Gradska plinara Zagreb- kontakt

Updated on
min reading

Gradska plinara Zagreb je Vaš pružatelj usluga opskrbe plinom? Trebate određene informacije, imate pitanja ili Vas muče određene nedoumice? Evo kako možete kontaktirati Gradsku plinaru Zagreb.

Telefon i e-mail adresa

Gradska plinara Zagreb ima dostupan centar za informiranje kupaca. Centar za informiranje kupaca je namijenjen svim kupcima koji imaju bilo kakvih pitanja vezano za poslovanje i usluge GPZ-a.  

Gradska plinara je kupcima namijenila pogodnost ugovaranja opskrbom telefonskim putem. Telefonom se može ugovoriti opskrba za kategoriju kućanstvo, te za kategoriju poduzetništvo.

Uprava društva je također dostupna putem telefona, a svi navedeni telefonski kontakti nalaze se ovdje:

  • Telefonski kontakti
  • Ured Uprave društva: +385 1 6437 320 (fax: +385 1 6302 660)
  • Centar za informiranje kupaca: +385 1 6184 601
  • Ugovaranje opskrbom- kućanstvo: +385 1 6437 446
  • Ugovaranje opskrbom- poduzetništvo: +385 1 6437 487

Komunikacija pismenim putem se vrši putem elektroničke pošte. GPZ ima sastavljenu listu e-mail adresa putem kojih se možete obratiti GPZ-u, ovisno o vrsti kontakta koji želite ostvariti. Ovisno o tipu kontakta koji želite ostvariti, možete se javiti na slijedeće adrese:

Adresa i ostali kontaktni podaci

GPZ-Opskrba ima dostupne online obrasce koje možete koristiti za usluge: dojava stanja plinomjera, reklamacije računa, dostava podataka o OIB-u.

Online obrasce možete potražiti na službenoj web stranici Gradske plinare Zagreb: http://www.gpz-opskrba.hr/

Gradska plinara ima sjedište u Zagrebu, na adresi: Radnička cesta 1, 10000, Zagreb.

Radno vrijeme za stranke: