Hrvatski operator tržišta energije

Updated on
min reading

Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. (HROTE) osim kao važan čimbenik na tržištu električne energije s ulogom razvoja i unapređivanja tržišta, djeluje i na tržištu plina, te sudjeluje u sustavima poticaja za energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora električne energije i kogeneracije.

Općenito- HROTE

HROTE je započeo s radom 2005. godine. HROTE na tržištu djeluje kao operator tržišta, a temeljne djelatnosti koje obavlja su organiziranje tržišta električne energije i plina kao javne usluge, poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, te poticanje proizvodnje biogoriva za prijevoz. Organizacija HROTE-a je strukturirana na način da postoji Skupština, Nadzorni Odbor, Direktor i odjeli specijalizirani za pojedine sektore.

Na tržištu električne energije HROTE se specijalizirao za:

 • donošenje tržišnih pravila,
 • vođenje evidencije subjekata na tržištu električne energije,
 • evidenciju ugovornih obveza između subjekata koji djeluju na tržištu električne energije,
 • izradu novih tržišnih planova,
 • obračun električne energije uravnoteženja,
 • analizu tržišta električne energije s ciljem promoviranja njegova razvoja.

Na tržištu plina HROTE obavlja slijedeće djelatnosti:

 • organiziranje tržišta,
 • vođenje registra voditelja bilančnih skupina,
 • evidencija ugovornih odnosa s voditeljima bilančnih skupina,
 • organiziranje tržišta energije uravnoteženja,
 • analiziranje tržišta plina s ciljem promoviranja njegova razvoja.

HROTE sudjeluje i u sustavima poticanja, a kolike troškove i sredstva iskoristi u sustavu poticanja, potražite u tablici niže.

Novčani tokovi u sustavu poticanja (u mil.kn)

Obveze HROTE-a
Troškovi energije uravnoteženja 0,02 1,36 2,08 3,65 9,79 19,01 24,37
Troškovi električne energije otkupljene od povlaštenih proizvođača 0,38 26,19 36,59 70,40 182,18 331,75 553,27
Troškovi za posebnu naknadu opskrbljivača / / / / 1,17 1,15 0,95
Sredstva za financiranje poslova HROTE-a u sustavu poticaja OIEiK / / / / / 2,90 3,50
RAZLIKA
Razlika na godišnjoj razini 82,25 129,07 119,87 40,91 -17,35 -88,13 -115,95

U sustavima poticanja mogu sudjelovati tvrtke koje ispune slijedeće uvjete:

 • sklope ugovor s povlaštenim proizvođačima koji imaju pravo na poticajnu cijenu,
 • sklope ugovor sa svim opskrbljivačima radi preuzimanja minimalnog udjela električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora električne energije i kogeneracije (OIEiK),
 • prikupe naknade za poticanje proizvodnje iz OIEiK od svih opskrbljivača na tržištu električne energije,
 • obračunaju i raspodjele novčana sredstva na temelju sklopljenih ugovora,
 • prikupe naknade za poticanje proizvodnje biogoriva za prijevoz od distributera koji stavlja na tržište dizelsko gorivo ili motorni benzin za pogon motornih vozila ili brodova,
 • isplate poticaje povlaštenom proizvođaču biogoriva.

Kontakt podaci

HROTE ima sjedište u Ulici grada Vukovara 284, 10000 Zagreb. Ukoliko želite kontaktirati HROTE vezano za bilo kakve informacije, možete se javiti na: