Što potrošači misle o HEP-u?

Updated on
min reading

HEP obilježava dugogodišnje poslovanje na području Republike Hrvatske. Pod HEP grupacijom obavljaju poslove opskrbe i distribucije električne energije od 2003. godine. Obzirom da su odnedavno dobili prve konkurente na tržištu, očekivalo se da će HEP biti ugrožen. Obzirom da su i dalje lider na tržištu s malim padom broja korisnika, reklo bi se da korisnici imaju veliku dozu povjerenja u HEP i njegovo poslovanje s kupcima. Istražili smo što građani misle i kakva je javna predodžba poslovanja HEP grupacije u Hrvatskoj. 

Mišljenje građana o HEP-u 

Malo smo istražili kako korisnici razmišljaju i koje sve prednosti i nedostatke pridaju HEP-u na forumima. Odlučili smo napraviti kratak pregled pozitivnih i negativnih recenzija.

Pozitivne recenzije

  • HEP predstavlja sigurnost, pretplatnici na HEP sigurno nikad neće ostati bez struje. Dokaz tome jest i to što je većina korisnika i dalje pretplaćena na regulirane cijene HEP-a, iako ostali opskrbljivači nude povoljnije ponude,
  • Visokokvalitetna usluga; korisnici nemaju većih problema s opskrbom.
  • Žele ostati pri HEP-u zbog primanja jednog mjesečnog računa.

Negativne recenzije

  • Previsoke cijene, postoje jeftinije usluge i proizvodi na tržištu,
  • Ne nude korisnicima nikakve pogodnosti i posebne ponude,
  • Moguća samo poskupljenja cijena, nikako sniženja.

Pozitivna mišljenja

HEP je za jedan broj korisnika i dalje jedini opskrbljivač na tržištu. Nacionalna kompanija je simbol sigurnosti; korisnici preferiraju plaćati višu cijenu ako to znači sigurnost i kvalitetu usluge.

Korisnici nemaju većih problema s uslugom koju pruža HEP. Dapače, ocjenjuju je pozitivno i nemaju strah od prekida distribucije. U slučaju prelaska na novog opskrbljivača, situacija je obrnuta; obzirom da je HEP duže vrijeme prisutan na tržištu zadobio je povjerenje korisnika, dok je obrnuto s novim opskrbljivačima čija je sposobnost pružanja kvalitetne usluge nerijetko upitna. 

Po mišljenju korisnika, veliku neugodu stvara primanje dva mjesečna računa za struju. To se dešava samo u slučaju da se promijeni opskrbljivač. Ostanu li korisnici plaćati regulirane cijene električne energije u sustavu zajamčene opskrbe, na kućnu adresu nastavlja se slati samo jedan račun. Ovo je jedan od bitnih razloga zašto korisnici odbijaju promijeniti opskrbljivača.

Negativna mišljenja

Mnogi kupci smatraju kako su cijene reguliranih tarifa previsoke u usporedbi sa tržišnim cijenama, a posebno u usporedbi s cijenama novih alternativnih opskrbljivača koje nude popuste koji imaju potencijala ići gore.  

HEP nudi ponude koje ne uključuju nimalo inovacija, nimalo atraktivnosti za potrošače. Cijene su najviše na tržištu, a posebne pogodnosti za kupce ne postoje.

U svijesti potrošača postoji predodžba o HEP-u kao opskrbljivaču koji samo „diže“ cijene. Po mišljenju jednog broja potrošača, HEP je „pohlepni grabežljivac“. U slučaju masovnih problema, zna biti teško kontaktirati HEP zbog velikog broja korisnika.