 0,0493 0,0130 0,3218 kn/kWh
TM2 0,0379 0,3104
TM3 0,0322 0,3047
TM4 0,0303 0,3028
TM5 0,0284 0,3009
TM6 0,0265 0,2990
TM7 0,0246 0,2971
TM8 0,0227 0,2952
TM9 0,0171 0,2896
TM10 0,0133 0,2858
TM11 0,0095 0,2820
TM12 0,0057 0,2872
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM1   10,00   10,00 kn
TM2 10,00 10,00
TM3 20,00 20,00
TM4 30,00 30,00
TM5 40,00 40,00
TM6 60,00 60,00
TM7 100,00 100,00
TM8 150,00 150,00
TM9 200,00 200,00
TM10 300,00 300,00
TM11 400,00 400,00
TM12 500,00 500,00

Za sve potrebne informacije, obratite se dostupnom Centru za informiranje kupaca na 01/6184-601, a ured GPZ-Opskrbe potražite u Zagrebu, na adresi Radnička cesta 1.