Prosječna potrošnja električne energije

Updated on
min reading

Cijene struje na hrvatskom tržištu su pale ulaskom različitih opskrbljivača na tržište, a ukupna potrošnja kreće se u istom smjeru; bilježi pad od 2010. godine. Ukupna (bruto) potrošnja električne energije 2010. iznosila je 17,9 TWh, dok zadnji podatak iz 2013. govori da je ukupna potrošnja stala na 17,3 TWh.

Kalkulator potrošnje i uštede

Opskrbljivači električnom energijom na web stranicama nude zgodnu aplikaciju kojom možete izračunati svoju mjesečnu, ali i godišnju potrošnju struje, te koliko možete uštediti u odnosu na HEP-ove cijene. Potrebno je znati koje trošilo koristite, te koliko iznosi Vaš prosječni mjesečni račun. No, savjetujemo da ukoliko želite znati precizan izračun mjesečne potrošnje, kontaktirate odabranog opskrbljivača da Vam pomogne u izračunu mjesečne potrošnje.

Novosklopljeni ugovori

Kućanstva i poduzetništva su u 2013. imali mogućnosti sklapanja ugovora s različitim opskrbljivačima. HEP je u 2013. ukupno sklopio 142.678 ugovora. U tablici pogledajte detaljnije kako je ta brojka raspoređena po kategorijama.

Ugovaranje opskrbe strujom HEP ODS-a u 2013. godini

Kategorija potrošnje Broj sklopljenih ugovora Broj prigovora na postupak ugovaranja
Zaprimljeno Usvojeno
Kućanstva 116.765 557 134
Poduzetništvo 25.913 100 17
Ukupno 142.678 657 151
Udio prigovora u broju sklopljenih ugovora 0,46% 0,11%

Prodaja električne energije

Prodaja električne energije je u najširem smislu podijeljena na kategorije kućanstva i poduzeća. U 2013. godini udio kućanstava u ukupnoj prodaji bio je viši od udjela poduzetništva. U sljedećoj tablici su razvrstane brojke o prodaji, broju mjernih mjesta, te udjelu kategorija u ukupnoj prodaji.

Broj mjernih mjesta i prodaja po kategorijama potrošnje u 2013. godini

Kategorija potrošnje Broj mjernih mjesta Prodaja (MWh) Prodaja po mjernom mjestu (kWh) Udio u ukupnoj prodaji (%) Prodaja '13/'12 (%)
Visoki napon 59 826.764 14.112.615 5 11,3
Srednji napon 2.126 3.506.754 1.649.681 23 1,6
Ukupno (srednji+visoki) 2.184 4.333.518 1.983.939 28 3,3
Niski napon-poduzetništvo (plavi) 46.920 248.309 5.292 2 -5,9
Niski napon-poduzetništvo (bijeli) 125.288 1.262.432 10.076 8 -2,9
Niski napon-poduzetništvo (crveni) 17.828 2.628.836 147.456 17 -1,8
Niski napon-poduzetništvo (narančasti)          
Niski napon-javna rasvjeta (žuti) 21.731 432.260 19.892 3  
Ukupno niski napon-poduzetništvo 211.766 4.571.837 21.589 31 -2,2
Niski napon-kućanstvo (plavi) 757.757 1.560.575 2.059 10 -5,3
Niski napon-kućanstvo (bijeli) 1.376.618 4.668.038 3.391 31 -3,4
Niski napon-kućanstvo (narančasti)   568      
Niski napon-kućanstvo (crni) 3.098 7.797 2.517   -8,0
Ukupno niski napon-kućanstvo 2.137.474 6.236.978 2.918 41 -3,8
Ukupno niski napon 2.349.240 10.808.815 4.601 72 -3,1
Sveukupno 2.351.425 15.142.333 6.440 100 -1,4

Struktura prodaje električne energije po kategorijama niski, srednji i visoki napon u 2013. godini

Izvor: Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2013. godinu

Potrošnja električne energije

Europska statistička organizacija Eurostat je 2007. godine uvela novi način praćenja prosječnih cijena električne energije koji je deifiniran po razredima potrošnje kućanstava i poduzetništva na način prikazan u tablicama.

Razredi potrošnje za kućanstva

Razred potrošnje Najniža potrošnja (kWh/g) Najviša potrošnja (kWh/g)
Da-vrlo mala kućanstva   <1.000
Db-mala kućanstva 1.000 <2.500
Dc-srednja kućanstva 2.500 <5.000
Dd-velika kućanstva 5.000 <15.000
De-vrlo velika kućanstva >15.000  

Razredi potrošnje za poduzetništvo

Razred potrošnje Najniža potrošnja (MWh/g) Najviša potrošnja (MWh/g)
Ia   <20
Ib 20 <500
Ic 500 <2.000
Id 2.000 <20.000
Ie 20.000 <70.000
If 70.000 <150.000

 

Potrošnja poduzetništva po razredima (niski, srednji i visoki napon) u 2013. godini

Razred potrošnje Poduzetništvo na niskom naponu Poduzetništvo na srednjem naponu Poduzetništvo na visokom naponu Ukupno poduzetništvo
Potrošnja (%) Kupci (%) Potrošnja (%) Kupci (%) Potrošnja (%) Kupci (%) Potrošnja (%) Kupci (%)
Ia 9,8 79,3 0,0 0,1 0,0 0,0 9,9 79,4
Ib 29,0 19,2 0,2 0,2 0,0 0,0 29,2 19,4
Ic 9,9 0,4 1,8 0,3 0,0 0,0 11,6 0,7
Id 2,7 0,0 18,7 0,4 0,2 0,0 21,6 0,5
Ie 0,0 0,0 16,7 0,1 3,9 0,0 20,0 0,1
If 0,0 0,0 2,5 0,0 5,2 0,0 7,7 0,0
>150.000 MWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Svi razredi 51,3 99,0 39,4 1,0 9,3 0,0 100,0 100,0

 

U kategoriji poduzetništvo na niskom naponu najveći udio potrošnje električne energije je u razredu Ib. Na srednjem naponu to je razred Id, a na visokom naponu If. U kategoriji poduzetništvo najvišu potrošnju je zabilježio razred Ib.

Potrošnja kućanstava po razredima u 2013. godini

Razred potrošnje Potrošnja (%) Kupci (%)
Da 3,4 29,5
Db 15,1 25,1
Dc 35,3 28,2
Dd 42,4 16,7
De 3,8 0,5

Najveći udio potrošnje električne energije u kategoriji kućanstva čine razredi Dd (velika kućanstva) i Dc (srednja kućanstva). 

Udjeli kupaca u ukupnoj potrošnji električne energije po kategorijama (visoki, srednji, niski napon) u 2013. godini

Izvor: Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2013. godinu