Požeško-Slavonska

Alaginci 
Alilovci 
Amatovci 
Antunovac 
Antunovac 
Ašikovci 
Badljevina 
Bankovci 
Batinjani 
Bektež 
Bertelovci 
Bešinci 
Bilice 
Biškupci 
Bjelajci 
Bjelanovac 
Bjeliševac 
Blacko 
Bogdašić 
Bolomače 
Boričevci 
Branešci 
Bratuljevci 
Brekinska 
Bresnica 
Brestovac 
Brezine 
Brodski Drenovac 
Brusnik 
Bučje 
Bučje 
Bujavica 
Buk 
Bukovčani 
Busnovi 
Bzenica 
Čaglin 
Čečavac 
Čečavački Vučjak 
Cerovac 
Češljakovci 
Cicvare 
Ciglenik 
Cikote 
Ćosinac 
Ćosine Laze 
Crkveni Vrhovci 
Crljenci 
Daranovci 
Darkovac 
Dereza 
Dervišaga 
Deževci 
Djedina Rijeka 
Dobra Voda 
Dobrogošće 
Dobrovac 
Dolac 
Doljanci 
Doljanovci 
Donja Obrijež 
Donja Šumetlica 
Donji Čaglić 
Donji Emovci 
Donji Grahovljani 
Donji Gučani 
Draga 
Draganlug 
Dragović 
Drškovci 
Duboka 
Eminovci 
Emovački Lug 
Ferovac 
Filipovac 
Frkljevci 
Gaj 
Glavica 
Golo Brdo 
Golobrdci 
Gornja Obrijež 
Gornja Šumetlica 
Gornji Čaglić 
Gornji Emovci 
Gornji Grahovljani 
Gornji Gučani 
Gornji Vrhovci 
Grabarje 
Gradac 
Gradište 
Gradski Vrhovci 
Granje 
Hrnjevac 
Imrijevci 
Ivandol 
Ivanovci 
Jagma 
Jaguplije 
Jakovci 
Jakšić 
Japaga 
Jasik 
Jeminovac 
Jezero 
Jurkovac 
Kadanovci 
Kalinić 
Kamenska 
Kamenski Šeovci 
Kamenski Vučjak 
Kantrovci 
Kapetanovo Polje 
Kaptol 
Klisa 
Klisa 
Knežci 
Kneževac 
Komarovci 
Komorica 
Komušina 
Koprivna 
Korita 
Koturić 
Kovačevac 
Kraguj 
Kričke 
Krivaj 
Kruševo 
Kujnik 
Kukunjevac 
Kula 
Kunovci 
Kusonje 
Kutjevo 
Kuzmica 
Lakušija 
Latinovac 
Laze Prnjavor 
Lipik 
Lipovac 
Livađani 
Lučinci 
Lukač 
Mali Banovac 
Mali Bilač 
Mali Budići 
Marindvor 
Marino Selo 
Markovac 
Migalovci 
Mihajlije 
Mihaljevci 
Mihaljevići 
Mijači 
Milanlug 
Milanovac 
Milivojevci 
Mitrovac 
Mokreš 
Mrkoplje 
Nježić 
Nova Lipa 
Nova Lipovica 
Nova Ljeskovica 
Novi Bešinci 
Novi Majur 
Novi Mihaljevci 
Novi Štitnjak 
Novi Zdenkovac 
Novo Selo 
Novo Zvečevo 
Novoselci 
Nurkovac 
Oblakovac 
Oljasi 
Omanovac 
Orljavac 
Ovčare 
Ozdakovci 
Ožegovci 
Paka 
Pakrac 
Pasikovci 
Pavlovci 
Perenci 
Pleternica 
Pleternički Mihaljevci 
Ploštine 
Podgorje 
Podsreće 
Poljana 
Poljanska 
Poloje 
Popovci 
Poreč 
Potočani 
Požega 
Požeška Koprivnica 
Požeški Brđani 
Prekopakra 
Prgomelje 
Radnovac 
Radovanci 
Rajsavac 
Ramanovci 
Rasna 
Ratkovica 
Resnik 
Rogulje 
Ruševac 
Ruševo 
Sapna 
Sažije 
Seoci 
Šeovci 
Šeovica 
Sesvete 
Sibokovac 
Skenderovci 
Skenderovci 
Škrabutnik 
Sloboština 
Smoljanovci 
Šnjegavić 
Sovski Dol 
Španovica 
Srednje Selo 
Srednji Grahovljani 
Stara Lipa 
Stara Ljeskovica 
Stari Majur 
Stari Zdenkovac 
Štitnjak 
Stojčinovac 
Stražeman 
Striježevica 
Strižičevac 
Subocka 
Sulkovci 
Šumanovci 
Šušnjari 
Svetinja 
Svilna 
Tekić 
Tisovac 
Tominovac 
Toranj 
Toranj 
Trapari 
Trenkovo 
Treštanovci 
Trnovac 
Tulnik 
Turnić 
Ugarci 
Vasine Laze 
Velika 
Veliki Banovac 
Veliki Bilač 
Veliki Budići 
Venje 
Vesela 
Vetovo 
Vidovci 
Vilić Selo 
Viškovci 
Vlatkovac 
Vranić 
Vrčin Dol 
Vukojevica 
Zagrađe 
Zakorenje 
Zarilac 
Završje 
Žigerovci