Virovitičko-Podravska

Bačevac 
Bakić 
Balinci 
Bankovci 
Bijeljevina Orahovička 
Bistrica 
Bjelkovac 
Bokane 
Borik 
Borova 
Breštanovci 
Brezik 
Brezik 
Brezovica 
Brezovljani Vojlovički 
Budakovac 
Budanica 
Budrovac Lukački 
Bukovački Antunovac 
Bukvik 
Bušetina 
Cabuna 
Čačinci 
Čađavica 
Čađavički Lug 
Čemernica 
Ćeralije 
Četekovac 
Čojlug 
Crkvari 
Crnac 
Detkovac 
Dobrić 
Dobrović 
Dolci 
Donja Bukovica 
Donja Pištana 
Donje Bazije 
Donje Kusonje 
Donje Predrijevo 
Donji Meljani 
Duga Međa 
Dugo Selo Lukačko 
Duzluk 
Dvorska 
Gaćište 
Golenić 
Golo Brdo 
Gornja Pištana 
Gornje Bazje 
Gornje Kusonje 
Gornje Predrijevo 
Gornje Viljevo 
Gornji Meljani 
Gornji Miholjac 
Grabić 
Grabrovnica 
Gradina 
Grudnjak 
Gvozdanska 
Hum 
Hum Varoš 
Humljani 
Ilmin Dvor 
Ivanbrijeg 
Jasenaš 
Josipovo 
Jugovo Polje 
Kapela Dvor 
Kapinci 
Karlovac Feričanački 
Katinka 
Kladare 
Kokočak 
Kometnik-Jorgići 
Kometnik-Zubići 
Korija 
Kozice 
Krajna 
Krasković 
Kravljak 
Krivaja Pustara 
Križnica 
Kutovi 
Kuzma 
Levinovac 
Lipovac 
Lisičine 
Lozan 
Lug Gradinski 
Lukač 
Lukavac 
Mačkovac 
Macute 
Magadinovac 
Mala Črešnjevica 
Mala Klisa 
Mala Trapinska 
Mali Rastovac 
Markovo 
Medinci 
Mikleuš 
Milanovac 
Milanovac 
Miljevci 
Naudovac 
Noskovačka Dubrava 
Noskovci 
Nova Bukovica 
Nova Jošava 
Nova Šarovka 
Novaki 
Novi Antunovac 
Novi Gradac 
Novi Senkovac 
Novo Kusonje 
Novo Petrovo Polje 
Obradovci 
Okrugljača 
Orahovica 
Orešac 
Otrovanec 
Paušinci 
Pčelić 
Pepelana 
Pitomača 
Pivnica Slavonska 
Podgorje 
Popovac 
Prekoračani 
Pušina 
Radosavci 
Rajino Polje 
Rezovac 
Rezovačke Krčevine 
Rijenci 
Rit 
Rodin Potok 
Rogovac 
Rušani 
Šaševo 
Sedlarica 
Sekulinci 
Sladojevački Lug 
Sladojevci 
Slatina 
Slatinski Drenovac 
Slavonske Bare 
Smude 
Sopjanska Greda 
Sopje 
Sovjak 
Španat 
Špišić Bukovica 
Stara Jošava 
Stari Gradac 
Starin 
Staro Petrovo Polje 
Starogradački Marof 
Suha Mlaka 
Suhopolje 
Šumeđe 
Sveti Đurađ 
Terezino Polje 
Trnava Cabunska 
Turanovac 
Turnašica 
Vaška 
Velika Babina Gora 
Velika Črešnjevica 
Velika Klisa 
Velika Trapinska 
Veliki Rastovac 
Veliko Polje 
Virovitica 
Višnjica 
Vladimirovac 
Voćin 
Vojlovica 
Vraneševci 
Vukosavljevica 
Žabnjača 
Zdenci 
Žiroslavlje 
Žlebina 
Zokov Gaj 
Zrinj Lukački 
Žubrica 
Zvonimirovac 
Zvonimirovo 
Đuričić